torsdag 14 juli 2016

Morgan Johanssons glashus

En rikspolischef är en statligt betald tjänsteman som ska göra ett statligt arbete. I denna funktion är givetvis direkt politiska uttalanden att betrakta som tjänstefel.
Det gäller alltså samma princip som att ministrar inte ska blanda sig i enskilda rättsfall eller utöva påverkan på statliga funktioner.

Dan Eliasson har dessutom klantat till det ett antal gånger. Mest flagrant anser jag vara att man från polisens sida avsiktligt döljer all brottslighet som är relaterad till invandrare. Detta är ett direkt politiskt ställningstagande som uppenbarligen ligger i linje med uttalandet om att han inte gillar SD. Som statlig myndighet är polisen skyldig att berätta det man vet t.ex. gällande sexövergreppen på festivalerna nyligen. Vi har sedan länge sett att det för polisen är viktigare att vara PK än att få fast brottslingar, t.ex. har man avsiktligen utelämnat personbeskrivningar vid våldtäkter om dessa beskrivningar pekat ut personer med utländsk bakgrund.

Vidare, och som jag skrev om för några dagar sedan, det man kan läsa på polisens hemsidor är alltså ett ”urval” av inträffade brott, vilket uppenbarligen innebär att man kopplar på ett PK-filter. Detta ger alltså medborgarna en direkt felaktig bild av inträffade brott. Propaganda är lika mycket vad man berättar som vad man inte berättar. I detta fall då det gäller en statlig myndighet är detta mycket allvarligt, och ytterst ansvarig är Dan Eliasson.
Morgan Johansson som är justitieminister, försvarar Eliasson med ett rent idiotiskt uttalande om att “SD är inget vanligt parti”, samt ”…rasistiskt parti med nazistiska rötter.” (länk SvD).
För det första är det rent subjektivt vad man anser vara ”vanligt parti”, men det är ju en småsak. För det andra rekommenderas Johansson, titta lite i sitt eget partis historia. Om han gör detta kommer han finna att just socialdemokraterna sannolikt är det mest rasistiska som funnits i Sverige. 1934 antog man en steriliseringslag, som innebar att man ville renodla det svenska folkhemmet och med steriliseringar utrota alla som baserat på ren rasrenhet, inte passade in i folkhemmet. Svenska raslagar var mer långtgående än tyska under 1930 och 40-talen, och baserade på Herman Lundborgs rasbiologi (
länk).
HSB hade satt i system att rapportera personer man hade som hyresgäster som ”inte borde få föröka sig”.


Denna lag gällde fram till 1976 och totalt runt 60.000 personer steriliserades. Vid abort var sterilisering regel. Medicinalstyrelsens akter är än idag hemligstämplade men några få personer har fått titta i dem. Det finns knappt några riktiga samer kvar, som ett resultat av den socialdemokratiska eran.

Så om Morgan Johansson anser att SD:s rötter är komprometterande kanske han skulle böra leta i sitt eget glashus först. Eller kanske ska vi börja titta på vänsterpartiets rötter? Kopplingar med Stalins och Maos utrensningar…hur många tiotals miljoner har man mördat? Men duger som stödparti... 

Inga kommentarer: