fredag 8 juni 2018

Mängdrabatt, lögner och statistik


Jag har påtalat detta tidigare. Varför har brottslingar mängdrabatt på straff? Om en brottsling begår ett antal brott sätter man straffsatsen baserat på det allvarligaste brottet och man bortser uppenbarligen från alla mindre brott. Vidare har man mängdrabatt på brott vilket innebär att man om man begår ett antal likadana brott straffas man i praktiken bara för ett, men kanske med något högre straffpåföljd.
Ovanpå detta har vi fenomenet att man kan skylla på varandra; kan man inte fastställa vem brottslingen är det friande dom som gäller. Är det skadan som brottslingar åsamkat eller mjäkande med olika parametrar som ska gälla?


Sedan har vi ålderns betydelse; är man ung och begår ett brott slipper man helt straff eller döms till lite ”samhällstjänst”, givetvis även om åldern ej exakt går att fastställa.
Man tycker det räcker, men så är inte fallet. När det gäller fängelsestraff är regeln att man släpper ut brottslingar efter 2/3-delar av avtjänad tid. Vidare när det gäller skadestånd och personbrott/sexualbrott är skadestånden ett rent skämt och i synnerhet när det gäller sexualbrott betalas inget skadestånd ut då den dömde inte kan betala. Man utvisar inte utländska medborgare om de riskerar något i landet det ”flytt från”, i normalfallet från en annan världsdel, genom hela EU, över dussintalet gränser och hundratals mil.
Är en våldtagen kvinna mindre skadad för livet för att det var en våldtäktsman som kanske var omyndig som begick brottet? Eller de övriga som blev våldtagna av samme man?

Ovanstående känner hela rättsväsendet till, och man kan inte låta bli att fråga sig om hela rättsväsendet är spratteldockor i politikernas händer eller om det gäller att upprätthålla svensk lag och ordning. Men det betyder alltså att en våldtagen kvinna har mycket liten chans att vare sig få rätt i en domstol och chansen att få skadestånd är i det närmaste obefintlig. Detta om man inkluderar att polisen lägger våldtäktsfall på hyllan och då det inte är pk att beskriva gärningsmän minskar givetvis chansen att ta fast dem i första läget.
Vad jag vill påtala är alltså att det svenska rättssamhället lider av allvarligt förfall och medborgarnas tilltro till rättssystemet minskar, vilket inte alls är konstigt.
Men rent fundamentalt är det ju även så att den skada en brottsling orsakar måste ses från de skadades aspekt, inte från brottslingens. Man borde alltså i första läget slopa alla ”förmildrande omständigheter”. Ej heller har gärningsmannens ålder ett dyft med saken att göra – skadan och det lidande man orsakat är densamma oavsett ålder. En mördad lever inte mer för att gärningsmannen var under 18 år, en kvinna är inte mindre våldtagen för att gärningsmannen kommer från ett annat land eller är ung.
Men framför allt; man ska helt enkelt lägga ihop straffen för de brott en brottsling begått och inte bara döma efter det allvarligaste, och vidare ska man givetvis döma mycket hårdare om gärningsmannen tidigare har begått brott.
Vi vet alla att den enskilde polisen gör sitt jobb så gott han/hon kan, är underbetalda och får ta skit från allmänheten för felen inom rättssystemet och det faktum att man är gravt underbemannade. Ett jobb som måste kännas minst sagt hopplöst.
Ställ dig nu frågan vilka det är som ställt till hela problematiken. Men nu frossar journalister i olika källor för att bevisa att det beror på att lagarna ändrats och det är olika ”faktorer” för att bevisa att det är socioekonomiska eller kulturella faktorer som har med en ökning som man påstår inte finns. Givetvis saknas relevant statistik eftersom den senaste undersökningen från Brå 2005 visade en överrepresentation med en faktor på 5, alltså 400% när det gäller invandrare och sexualbrott. En utredning som idag är 13 år gammal och avser alltså tiden före 2005.


Ursäkta, men min uppfattning om rätt, fel och straff är en helt annan än vad som gäller i detta land idag. Jag har inga döttrar - och därvidlag slipper jag osannolikt att ta lagen i egna händer om jag skulle funnit påkallat. Vilket jag sannolikt, om så varit fallet jag nödd och tvungen därtill voro. Om en dotter våldtagits hade jag tveklöst tagit lagen i egna händer, den våldtäktsmannen (eller de män), hade inte blivit mycket äldre, oavsett innevarande ålder. 

Inga kommentarer: