söndag 31 juli 2016

Anhöriginvandring, en tickande bomb?


I Metro kan man hitta en artikel om hur anhöriginvandring går till (länk). I den film som visas anger man att antalet ansökningar 2015, samt att migrationsverkets prognos för 2016 och 2017.
Nu trädde u en ny lag i kraft 20/7 som innebär att man ställer försörjningskrav för anhöriginvandring, men frågeställningen är om inte denna kommer att bli direkt tandlös. I Genèvekonventionen från 1951 anges att anhöriga har rätt till återförening, vilket innebär att migrationsverket inte kan neka familjer att återförenas.

Vidare har vi domen från Migrationsöverdomstolen (som jag skrev om för några dagar sedan,
länk), där man skriver ”Domstolen konstaterar att hon sannolikt kommer att bli ensam kvar i sitt hemland och att hon inte har några försörjningsmöjligheter.”. Om detta även kommer att gälla framgent blir det givetvis så att alla anhöriga uppger att de inte kan försörja sig, och sina barn.

Men tittar vi bara på statistiken och prognoserna gällande ansökningar för anhöriginvandring, ser det ut så här:


Men det avser alltså bara antalet ansökningar. Man kan förutsätta att omyndiga barn inte behöver ansöka och det blir förälder som ansöker med barn. I fallet jag skrev om var det alltså en kvinna med sju minderåriga barn, och jag förutsätter att detta är en ansökan, inte åtta.

Så om vi förutsätter att det till största delen är män som smugglat sig till Sverige, och man sedan ”hittar” fru och barn efter PUT, kommer detta leda till en direkt lavineffekt. Detta då de länder vi tagit emot ”flyktingar” från har en mycket hög fertilitetsgrad. Om bara varje kvinna som beviljas anhöriginvandring har ett barn med sig har vi alltså en faktor på 2, sannolikt är den betydligt högre, och en tickande bomb rent ekonomiskt för Sverige.

En politisk risk är även om media börjar rapportera om kvinnor och barn som svälter ihjäl efter att migrationsverket nekat anhöriginvandring. Detta är inte osannolikt med tanke på alla lyckliga familjeåterföreningar media rapporterat om de senaste åren.

fredag 29 juli 2016

Ett tankeexperiment


Det är nu några dagar sedan några muslimer stormade in i en kyrka i Frankrike och skar halsen av en präst. Hela värden suckar lite uppgivet eftersom islamska terrorangrepp mot oskyldig civilbefolkning är vardagsmat. Givetvis var det även så att just en katolsk kyrka och präst var ett självklart mål för extrema muslimer. Den katolska världen samt hela västvärlden fördömer dådet givetvis, men man kommer att nöja sig med att ha identifierat gärningsmännen och sedan anstränga sig för att hitta kopplingar till andra extremister.
Men låt oss vända på detta dåd. Låt oss ponera att några katoliker stormat in i en moské i Saudi, och skurit halsen av en imam, samt därefter vrålat ”Leve katolicismen!”

Vad tror du då reaktionen från den muslimska värden hade blivit? Givetvis kan man bara spekulera, men jag förutsätter att det knappast hade räckt med några ynka beklaganden från muslimska ledare och styrande i Saudi. Detta i synnerhet ej, om det dessförinnan föregåtts av ett antal terrordåd med kristna förtecken på oskyldiga muslimer.
Bara ett tankeexperiment…

torsdag 28 juli 2016

Anhöriginvandring: 20-åring med sju barn.


Thomas Gür skriver i en artikel det jag påtalade för ett tag sedan. Det som kommer hända inom en snar framtid är att kommunalskatterna kommer höjas kraftigt. Det blir alltså en förflyttning av alla kostnader som idag faller på Migrationsverket till kommunerna. Det är nu så att man inte ska räkna in bara de asylsökande, utan även alla deras anhöriga som kommer helt legalt.

Migrationsverket ersätter alltså kommunerna fullt ut under två år, sedan faller alla kostnader på kommunerna. Att tro att lågutbildade personer som inte kan svenska ska få arbete på några år är en illusion som man försöker ge medborgarna med ”validering” och enkla jobb till låga löner. På
denna länk som är drygt ett år gammal kan man läsa att av de som invandrat efter 10 år tjänar mindre än varannan mindre är 13.000 i månaden. Så låt oss nu ställa oss frågan vem som ska försörja runt 220.000 personer i runt 10 år? Man snackar om ”snabbspår”, ”enkla jobb” och annat trams. Den enkla sanningen är att vi pratar om lågutbildade människor, som måste försörjas med skattepengar i en massa år, inget annat.
Denna utgift hamnar på kommunerna och man kommer drastiskt tvinga höja kommunalskatterna.

Nu ska vi alltså komma ihåg, och till nästa val, att sjuklöverns politiker är de som drog igång den sanslösa migrationspolitiken, sedan mutade man kommunerna för att kunna inkvartera dem. Man lanserade ”anhöriginvandring”, diverse flyktingbaroner har kommit in på marknaden som idag sitter och tjänar storkovan i skattepengar på att fixa flyktingförläggningar. Sjuklövern har dessutom hittat på en lag som tvingar kommunerna att ta emot det antal ”flyktingar” migrationsverket anser lämpligt. Det sistnämnda är direkt i strid med grundlagen.

Antalet sexualbrott den senaste tiden talar sitt tydliga språk, och att polisen uppenbarligen inte berättar sanningen för media eller på sina webbsidor.
Ovanpå detta har vi ren gängkriminalitet i berikarförorterna, och polisen står i praktiken rent handfallen, eller i alla fall bakbunden, av Eliassons direktiv.
Men en höjning av kommunalskatterna är att vänta, sedan utökad kommunal skatteutjämning (Robin Hood-skatt). Sjuklöverns kommunpolitikerna är spratteldockor i rikspolitikernas trådar, och kommer tappert försöka bortförklara läget inför nästa val. Man har alltså kommunalt självstyre samtidigt som man är bakbundna av lagar som både är emot grundlagen samt tvingande för kommunerna, precis som Gür påtalar i slutet av denna artikel.
Här är ett typexempel på hur det kan gå till. En man från Somalia smugglar sig hit och lyckas få PUT. Sedan hittar han sin 20-åriga fru samt sju (!) barn, och nu beviljar alltså Migrationsöverdomstolen anhöriginvandring för alla dessa 8. Nu har vi alltså 9 personer som måste försörjas i minst 10 år, och svenska skattebetalare ska betala utbildning, hemspråksundervisning, sanslösa barnbidrag (minst 12.000kr/månad), SFI, o.s.v.
I artikeln kan man även läsa: "Kvinnan och hennes barn ansökte 2013 för en tredje gång om uppehållstillstånd...". Om hon nu är 20, bör hon alltså varit runt 17 år och då fått sju barn.
Eller har hon fått fler barn med sin "man" här i Sverige? Om hon varit konstant gravid, landar vi på att hennes första graviditet var vid drygt 12 års ålder. Men nu var det ju tredje ansökan...alltså runt 10 års ålder eller yngre sannolikt. Hela historien luktar mycket illa.


När denna ekvation går ihop kan man ju gissa, och större delen av kostnaderna lär landa just hos kommunerna efter två år. Förtur i kommunala bostadsköer är det givetvis som gäller - svenskar vars barn vill flytta hemifrån må ej göra sig besvär.

måndag 25 juli 2016

Polisen erkänner mörkning


Denna artikel är en direkt kvittens på det jag skrivit om tidigare.
Det finns inget som helst rasistiskt eller utpekande av grupper eller liknande genom att gå ut med signalement. Gör man det motsatta; d.v.s. skriver att en person inte har en viss hudfärg eller etisk grupp skull det dock vara rasism. Polisens uppgift är att ta fast brottslingar och lagföra dem, inte agera springpojkar åt PK-politiker. Genom att inte lämna ut det man vet d.v.s. korrekta signalement skadas förtroendet för polis och hela rättsväsendet, och vi medborgare tvingas läsa mellan raderna och själva göra antaganden. Vad värre är; i de fall man vill ha fast en brottsling och underlåter att gå ut med korrekta beskrivningar innebär detta att brottslingar kommer att gå fria. Polisen är en av samhällets nyckelfunktioner för medborgarnas trygghet, och i den mån man inte rapporterar korrekt får man inte heller medborgarnas tillit.
Typexempel på den selektiva rapporteringen är de musikfestivaler som ägt rum under sommaren, där man försöker dölja problematiken, och feministmuppar konstaterar att det är ”män”. Baserat på vad som tydligen finns i instruktionerna, pratar man alltså om ”vardagsbrottslighet”. Det vore intressant att få en definition av detta, i synnerhet som våldtäkter rapporteras dagligen i media.


Jag skrev för några dagar sedan om att man inte ens rapporterar de brott som uppenbarligen begås av personer med ”utländsk härkomst” som nyheter på polisens hemsidor. Man rapporterar ett ”urval”, baserat på vad som är politiskt korrekt, inget annat. Man rapporterar alltså inga brott som på något sätt kan relateras till invandring.


Det är ju sedan ett antal år uppenbart att politikerna försöker mörka både kostnader och problem man orsakat med den sanslösa migrationspolitiken. Tvärtom, media har varit fulla med ”success stories” om riktiga flyktingar, familjeåterföreningar i myssoffan och högutbildade personer som fått jobb direkt eller lärt sig svenska på några månader.

Polisen och rättsväsendet är statliga funktioner som är direkt beroende av medborgarnas tillit. Alternativet är medborgargarden och att medborgarna tar lagen i egna händer.
Det vore förbaskat intressant om Varg Gyllander (polisens presschef), samt Eliasson hamnade inför KU, så att man fick veta vem och vilka som beordrat mörkläggningen. Vi pratar om något mycket allvarligt som heter ministerstyre.
Slutligen har jag en fråga till Gyllander; Om personer med en viss bakgrund figurerar i Era rapporter/utredningar mer frekvent än andra och gällande vissa brott, är det väl fakta, och inget man ska eller ens får undanhålla medborgarna?

lördag 23 juli 2016

18-årig "misstänkt"?

Nu har alltså ännu en terrorist slagit till och mördat oskyldiga, denna gång i München. Det är alltså tredje gången på kort tid som en enskild gärningsman slår till, och det verkar vara en ny taktik från jihadisterna. När sedan gärningsmannen är tagen av daga, finns det inget som säger att han har kopplingar till något, och på så sätt kan man alltså inte plocka in andra som t.ex. försett personen med vapen eller varit inbegripna i planerna. Alltså kan media gå ut med att han inte hade några kopplingar till IS, vilket man gör med stora rubriker (länk).

Det är även mer strategiskt, eftersom det blir mindre operationer som är svårare att förutsäga och förhindra för ländernas underrättelseorganisationer. Vidare har man skapat en beredskap mot större operationer i form av specialförband , som t.ex. GSG 9 som kan sättas in med kort varsel.

Men som vanligt gör PK-media (Public Service), allt för att dölja detta, rapporterar man om en ”18-årig misstänkt”, och rent juridiskt kanske man kan se det så eftersom han är död och aldrig kommer dömas för brottet. Men det är rent larvigt att bara påstå detta.
Men mest frapperande är att man har en intervju med en expert om gärningsmannen (länk)
, men i denna nämns inte ett ord om att personen kom från Iran (men hade fått tyskt medborgarskap). Inte heller nämns ett dugg om den uppenbarligen nya taktiken (ovan), eller något om jihadism eller islam. Man ska ha ett ”öppet sinne”, ”avvakta mer information”, ”vi vet ingenting just nu”, ”psykisk problematik”, ”det finns inte mycket att gå på”. Givetvis går man inte ut med något namn på den "misstänkte",
Det är nämligen tabu i PK-media och man ska förledas tro att det bara var en ensam galning. När sedan nästa terroristhandling inträffar, vilket är en ren tidsfråga, finns det ingen som helst anledning att rapportera att man kommit fram till kopplingar med jihadister och islam vad beträffar det nu utförda terrordådet. Det är nämligen inte PK att berätta sanningen om islam utan man ska lite mjäkigt beklaga det inträffade, spela dum och hoppas att det inte händer här.

fredag 22 juli 2016

Medias opartiskhet

Jag har inget till övers för nazister eller Svenskarnas Parti. Men man kan inte undvika att göra en reflektion över hur media rapporterar när det gäller dömda brottslingar.


Om det gäller en dömd brottsling t.ex. för en våldtäkt eller liknande, rapporterar man enbart att ”NN-åringen” dömts till ett visst straff, och för några år sedan vitpixlade man bilderna för att inte på något sätt ge koppling till personer med ”utländsk bakgrund”. Idag publicerar man inga bilder alls, flashar sådana nyheter om man ens publicerar något.


Men är personen svensk och man på något sätt kan koppla ihop dennes bakgrund med ett brott med rasism eller nazism går man ut med namn, bild, ålder och skriver ut alla kopplingar man kan hitta. ”Nazist döms för Malmöattack” är givetvis en gjuten
förstasidesrubrik. Huruvida personen i fråga är, eller har varit nazist eller rasist har jag ingen aning om.

Vi har den senaste tiden och under olika festivaler blivit informerade om våldtäkter och tafsanden, eller sexuella brott på simhallar, där en stor del bottnar i en rutten kvinnosyn sannolikt baserad på islam och män med ”invandrarbakgrund”. Men denna koppling är det givetvis tabu för media att göra. Men det borde faktiskt vara lika relevant som att fiska efter rasistiska/nazistiska orsaker och blåsa upp rubriker. Om man tittar under
detta ämne och i samma tidning, drar man inga som helst slutsatser trots att sådana uppenbarligen är finns.
Med kod 291, polisens underlåtenhet att gå ut med beskrivningar av gärningsmän, domstolarnas underlåtenhet att straffa sexualförbrytare, tidningarnas rena censur och PK-rapporterande måste man tyvärr alltid läsa mellan raderna.

Det är uppenbarligen så att man helt enkelt förlängt
Lilla Saltsjöbadsavtalet från 1987, och principerna gäller än idag i svensk journalistik. Den tredje punkten av det som blivit känt från detta avtal är denna text: ” - Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell etnisk härkomst vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.”. Visst är det märkligt, att i princip allt från detta avtal (som alla förnekar har ingåtts och är en myt), stämmer på media än idag?


Här har vi en liknande artikel som den ovan avseende "nazisten". Var är bilderna och namnen? Men censur i Sverige...näe, det är väl inte möjligt, säger du kanske som svensk med naiv övertro på att media opartiskt rapporterar nyheter.

Add: Eller kanske denna artikel? ...Jag ställer mig en aning frågeställande till "normalgraden"  avseende våldtäkter och gruppvåldtäkter?

Add2: Eller denna? Inte ett ljud om att gärningsmannen kom från Iran, men hade fått tyskt medborgarskap.

torsdag 21 juli 2016

Veloursnutar nästa?

I Uppsala finns två berikarområden, och den senaste helgen har det varit allvariga kravaller med stenkastning, Molotovcocktails, bränder och mycket annat.
Detta skriver en polis om incidenterna i UNT (
länk) när kravallutrustade poliser är redo att gå in: ”I stället åker dialogpoliser upp till Gottsunda och pratar med några av de äldre, unga män, en del med kriminell bakgrund, med stort inflytande över ungdomarna i området. Man försöker förmå dessa att prata med ungdomarna om att de inte ska elda osv. Motkravet från ungdomarna blir som så många gånger tidigare, inga poliser ska vara i Gottsunda. Det är nu det börjar bli galet. Samhället i form av polisen lägger över initiativet till ordning och trygghet på ett antal kriminella unga män. Och accepterar kravet på att inga poliser skall vara i området. Hade jag varit kriminell så hade inte heller jag velat ha polisen i mitt kvarter.”.

Nu pratar vi alltså om en statlig myndighet som ska göra sitt jobb och är skyldiga att, i den mån man kan ta fast brottslingar och lagföra dessa. Hur i h-vete kan någon vara så korkad att man ställer som krav att polisen inte ska få göra sitt arbete?

Men man ska även ha klart för sig att vi pratar om pågående brottslighet, inte förebyggande som poliskontroller vid vägarna eller annat. Ungdomarna har bevisligen gjort sig skyldiga till allvarliga brott som ska bestraffas. Det är mig veterligt inte lagligt att elda upp bilar, soptunnor eller att kasta Molotovcocktails. Polisens svar är alltså att plocka in ”dialogpoliser”, som på något magiskt sätt ska försöka prata ungdomarna till rätta, eller be dem sluta.

Dagen efter i samma tidning kan man läsa om lösningen på hela problemet. Man ska skicka ut nattvandrare från frivilligorganisationer, under rubriken ”
Så ska oroligheterna upphöra”.
Det hela känns som en ren 70-talstripp. Brottslingar var egentligen bara missförstådda, hade taskig bakgrund, gick att återanpassa och skulle ha hjälp eller vård i stället för straff. Ungdomar som drev runt och ställde till saker behövde fler och bättre ungdomsgårdar. Men på den tiden var det knappast bilbränder, stenkastning eller brandbomber – det är det idag, och med den oerhörda fräckheten att man vill ha bort polisen för att ostört kunna göra vad man vill.

Flummet från politikerna och andra vet inga gränser, La Softas ordförande Hussein Abuwarrad, någon vänsterpartist, och en pastor från Livets Ord. Länken ovan.

Jag har ett betydligt mer effektivt recept på hur man ska komma till tals med ungdomar och gängkriminella som tycker att de ska få behärska berikarområden; kravallpolis med gummikulor och vattenkanoner. I den mån det inte räcker eller är otillräckligt kallas fallskärms-, fjäll- och kustjägare in med gummikulor. Lokala utegångsförbud ska gälla, och de som ertappas med brott ska lagföras (ev. utvisas) utan pardon eller flummig ”tycka synd om” svammel.

Eller är det någon som tror att vi som komplement till dialogpoliserna ska införa veloursnutar, iförda Onepiece av velour som Farbror Barbro och slå dummingarna i huvudet med skumgummibatonger och säga ”Ajabaja, det är fult att kasta Molotovcocktails, stenar och att elda upp bilar.”?

Min sista och enklaste fråga är: Hur många har polisen tagit för dessa kravaller? Nähä....

tisdag 19 juli 2016

Träskalle

Det börjar bli rent larvigt hur man stoppar huvudet i sanden när det gäller sexbrotten på olika festivaler. Nu gäller det tydligen Trästocksfestivalen i Skellefteå, och en av talespersonerna skriver i ett pressmeddelande: ”Den absoluta majoriteten av förövarna är män, vi kan inte fortsätta lägga över problemet på offren, det är dags att vi män tar vårt ansvar. Det är vi män som måste förändra oss och det är därför vi som måste diskutera problemet", säger Albin Davidsson, en av festivalens arrangörer…”, och man ska ha en paneldebatt i vilken man ska ”… diskutera mansrollen och hur män kan verka för ett jämställt samhälle och trygga festivaler.”.

Vi har de senaste åren alltså haft en sanslös och i det närmaste okontrollerad invandring i synnerhet av män och från kulturer med en rutten kvinnosyn, ofta rent baserad på islam. Antalet våldtäktsförsök och fullbordade våldtäkter har skjutit i höjden, samt sexuella ofredanden på festivaler har ökat lavinartat. Man gör sitt bästa för att mörka hela problematiken både från polisen och från domstolarna. Nu försöker man alltså skylla hela problematiken på att det är män, och att ”vi män”, ska ta vårt ansvar. Ursäkta, men svenska män har mycket liten del i detta problem och ingen som helst skuldbörda som grupp. Det är ett problem genererat av de två senaste regeringarna och sjuklöverns naiva migrationspolitik, att försöka skuldbelägga alla män, samt i detta inkludera svenska män är direkt fel.

Men det är givetvis inte PK att peka ut invandrare som ett problem, samtidigt som man inte behöver mer ett minimalt antal hjärnceller för att fatta att om man plockar in massor med testosteronstinna yngre män och med en rutten kvinnosyn, att detta är ett av sjuklöverns politiker förorsakat problem, som landets simhallar även kan vittna om.

Jag tänker alltså inte ta på mig något som helst ansvar för sexbrotten på festivaler bara för att jag är svensk man. Inte heller tror jag att några töntiga informationskurser kommer att göra någon som helst skillnad. Grundbulten ligger i dessa invandrade mäns kvinnosyn och som vanligtvis förankrad i islam. Denna ruttna kvinnosyn ändrar man inte på med information, utbildning eller i en handvändning. Men man kan ju börja med att förbjuda islam i detta land om man vill bli av med rutten kvinnosyn.


Intill för ca 10 år sedan förde BRÅ statistik inkluderande ”invandringsbakgrund”, och i den sista rapporten kunde man konstatera att gällande sexualrelaterade brott fanns då en överrepresentation på 250% i relation till svenska män (faktor 3.5 i förhållande till personer med två svenska föräldrar). Sedan försvann hela den statistiken, helt oförklarligt, och ingen sådan finns idag att tillgå.

Men nu ska alltså alla män, inkluderande svenska, skuldbeläggas. Man börjar ånyo bli lätt kräknödig för hur man försöker dölja fakta. Kanske kommer skylla på ”högre anmälningsbenägenhet”, eller det varma vädret, eller något annat.

Trästocksfestival? Det verkar som de som arrangerar den även lider av träskalle, och BRÅ av strutssyndromet.

lördag 16 juli 2016

Grattis studenter!


Här är en direkt konsekvens av den sanslösa invandringspolitiken (länk). Vi har alltså tusentals studenter som kommit in på olika utbildningar, men det finns inga bostäder. Det är inte märkligt alls eftersom man släppt in runt 220.000 ekonomiska migranter som smugglat sig till Sverige, och har akut bostadskris som en direkt följd. Det kommer alltså bli så att svenska studenter tvingas tacka nej till högskole- och universitetsutbildningar de kommit in på, av den enkla anledningen att det inte finns några bostäder.
Detta är ytterligare ett exempel på hur sjuklöverns politiker behandlar svenska medborgare som andra klassens invånare. Det är och har varit viktigare att släppa in lågutbildade personer från fjärran länder som inte kan ett ord svenska, och alla deras anhöriga, för att sedan se till att de får SFI för att förhoppningsvis få något ”enkelt jobb” i perspektivet 5-15 år, än att se till att svenska studenter kommer in på universitet och högskolor.


Men det är klart, som andra klassens medborgare kan ju de studenter som in funnit någon bostad och därigenom missat sin plats, ta ”enkla jobb” medan vi berikas av invandrare med ”validerade” utbildningar. Nävisst nä…enkla jobb kommer reserveras för invandrare med diverse skatterabatter, belöningar för att ha klarat SFI, så arbetslöshet blir det som gäller för de som antagits till universitet och högskolor idag, men inte finner någon bostad.
Detta land behöver uppenbarligen inte högteknologi - det är viktigare att satsa på "enkla jobb", samt "validering" av vårdpersonal till invandrare med låga löner och diverse skatterabatter.

fredag 15 juli 2016

Ta bladet från munnen, politiker och journalister

Man blir liksom bara förbannad på att igen fått läsa om en ny terrorattack där helt oskyldiga människor blivit offer. Man kan läsa att politiker kommer med sorg, bestörtning, medlidande, beklaganden o.s.v.. Vad hjälper det? I ärlighetens namn inte ett skvatt, de döda är döda förblir så. Vi kan bara vänta på nästa terrordåd då oskyldiga får sätta livet till, kanske i detta land.
Att tro att man kan bekämpa terrorism genom att stoppa gärningsmän innan de begår brott är som att skaffa ett försvar mot missiler. Visst, det hjälper kanske men grundproblemet är att någon skjuter missiler för att döda i fösta läget. Stoppar man inte de som skjuter missiler kommer några av dessa alltid nå sitt mål, oavsett hur bra luftförsvar man har.
I tidningarna vågar man knappt gå ut med gärningsmannens namn, ej heller nämns ett ord om vad problemet egentligen är.
Det handlar alltså om mörkläggning från media. I stället för att göra den mycket enkla analysen att finna en röd tråd ägnar man sig åt att berätta hur många barn som dödats, eller hur svenskar i närheten upplevde dådet.
Den röda tråden heter islam. Det är helt uppenbart att islam inte kan fungera i samexistens med andra religioner eller i västerländer. Det är i sig inte konstigt då denna s.k. religion är baserad på en bok från 600-talet som inte uppdaterats.
Låt oss göra en liknelse: Alla vet ju hur förhatlig nazismen är och var. Man avrättade oskyldiga, antingen meningsmotståndare eller vad man ansåg var lägre stående raser. Givetvis var det så att alla nazister inte var delaktiga i eller ens kände till vad som skedde i koncentrationslägren.
Militanta islamister dödar alltså otrogna, men det är givetvis så att alla muslimer inte är terrorister eller ens potentiella sådana. Trots detta och ett stort antal terrordåd med islam som röd tråd ska vi acceptera islam som en religion och tillåta att den sprids i västerländer, med motiveringen att ”- alla muslimer är inte terrorister”.
Jag gör ingen större skillnad på politisk tro eller religiös sådan. Det innebär att religioner inte ska på något sätt vara immuna för kritik eller ifrågasättande. Tvärtom, dumheter ska ifrågasättas och i den mån de ej är relevanta kan man strunta blankt i dem eller förbjuda dem. Ordet religion är inget skyddsparaply för legaliserande eller accepterande av dumheter.
Vi har igen sett ytterligare ett terrordåd i islams namn, men medierna och politikerna törs inte ta tag i roten till problemet utan tillåter spridning av islam i sina länder, samt alla vansinniga dumheter som denna militanta s.k. religion för med sig.

torsdag 14 juli 2016

Morgan Johanssons glashus

En rikspolischef är en statligt betald tjänsteman som ska göra ett statligt arbete. I denna funktion är givetvis direkt politiska uttalanden att betrakta som tjänstefel.
Det gäller alltså samma princip som att ministrar inte ska blanda sig i enskilda rättsfall eller utöva påverkan på statliga funktioner.

Dan Eliasson har dessutom klantat till det ett antal gånger. Mest flagrant anser jag vara att man från polisens sida avsiktligt döljer all brottslighet som är relaterad till invandrare. Detta är ett direkt politiskt ställningstagande som uppenbarligen ligger i linje med uttalandet om att han inte gillar SD. Som statlig myndighet är polisen skyldig att berätta det man vet t.ex. gällande sexövergreppen på festivalerna nyligen. Vi har sedan länge sett att det för polisen är viktigare att vara PK än att få fast brottslingar, t.ex. har man avsiktligen utelämnat personbeskrivningar vid våldtäkter om dessa beskrivningar pekat ut personer med utländsk bakgrund.

Vidare, och som jag skrev om för några dagar sedan, det man kan läsa på polisens hemsidor är alltså ett ”urval” av inträffade brott, vilket uppenbarligen innebär att man kopplar på ett PK-filter. Detta ger alltså medborgarna en direkt felaktig bild av inträffade brott. Propaganda är lika mycket vad man berättar som vad man inte berättar. I detta fall då det gäller en statlig myndighet är detta mycket allvarligt, och ytterst ansvarig är Dan Eliasson.
Morgan Johansson som är justitieminister, försvarar Eliasson med ett rent idiotiskt uttalande om att “SD är inget vanligt parti”, samt ”…rasistiskt parti med nazistiska rötter.” (länk SvD).
För det första är det rent subjektivt vad man anser vara ”vanligt parti”, men det är ju en småsak. För det andra rekommenderas Johansson, titta lite i sitt eget partis historia. Om han gör detta kommer han finna att just socialdemokraterna sannolikt är det mest rasistiska som funnits i Sverige. 1934 antog man en steriliseringslag, som innebar att man ville renodla det svenska folkhemmet och med steriliseringar utrota alla som baserat på ren rasrenhet, inte passade in i folkhemmet. Svenska raslagar var mer långtgående än tyska under 1930 och 40-talen, och baserade på Herman Lundborgs rasbiologi (
länk).
HSB hade satt i system att rapportera personer man hade som hyresgäster som ”inte borde få föröka sig”.


Denna lag gällde fram till 1976 och totalt runt 60.000 personer steriliserades. Vid abort var sterilisering regel. Medicinalstyrelsens akter är än idag hemligstämplade men några få personer har fått titta i dem. Det finns knappt några riktiga samer kvar, som ett resultat av den socialdemokratiska eran.

Så om Morgan Johansson anser att SD:s rötter är komprometterande kanske han skulle böra leta i sitt eget glashus först. Eller kanske ska vi börja titta på vänsterpartiets rötter? Kopplingar med Stalins och Maos utrensningar…hur många tiotals miljoner har man mördat? Men duger som stödparti... 

onsdag 13 juli 2016

7k s.k. vård

Det går inte en dag utan exempel på förfallet inom offentlig sektor.

Man kan ganska lätt sätta sig in i landstingens situation. Man har fackföreningar och skyddsombud på sig för den arbetssituation som råder. Man har personalflykt och man betalar ut skamligt låga löner (länk). I desperation tvingas man hyra in personer från privata bolag eller rekryteringsfirmor (länk).
Samtidigt blir folk förbannade över långa vårdköer och väntetider. Tyvärr är det säkert många som tar ut sin frustration på sjukhuspersonalen, fast det egentligen är de som är mest drabbade av hela situationen. Jag är ganska övertygad om att vårdpersonal försöker göra sitt bästa men har en mycket otacksam uppgift. Om man vill skälla av sig på den usla svenska sjukvården bör man alltså kontakta ansvarig politiker i stället för att ge sig på vårdpersonalen. Svensk vård idag är under all kritik, därom råder ingen som helst tvekan.
Men på riksnivå stundar en annan agenda än att höja vårdpersonalens löner. Lösningen är självklar; man avser ”validera” varenda kotte som anser sig ha någon som helst kompetens medicinskt, och på så sätt täppa till problemet. I SvD kan man läsa att tusentals köar för svensk läkarlegitimation (länk). Formuleringen innebär alltså att man förutsätter att personerna i fråga har rätt kompetens och pratar svenska så att inga missförstånd kan uppstå, och att det är själva längden på kön som är problemet.

Politikerna kommer snart införa ”snabbvalideringer” (eller någon liknande term), eftersom det är allom uppenbart att man vill hävda att man löst problemet.
Resultatet kommer att bli en rad med missförstånd (kanske språkrelaterade), outbildad personal från främmande länder, och resultera i ett stort antal dödsfall och felaktiga behandlingar. Att anmäla något till HSAN är bara att glömma – friande utslag gäller och även om så inte skulle bli fallet är skadestånden ett rent skämt, dessutom är ju skadan redan skedd.
Jag har personlig erfarenhet av detta, och en släkting till mig lyckades man få in fyra typer av mikroorganismer i, vid en operation. Detta ledde till intravenösa antibiotikabehandlingar i ungefär ett år innan släktingen slutligen avled. Jag har tyvärr flera exempel, men ids inte skriva om dem här.
Personligen sätter jag mig inte på ett svenskt sjukhus idag, om jag inte blir tvingad därtill. Men som sagt; detta är inte personalens fel, det är politikernas, och ”validerar” man in diverse tveksamma personer kommer det bara bli ännu mer riskfyllt för patienterna.
Idag har vi usel vård som kallas för sjukvård, om ett tag får vi rent sjuk vård, 7k vård.

tisdag 12 juli 2016

Skattebetalade könsstympningar

Man blir riktigt äcklad över att svenska skattepengar går till omskärelser av barn (länk). Jag skiter blankt i om det är muslimer eller judar som ägnar sig åt detta, eller hur lång tradition det har, religiösa anledningar eller vad det må vara. Vi pratar om könsstympning av barn, inget annat, och är direkt olagligt då det inte finns någon som helst medicinsk anledning.
Hur svenska politiker kan välja att blunda för detta, samt bekosta dessa dumheter med skattepengar är direkt ofattbart.

Det är ingen som helst motivering att föräldrar eventuellt kanske vänder sig till ”ovaliderade” läkare för att få ingreppet utfört. Detta är och förblir en helt vansinnig verksamhet som ska stoppas. Eller vad är nästa steg? Ska svenska läkare bekostade av skattepengar, stympa småflickors könsorgan baserat på antagandet att ”annars kanske föräldrarna gör det eller av en klant”?

Inte ett jäkla skatteöre ska gå till att könsstympa barn eller minderåriga, och de som utför sådant ska straffas och utvisas från detta land och ej vara välkomna tillbaka.

måndag 11 juli 2016

Medelväntetid 23 timmar på akutmottagning

Under ett antal år har vi hört hur synd det är om alla som kommer hit som s.k. flyktingar. Migrationsverket behöver bara öppna munnen så får de alla pengar de vill ha. Till saken hör dessutom att det är bara några få procent som är riktiga flyktingar, resten är ekonomiska migranter.
Det är alltså så att regeringen och sjuklövern prioriterar dessa framför den egna befolkningen. Exemplen börjar bli hur många som helst och den kanske märks mest inom sjuk- och äldrevården. Hur många som avlider i vårdköer vet jag inte, men det lär vara ett avsevärt antal. Man betalar inte vårdpersonalen skäliga löner samtidigt som man överbelastar de som är kvar inom vårdsektorn. I denna artikel kan man läsa följande: ”Att den norska kronan försvagats på senare tid har minskat dragningskraften en aning, men fortfarande är en sjuksköterskelön ungefär 25 procent högre än i Sverige. Det kan handla om upp till 15 000 kronor mer i månadslön.”, ”… i Kristianstad har 24 av 32 intensivvårdssjuksköterskor sagt upp sig…”, samt ”På Helsingborgs lasarett är medelväntetiden uppe i hela 23 timmar på akutmottagningen.”.
Cecilia Widegren (M), påtalar i denna artikel att ”Sverige har Europas längsta vårdköer”, samt kommer med tre floskelförslag som bara är varmluft. Inte ett ljud om personalens löner eller hur förslagen ska finansieras. Det är helt enkelt så att om man inte betalar skäliga löner samt överarbetar personalen, söker den sig antingen till andra yrken, till den privata sektorn eller utomlands.
Det är uppenbarligen så att vi svenskar har lägre prioritet än de som smugglar sig till detta land. Till och med de som olagligen befinner sig i landet, och av någon idiotisk anledning kallas ”papperslösa”, har rätt till billigare vård än svenska medborgare.
När det gäller äldrevård och pensioner är det i stort sett samma historia. De som har skapat den svenska välfärden på olika sätt är inte vatten värda och ses uppenbarligen som en ren belastning. Man har flaggat för att höja pensionsåldern, vi har fattigpensionärer och långa köer till äldreboenden.
Det har nyligen varit Almedalsvecka, och partierna verkar ha bjudit över varandra i svenskhet. Svenska flaggor i bakgrunden och samhörighetsfloskler. Det känns lite märkligt – hade man använt denna argumentation för bara tio år sedan hade man utan tvekan fått en stor rasiststämpel i pannan.
På FB dök denna bild upp, och ska vara tagen under Almedalsveckan.
Jag tycker den är minst sagt talande med en svensk pensionär som desperat letar burkar i en soptunna med socialdemokraternas stora banderoll i bakgrunden.

söndag 10 juli 2016

Islam är grundproblemet

Man blir liksom lite frustrerad över medias rektioner när det gäller all sexövergrepp på de senaste dagarnas festivaler. Det är ett span av idiotiska bortförklaringar om vad som borde ha gjorts eller var skulden ligger. Ingen törs givetvis närma sig pudelns kärna; män från främmande kulturer som har en vidrig kvinnosyn. En dam som vet vad hon pratar om har skrivit denna artikel i SvD. Det är inte PK att påtala detta, rikspolischefen kommer med några töntiga armband, en journalist menar att det är arrangörernas ansvar, en del menar att det är ”män” generellt som är problemet, man snackar om att rigga upp övervakningskameror eller har områden dit bara kvinnor ges tillträde.

Politikerna är mest bara spelat förbannade och förvirrade. Detta trots att det är de, och deras partier som just orsakat problemet i första läget genom att acceptera varenda kotte som kommer till detta land som flykting, barn och sedan placerar dem tillsammans. Tappert försöker man dölja problemet genom att inte rapportera om det, eller hitta på nya lösningar som på intet sätt närmar sig pudelns kärna.

Vi har hört snack om utbildningar av nyanlända så att de uppför sig enligt de svenska normerna. Det är fruktansvärt naivt att tro att man med någon kortare kurs skulle förändra människors fundamentala kulturarv, i synnerhet som problemställningen uppenbarligen är mer eller mindre direkt koppad till islam men det törs man inte nämna. Ett annat problem är givetvis att gärningsmännen kommer undan helt utan straff, vilket givetvis sänder ut signalen att sexövergrepp är accepterbara i detta land. Ett typexempel är gruppvåldtäkten på finlandsfärjan som slutade med friande domar, och inte ens ett överklagande från åklagaren.
Men pudelns kärna är just islam och den kvinnosyn denna s.k. religion för med sig. Ska man tvinga på personerna i fråga åsikter och en kvinnosyn som inte är accepterad av koranen och imamerna, eller vad är avsikten? Det är ju accepterbart enligt lagen att kalla en svensk kvinna för ”svennehora”, medan det är agg mot folkgrupp att kalla någon ”jävla utlänning”.
Man har alltså målat in sig i ett hörn och försvarar ren kriminalitet och försöker dölja den. Det lite märkliga är dock att sjuklöverns partier nu kryper till korset både vad beträffar svenskhet, och tillstår att vi har en gemenskap som land. Vidare börjar man snacka om hårdare straff för denna typ av brottslighet, samt föreslår saker som man röstat ner många gånger i riksdagen av den enkla anledningen att det var SD som kom med motionerna, t.ex. när det gäller begränsningar av invandringen.
Men det är dags att ta till hårdhandskarna när det gäller islam. Det är en ren omöjlighet för islam att fungera i ett modernt västerland. Den som vill vara muslim och be hemma må accepteras, men alla krav på det svenska samhället baserade på rena dumheter från en uråldrig skrift och full av dumheter ska man helt enkelt strunta i. Detta är en länk till en dam som vet vad hon pratar om.
I den mån islams ruttna kvinnosyn föranleder olika problem ska det vara graverande i rättsskipningen av två skäl; kommer man till ett annat land och söker asyl måste man fatta att man inte kan agera eller göra saker som gällde i landet man ”flytt” från baserat på en rutten kvinnosyn. Vidare är det så att vi måste komma till rätta med detta problem. Vi kan inte acceptera att ansvaret läggs på arrangörer eller andra. Brottslingar ska lagföras och straffas, inte mjäkas med, oavsett bakgrund. Det är dags att se problemet från skada och den drabbades aspekt – inte hitta på kryphål i lagen eller hitta förmildrande omständigheter.
Min slutsats är, och detta kan du fundera på: Kan någon nämna en enda positiv sak som islam inneburit för detta land?

tisdag 5 juli 2016

Valboskap vart fjärde år

Man kan enkelt konstatera att den sanslösa migrationspolitiken ställt till enorma kostnader och problem. Den förra regeringen och den sittande är direkt vållande. En vagel i ögat som man försöker sminka bort är givetvis de sexuella brott som inträffat under de senaste festivalerna. Polisen fick bassning för att man pekade ut s.k. ”flyktingbarn” och fick backa med den informationen. Snart kommer det heta att det är den varma väderleken eller anmälningsbenägenheten har ökat. Jag efterlyser dock statistik när det gäller personer med ”utländsk bakgrund” som liksom bara har försvunnit beträffande denna brottstyp.
Vidare kan man konstatera att ingen har lagförts trots att runt 30 sexuella övergrepp rapporterats under den senaste tidens evenemang, varav ett antal våldtäkter. Locket på igen, polisen?

Men Baylan och Löfvén ägnade hela sin Almedalstid till att svamla om hur man skulle lösa alla problem man ställt till med beträffande utanförskap och de ghettoområden man skapat. Pengar i massor utlovades och åtgärder vilka man hoppas ska få effekt. Samma visa upprepas och vi har hört den med olika orkesterledare i minst 10 år. Dessutom hade man fräckheten att snacka om den ”svenska modellen”, samt att vi tillsammans ska klara problemen. Detta har vi hört för ett tag sedan av Merkel.


Den svenska modellen är historia. Den är baserad på en övertro på att politikerna alltid fattar rätt beslut och vad som är bäst för medborgarna, samt att man kan kontrollera medborgarnas åsikter med Public Service i monopolsituation. Idag är det snarast ett skrämmande exempel på maktmissbruk, partistrategi, koalitioner, och svamlande politiker. Andra länder ser tvivelsutan Sverige idag som ett rent skräckexempel på hur en s.k. demokrati inte ska fungera – ett land där medborgarna bara tror att de kan påverka genom val vart fjärde år genom att rösta på partier. Men eftersom partierna (och i synnerhet de mindre) prostituerar sig och sin ideologi för att få vandra i maktens korridorer är det inte längre folkets makt eller val.


Men jag hittade en intressant artikel av Göran Rosenberg (
länk). Hans grundbult är att han menar att folkomröstningar må vara demokratiska, men eftersom folket inte tar ansvar för sina egna beslut falerar hela ansvarsbiten. Ärligt talat, finns det en ruta på valsedlarna där regering, landstingsstyrande eller kommunfullmäktige beviljas ansvarsfrihet för passerad mandatperiod? Om denna ruta inte finns är det bara svammel att påstå att politikerna tar ansvar för sin förda politik. De kan som det demokratiska systemet fungerar paddla runt på ren immunitet. Klantar de till det ordentligt har de saftiga pensioner från riksdagen, tjänster som ambassadörer, chefer för statliga verk eller landsting.


Visst, man kan inte låta medborgarna bestämma om allt genom folkomröstningar, man måste ha politiker. Men att påstå att de har ett ansvar är direkt felaktigt.


I de fall det finns beslut som man inte behöver vara expert för att förstå (vilket inte heller politikerna är), det finns ett antal olika alternativ, samt avseende kommunal-, landstings-, och riksdagsnivå, borde det vara en ren skyldighet att ha folkomröstningar. Medborgarna är faktiskt ingen dum valboskap som bara har rätten att rösta på olika partier var fjärde år.

Det fungerar alldeles utmärkt i ett litet välmående land som heter Schweiz

Grattis, LO-kollektivet!


Men vad är enkla jobb? Lyssnade just på Annie Lööv och man avsåg komma med just enkla jobb för att lösa problemen med migrationen. Så vad är nu enkla jobb, är frågan jag ställer mig?
Först gick snacket om att det var högutbildade som kom hit och att Sverige behövde arbetskraften. Det kunde man ju ganska fort avskriva, baserat på att det var lycksökare från Etiopien, Somalia, Eritrea, Afghanistan och andra länder som knappast är kända för sin högteknologi.
Sedan kom den sanslösa flyktingvågen. Jag inräknar 244 tusen bara som ”flyktingar” 2014-15, antalet anhöriginvandrare har jag inga siffror på. Denna och föregående regerings uppfinningsrikedom för att dölja problemet med att man har hundratusentals personer som behöver försörjning, och att denna måste betalas av skattepengar, har snart inga gränser. Det börjar bli löjeväckande för att inte säga patetiskt att höra svenska sjuklöverpolitiker komma med nya idéer som enbart är kostsamma och pengar som förskingras av skattemedel. Först var det praktikplatser, sedan blev det instegsjobb eller ”prova-på-jobb”, nu ska det heta enkla jobb eller ”startjobb”.
Problemställningen är mycket enkel; det finns inga arbeten och i synnerhet inte för lågutbildade personer som inte kan prata svenska.
Vidare måste man fatta att politikerna inte kan skapa ett enda riktigt jobb samt att det finns en utträngningsfaktor. Den sistnämnda innebär att för varje jobb man subventionerar eller på andra sätt blir någon annan arbetslös. Detta pressar givetvis lönerna neråt.
Hamnarbetare, packare, kontorsbiträden, vaktmästare, nämner en centerpartist i Almedalen som exempel, följt av uttalandet ”…det är en jättelång lista.”. Man pratar alltså om att slopa arbetsgivaravgifterna vid nya anställningar. Det innebär alltså att det blir billigare att avskeda personer som har dessa anställningar idag, för att sedan nyanställa till lägre lön och slippa arbetsgivaravgifter.

Grattis, LO-kollektivet!

söndag 3 juli 2016

Multikulturella konsterter och evenemang


Man blir liksom lite frustrerad över medias rektioner när det gäller all sexövergrepp på de senaste dagarnas festivaler. Fanns detta problem för 10-20år sedan? Det är ett span av idiotiska bortförklaringar om vad som borde ha gjorts eller var skulden ligger. Ingen törs givetvis närma sig pudelns kärna; män från främmande kulturer som har en vidrig kvinnosyn. Islam. Det är inte PK att påtala detta, rikspolischefen kommer med några töntiga armband, en journalist menar att det är arrangörernas ansvar, en del menar att det är ”män” generellt som är problemet eller man snackar om att rigga upp övervakningskameror. Alternativt skulle det kanske funka med några timmars ”utbildning” av ”nyanlända”.

Politikerna är mest bara förbannade och överraskade. Detta trots att det är de, och deras partier som just orsakat problemet i första läget genom att acceptera varenda kotte som kommer till detta land som flykting, barn och sedan placerar dem tillsammans. Vem är naiv nog att tro att man kan ändra människors fundamentala värderingsgrunder i en handvändning eller att denna skulle drastiskt förändrats vid passagen av den svenska gränsen?

Polisen försöker tappert dölja hela problematiken och göra sitt bästa, givetvis genom att man bara kan konstatera att förövarna är yngre män. Det är ju ett scoop. Man har ”utvalda” delar av det som hänt i sin rapportering på hemsidan.

Hur många kommer man fälla, och vad kommer straffen att bli för den senaste tidens sexuella övergrepp? Sannolikt inte en enda.

Så fungerar det i Sverige 2016. Reinfeldts paradis med gränser som svängdörrar och den mest naiva migrationspolitik som skådats under hela världshistorien. Skatter som inte har några gränser för det multikulturella paradiset på offeraltaret. Var är Ni nu alla som kallade Er feminister för några år sedan?

lördag 2 juli 2016

Kod 291 idag


Tidigare hette det ju Kod 291 när det var brott som kunde relateras till personer med invandrarbakgrund. Alltså kunde polisen dölja brotten baserat på denna kod. När detta uppdagades är det uppenbarligen så att denna kod finns kvar, men idag låtsas man som sådana brott inte existerar. Detta är dagens bild urklippt från polisens hemsida:

Man rapporterar alltså om allt man kan hitta, allt från rån ner till larviga snatterier. Men det finns inte ett enda brott som är sexualrelaterat, kan man enkelt konstatera.
Man presenterar alltså ett ”urval” vilket inte alls betyder att det är representativt och att man rapporterar allehanda småbrott ger läsaren bilden av att allvarliga brott som t.ex. våldtäkter skulle finnas på listan.
Så är alltså inte fallet: man gör ett PK-baserat urval om vilka brott man skriver om på polisens hemsida (länk).
Alla brott som är uppenbarligen är relaterade till invandrare/flyktingar är det tabu att inkludera i den lista man har. Tror du mig inte är det bara att gå i på polisens hemsida och lista alla nyheter man rapporterar (länken ovan).

Sverige - västvärldens sopförbränningscentral

Miljömupparna ondgör sig över försäljningen av Vattenfalls brunkolsbrytning i Tyskland (länk). Man snackar om att sälja och annullera utsläppsrätter d.v.s. moderna avlatsbrev som ger rätt att släppa ut växthusgaser för sammanlagt sex miljarder. Sådana dumheter kommer enbart få konsekvensen att man pålägger nya skatter på transportsektorn, med motiveringen ”vi har inte uppnått våra klimatmål” och givetvis kommer det slå värst för de som måste ha bil t.ex. på landsbygden. Men det kommer givetvis även leda till att alla transporter av varor blir dyrare, vilket i slutändan drabbar konsumenterna.
Ovanpå detta finns det en sak man inte nämner; man importerar enorma mängder sopor från andra länder som man eldar upp här. Givetvis genererar detta växthusgaser som alltså måste tas från vad man lovat släppa ut i avlatsbreven.
Vän av ordning tycker att länderna kan ta hand om sina egna sopor, vilket i sin tur gör att man anpassar ”mun efter matsäck” i respektive länder. Men så är alltså inte fallet och alltfler värmeverk är direkt beroende av importerade sopor att elda med t.ex. till fjärrvärme. Det är inte små mängder vi pratar om,
i denna artikel kan vi se att det 2014 handlade om 2.4 miljoner ton, och det lär inte ha minskat. Även denna artikel belyser problematiken.
I denna artikel kan man se att bara från Norge rör det sig om 60.000 långtradare per år med sopor som importeras för att brännas.
Hur mycket skit som kommer ut i luften i form av tungmetaller eller andra föroreningar vet man inte, men helt klart är givetvis att det generar enorma mängder växthusgaser. Eller vill någon påstå att förbränning av organiska material inte genererar koldioxid? Grundskolans kemibok rekommenderas som uppslagsverk.
Alltså; vi har en regering med miljömuppar som väljer att stoppa huvudet i sanden och gråta över brunkolsaffären samtidigt som vi har blivit ett land beroende av miljöovänlig sopförbränning baserat på importerade sopor. Varför kan inte varje land ta hand om sin egen skit? Varför ska soporna transporteras hit och baserat på avlatsbreven orsaka ytterligare pålagor på svensk landsbygd? Svara på det Lövin!