fredag 3 juni 2016

Är det arabisk sommar nu?

Försvann bara den arabiska våren? För några år sedan applåderade ju hela sjuklövern den arabiska våren och de man gladde sig åt att alla diktaturregimer ersattes av andra regimer, oavsett vilka.
Vi har idag IS och miljontals flyktingar i, och omkring Syrien. Vi har flyktingar i massor i synnerhet från Libyen som drunknar på Medelhavet.

Är Ni nöjda nu? Är detta den arabiska sommaren? Eller när ska Ni inse att det är arabisk höst med IS som håller på att ta över hela området. Man kommer flytta runt i hela området och skaffa sig fotfästen och expandera till ytan där man kan, likt en amöba. Det var alltså fem år sedan Kadaffi störtades och dödades. Nix, det var ingen trevlig person och diktator. Men är det bättre idag? Är det nu arabisk vår?

Bilden nedan är från Badische Zeitung och beskriver de olika konflikthärdarna och militanta grupperna som nu slåss emot varandra. Det råder alltså fullt inbördeskrig och folk flyr som råttor på allehanda flytetyg över Medelhavet med livet som insats för att slippa det som nu pågår.

Så är det nu arabisk sommar? Men detta är ju inget man berättar om i svensk press, givetvis. Badische Zeitung kallar alltså situationen för inbördeskrig.
Grattis Sjuklövern.Inga kommentarer: