onsdag 29 juni 2016

Mutor med skattepengar?


Om ett företag betalar pengar eller ger gåvor för att få hem order kallas det muta. Det behöver givetvis inte vara direkt monetärt utan kan vara gåvor, resor eller annat som man ger bort gratis för att man förväntar sig en motprestation eller fördel. Detta anses oetiskt och är olagligt.
Men när svenska regeringen använder skattepengar till resor och hotellkostnader för pengar avsedda för flyktingar och allokerade till SIDA för att vinna en tidsbegränsad symbolisk plats i FN:s säkerhetsråd är det tydligen lagligt (länk).

Inga kommentarer: