lördag 2 juli 2016

Sverige - västvärldens sopförbränningscentral

Miljömupparna ondgör sig över försäljningen av Vattenfalls brunkolsbrytning i Tyskland (länk). Man snackar om att sälja och annullera utsläppsrätter d.v.s. moderna avlatsbrev som ger rätt att släppa ut växthusgaser för sammanlagt sex miljarder. Sådana dumheter kommer enbart få konsekvensen att man pålägger nya skatter på transportsektorn, med motiveringen ”vi har inte uppnått våra klimatmål” och givetvis kommer det slå värst för de som måste ha bil t.ex. på landsbygden. Men det kommer givetvis även leda till att alla transporter av varor blir dyrare, vilket i slutändan drabbar konsumenterna.
Ovanpå detta finns det en sak man inte nämner; man importerar enorma mängder sopor från andra länder som man eldar upp här. Givetvis genererar detta växthusgaser som alltså måste tas från vad man lovat släppa ut i avlatsbreven.
Vän av ordning tycker att länderna kan ta hand om sina egna sopor, vilket i sin tur gör att man anpassar ”mun efter matsäck” i respektive länder. Men så är alltså inte fallet och alltfler värmeverk är direkt beroende av importerade sopor att elda med t.ex. till fjärrvärme. Det är inte små mängder vi pratar om,
i denna artikel kan vi se att det 2014 handlade om 2.4 miljoner ton, och det lär inte ha minskat. Även denna artikel belyser problematiken.
I denna artikel kan man se att bara från Norge rör det sig om 60.000 långtradare per år med sopor som importeras för att brännas.
Hur mycket skit som kommer ut i luften i form av tungmetaller eller andra föroreningar vet man inte, men helt klart är givetvis att det generar enorma mängder växthusgaser. Eller vill någon påstå att förbränning av organiska material inte genererar koldioxid? Grundskolans kemibok rekommenderas som uppslagsverk.
Alltså; vi har en regering med miljömuppar som väljer att stoppa huvudet i sanden och gråta över brunkolsaffären samtidigt som vi har blivit ett land beroende av miljöovänlig sopförbränning baserat på importerade sopor. Varför kan inte varje land ta hand om sin egen skit? Varför ska soporna transporteras hit och baserat på avlatsbreven orsaka ytterligare pålagor på svensk landsbygd? Svara på det Lövin!

2 kommentarer:

MagnusH sa...

Det är osäkert om verkligen koldioxid paaverkar klimatet. Maanga forskare tvivlar paa det. Vidare är en ökning av koldioxid i atmosfären bra för växtligheten. Skördarna kommer att öka anser maanga forskare.

Ulmerkotten sa...

Ja, det finns många anledningar att betvivla domedagsprofeterna. Den vetenskapliga grunden verkar vara mycket dåligt underbyggd, och snarast triggad av politiker som ville resa hem efter Kyoto och ha anledningar att höja skatterna på fossila drivmedel för att få mer skatteintäkter.
USA stod utanför och Kina fick höja sina utsläpp. Men det lilla skitlandet Sverige fick drastiskt höjda skatter (givetvis med moms) på förbränning av fossila bränslen.
Avtalet luktade ganska illa. Som en gammal gengasdriven bil faktiskt.