tisdag 19 juli 2016

Träskalle

Det börjar bli rent larvigt hur man stoppar huvudet i sanden när det gäller sexbrotten på olika festivaler. Nu gäller det tydligen Trästocksfestivalen i Skellefteå, och en av talespersonerna skriver i ett pressmeddelande: ”Den absoluta majoriteten av förövarna är män, vi kan inte fortsätta lägga över problemet på offren, det är dags att vi män tar vårt ansvar. Det är vi män som måste förändra oss och det är därför vi som måste diskutera problemet", säger Albin Davidsson, en av festivalens arrangörer…”, och man ska ha en paneldebatt i vilken man ska ”… diskutera mansrollen och hur män kan verka för ett jämställt samhälle och trygga festivaler.”.

Vi har de senaste åren alltså haft en sanslös och i det närmaste okontrollerad invandring i synnerhet av män och från kulturer med en rutten kvinnosyn, ofta rent baserad på islam. Antalet våldtäktsförsök och fullbordade våldtäkter har skjutit i höjden, samt sexuella ofredanden på festivaler har ökat lavinartat. Man gör sitt bästa för att mörka hela problematiken både från polisen och från domstolarna. Nu försöker man alltså skylla hela problematiken på att det är män, och att ”vi män”, ska ta vårt ansvar. Ursäkta, men svenska män har mycket liten del i detta problem och ingen som helst skuldbörda som grupp. Det är ett problem genererat av de två senaste regeringarna och sjuklöverns naiva migrationspolitik, att försöka skuldbelägga alla män, samt i detta inkludera svenska män är direkt fel.

Men det är givetvis inte PK att peka ut invandrare som ett problem, samtidigt som man inte behöver mer ett minimalt antal hjärnceller för att fatta att om man plockar in massor med testosteronstinna yngre män och med en rutten kvinnosyn, att detta är ett av sjuklöverns politiker förorsakat problem, som landets simhallar även kan vittna om.

Jag tänker alltså inte ta på mig något som helst ansvar för sexbrotten på festivaler bara för att jag är svensk man. Inte heller tror jag att några töntiga informationskurser kommer att göra någon som helst skillnad. Grundbulten ligger i dessa invandrade mäns kvinnosyn och som vanligtvis förankrad i islam. Denna ruttna kvinnosyn ändrar man inte på med information, utbildning eller i en handvändning. Men man kan ju börja med att förbjuda islam i detta land om man vill bli av med rutten kvinnosyn.


Intill för ca 10 år sedan förde BRÅ statistik inkluderande ”invandringsbakgrund”, och i den sista rapporten kunde man konstatera att gällande sexualrelaterade brott fanns då en överrepresentation på 250% i relation till svenska män (faktor 3.5 i förhållande till personer med två svenska föräldrar). Sedan försvann hela den statistiken, helt oförklarligt, och ingen sådan finns idag att tillgå.

Men nu ska alltså alla män, inkluderande svenska, skuldbeläggas. Man börjar ånyo bli lätt kräknödig för hur man försöker dölja fakta. Kanske kommer skylla på ”högre anmälningsbenägenhet”, eller det varma vädret, eller något annat.

Trästocksfestival? Det verkar som de som arrangerar den även lider av träskalle, och BRÅ av strutssyndromet.

Inga kommentarer: