söndag 26 juni 2016

Ny gruppvåldtäkt - som vanligt


Det händer hela tiden i det nya och berikade Sverige. För mig är en våldtäkt ett allvarligt brott och i min bok är gruppvåldtäkter en ren omöjlighet. Men jag är ju svensk…
Idag kan vi ånyo i media läsa om en gruppvåldtäkt, denna gång i Vänersborg (länk). Man kan som vanligt och med låga odds gissa vad det är för personer som begått brottet. Polisen går givetvis inte ut med några som helst signalement eftersom det är viktigare att vara PK än att få fast gärningsmännen (länk). Man har alltså ”hört” kvinnan men kan inte gå ut med några signalement. Nu ska man ägna sig åt dörrknackning, ett rent spel för galleriet. Den som frågar två gånger brukar få svaret att man inte kan lämna ut några signalement av ”utredningstekniska skäl”.

Det råder alltså ren rättsröta, både beträffande polisen och rättsväsendet. Dirigent till detta är politikerna, som på alla sätt försöker dölja i synnerhet sexualbrott som begås av personer med utländsk bakgrund.

Men eftersom vi nu vet att de som kommer till detta land är gravt överrepresenterade när det gäller i synnerhet sexualbrott, varför tar man då inte DNA-prov på dem? Hur skulle detta kunna vara integritetskränkande då alla svenska födda från 1975 tvingats lämna DNA vid födseln?
Svaret är ganska enkelt; det handlar inte alls om skydd av den personliga integriteten. Det handlar om att dölja brottslighet. Skulle man ta DNA på alla s.k. flyktingar skulle sannolikt ett större antal kunna dömas för sexualbrott och sanningen skulle uppdagas, trots domstolarnas förmåga att hitta kryphål i lagen och döma ut rena skämtbelopp i skadestånd.

Rättsrötan blir värre för varje dag. Låt oss nu se om polisen i Vänersborg går ut med beskrivningen av gärningsmännen. Deras ålder är dock föga relevant men det man på sin höjd kan förväntas publicera.
Några fällande domar är inte att vänta, det är en högoddsare.

Inga kommentarer: