måndag 13 juni 2016

Swexit


Kan någon ge mig fördelarna med att vara med i EU? Facit som jag ser det är att vi spenderat 100-tals miljarder till en organisation med en enorm byråkrati som blandat sig i det mesta man kunnat hitta på, samt spenderat enorma summor till länder som inte skulle haft ett dyft av svenska skattebetalares pengar. Vad har jag för glädje av att mina skattepengar hamnar i Grekland, Estland, Ungern eller Portugal?
Vilken glädje har jag av att det sitter ”Hej-hej” i snart vartenda hörn i våra städer? De nedrivna gränserna har medfört att varenda kotte från olika krigszoner kommer hit och blåljuger om ålder och bakgrund för att få del av det välfärdssystem jag och mina föräldrar byggt upp.
Vi borde alltså gå ur detta byråkratiska elefantiasisprojekt omedelbart. Det har inte fört med sig en enda positiv sak jag kan finna.
Man anförde inför inträdet i EU, att vi skulle vara med och påverka som en del av EU. Sanningen är snarast att vi drabbats och den påverkan vi kunnat göra är helt enkelt marginell.
Nu ser alltså UK anledning att gå ur EU. Men mot den bakgrunden ska man veta att England betalar drygt hälften av vad svenska skattebetalare betalar till EU per capita. Alltså har Sverige egentligen större anledning än England att gå ur EU.
Kartan nedan beskriver problematiken där ländernas betalning per capita färgkodats.

Inga kommentarer: