fredag 17 juni 2016

Rättsröta

Jag har ju tidigare påtalat att domstolarna har fått instruktioner om att hitta kryphål i lagen för att kunna fria vid våldtäkter. I den mån man inte kan svamla till det och hitta något kryphål, döms rena skamdomar ut, med lite samhällstjänst. Eventuella skadestånd är likaså larvigt låga och dessutom vet man att den eller de dömda aldrig kan betala, alltså betalas de facto inget ut.
Ovanpå detta, som säkert advokaterna och åklagare känner till, innebär detta att det inte är mödan värt att anmäla våldtäkter. Fällandeprocenten är larvigt låg, inget skadestånd utdöms och skadan är redan skedd. I och med detta ökar alltså mörkertalet för varje dag som går. Signalen i samhället är att våldtäkter inte straffas, och brottet som sådant negligeras.
I det aktuella fallet råder inget som helst tvivel om att det var en klockren gruppvåldtäkt, det är bara larvigt att påstå något annat.
Man ställer sig dock frågan varför politikerna ger instruktioner till domstolarna, och med vilken rätt de gör det? Men konsekvensen blir i alla fall att man mörkar alla typer av sexualbrott, och i synnerhet våldtäkter. 1996 och 2005 tog BRÅ fram statistik på olika överrepresentationer, och kom i den senaste (ev. sista), fram till att personer med utländsk härkomst var överrepresenterade med 250%, gällande sexualbrott. Sedan slutade man bara med att ta fram sådan statistik. Mycket märkligt, men det ger en klar indikation om att det är politikerna som talar om för myndigheterna vad som gäller.
Det har nu gått så långt att polisen inte går ut med några signalement, om dessa på något sätt indikerar att en förövare inte är svensk. Det är alltså viktigare att vara PK än att ta fast brottslingar.
På BRÅ:s hemsida kan man se att antalet sexualbrott till och med minskar. Detta är en bild från deras hemsida:

Ett typexempel på hur man ljuger med statistik, och ska ge bilden att antalet sexualbrott minskar. I texten under svamlas det en massa om olika åldersgrupper, sammanboende, storstadsregioner och annat, men inte ett ord om någon överrepresentation beträffande personer med utländsk härkomst eller religion. Med tanke på den senaste tidens invandring skulle dock sådan statistik vara synnerligen relevant, om BRÅ verkligen ägnar sig åt att förebygga brott och identifiera olika riskfaktorer. Men uppenbarligen är så inte fallet, man ägnar sig i stället åt att dölja brottslighet i kombination med domstolarna. Varifrån dessa instruktioner är ganska uppenbart.
I Metro kunde man i slutet på förra året läsa detta:"Hur många faktiska våldtäkter som begås är det alltså ingen som vet. Brå uppskattar att ungefär 10–20 procent av alla våldtäkter anmäls och av dessa så är det bara 20 procent som det går att knyta en misstänkt till brottet." (länk).
Alltså: 0.1 till 0.2 x 0.2 ger 2-4%. Redan det en skrämmande låg siffra, men den säger inget om hur många som fälls för våldtäkter, det handlar bara om misstanke.
Om sedan fällandeprocenten ligger på 20% hamnar vi på 0.4 till 0.8%. Det stämmer alltså ganska väl överens med BRÅ:s graf ovan, beaktandes ett mörkertal på runt 99%. 
Men i det idag aktuella fallet: Ännu en rättsskandal (länk) alltså, att läggas till raden. Minst 4 personer gruppvåldtar en berusad tonårstjej och har vakt utanför dörren. Hon står uppenbarligen helt rättslös enligt svenskt s.k. rättsväsende. 

Inga kommentarer: