onsdag 13 juli 2016

7k s.k. vård

Det går inte en dag utan exempel på förfallet inom offentlig sektor.

Man kan ganska lätt sätta sig in i landstingens situation. Man har fackföreningar och skyddsombud på sig för den arbetssituation som råder. Man har personalflykt och man betalar ut skamligt låga löner (länk). I desperation tvingas man hyra in personer från privata bolag eller rekryteringsfirmor (länk).
Samtidigt blir folk förbannade över långa vårdköer och väntetider. Tyvärr är det säkert många som tar ut sin frustration på sjukhuspersonalen, fast det egentligen är de som är mest drabbade av hela situationen. Jag är ganska övertygad om att vårdpersonal försöker göra sitt bästa men har en mycket otacksam uppgift. Om man vill skälla av sig på den usla svenska sjukvården bör man alltså kontakta ansvarig politiker i stället för att ge sig på vårdpersonalen. Svensk vård idag är under all kritik, därom råder ingen som helst tvekan.
Men på riksnivå stundar en annan agenda än att höja vårdpersonalens löner. Lösningen är självklar; man avser ”validera” varenda kotte som anser sig ha någon som helst kompetens medicinskt, och på så sätt täppa till problemet. I SvD kan man läsa att tusentals köar för svensk läkarlegitimation (länk). Formuleringen innebär alltså att man förutsätter att personerna i fråga har rätt kompetens och pratar svenska så att inga missförstånd kan uppstå, och att det är själva längden på kön som är problemet.

Politikerna kommer snart införa ”snabbvalideringer” (eller någon liknande term), eftersom det är allom uppenbart att man vill hävda att man löst problemet.
Resultatet kommer att bli en rad med missförstånd (kanske språkrelaterade), outbildad personal från främmande länder, och resultera i ett stort antal dödsfall och felaktiga behandlingar. Att anmäla något till HSAN är bara att glömma – friande utslag gäller och även om så inte skulle bli fallet är skadestånden ett rent skämt, dessutom är ju skadan redan skedd.
Jag har personlig erfarenhet av detta, och en släkting till mig lyckades man få in fyra typer av mikroorganismer i, vid en operation. Detta ledde till intravenösa antibiotikabehandlingar i ungefär ett år innan släktingen slutligen avled. Jag har tyvärr flera exempel, men ids inte skriva om dem här.
Personligen sätter jag mig inte på ett svenskt sjukhus idag, om jag inte blir tvingad därtill. Men som sagt; detta är inte personalens fel, det är politikernas, och ”validerar” man in diverse tveksamma personer kommer det bara bli ännu mer riskfyllt för patienterna.
Idag har vi usel vård som kallas för sjukvård, om ett tag får vi rent sjuk vård, 7k vård.

Inga kommentarer: