fredag 14 augusti 2015

Media med manipulerade nyheter

Pressombudsman Ola Sigvardsson skriver i DN att ett samhälle där allt publiceras blir ett mycket obehagligt samhälle att leva i. Han citerar den pressetiska regel som lyder ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.” Visst det kanske gällde för 50 år sedan, men inte idag.
Det här är ju ganska intressant. Vi har ju sett hur man tidigare vitpixlade bilder, samt avsiktligen utelämnar synnerligen relevant information i media just för att dölja det faktum att personerna kommer från andra länder. Det har ju till och med gått så långt att polisen inte får ange något som kan kopplas till etnicitet när man vill ha fast en brottsling. Det har alltså blivit viktigare att vara politiskt korrekt än att få fast kriminella. Senast för någon dag sedan skickade TT ut ett fribrev för att man gått ut med att gärningsmännen i Västerås kom från Eritrea. Man skyllde på att polisen gått ut med informationen. Egentligen finns det hur många exempel de senaste åren som helst på att man avsiktligen försöker dölja även relevant information och publicerar vilseledande statistik, allt för att dölja all brottslighet, alla kostnader och alla problem som är relaterade till förd migrationspolitik.
I artikeln tar Sigvardsson upp ett exempel med att det inte är relevant att berätta att en gärningsman är snickare, och så kan ju vara fallet. Men det skulle vara synnerligen intressant om just denna yrkesgrupp var kraftigt överrepresenterade beträffande brott. På samma sätt är det alltså av stort allmänintresse att få veta om invandrare är överrepresenterade när det gäller vissa brott, eller samma sak om det gäller muslimer, eller skomakare.

Nu kan man ju tycka att det är en ren statistisk sak och inte en medial fråga, men att systematisk utelämna relevant information är inget annat än lögner och propaganda. På 60-talet hade man säkert rapporterat i fallet med dubbelmordet i Västerås att det var en mörkhyad utlänning. Senare en mörkhyad invandrare, senare bara en invandrare, för att nu rapportera enbart åldern på gärningsmannen. Ok, man kallar honom i media för ”36-åringen”. Man hade säkerligen inte berättat att det var en asylsökande från Eritrea om man hade kunnat undvika det. Polisen hade bara lite brått och ville inte spela helt okunniga vilket skulle ha föranlett alla att inse att man mörkade relevant information. Dessutom fanns det filmer som man inte kunde stoppa. Men var är relevansen med gärningsmännens ålder? Det är i det närmaste helt irrelevant information, eller ska man dra slutsatsen att alla 36-åringar i landet kan vara potentiella mördare? Eller ska man sitta hemma och kolla upp i vilka åldersgrupper gärningsmän finns, och sedan akta sig för alla i dessa åldrar? Åldersfixering i media har blivit rent skrattretande, och har ingen som helst relevans.
Det har däremot informationen att gärningsmannen var asylsökande och kom från Afrika. Beaktandes att det är personer med helt andra värdegrunder, levnadsregler och även religion är det synnerligen viktig information för allmänheten.

Ett exempel på hur tryckfriheten begränsas och dess konsekvenser; Enligt mina och sannolikt flertalet svenskars normer är våldtäkt ett allvarligt brott. När den stor invandringsvågen började ökade antalet våldtäkter lavinartat, detta hade dessutom SD uppmärksammat vilket ledde till ren desperation eftersom det fanns risk att SD skulle komma in i riksdagen. Sverige hamnade två i världsstatistiken efter Rwanda (om jag minns rätt), i antalet våldtäkter per capita. Nu gjorde man två saker; för det första instruerade man BRÅ om att inga kopplingar mellan invandrare och brott fick göras. BRÅ hade tidigare tagit fram sådan statistik som visade en överrepresentation på drygt 3 när det gällde invandrare. Vidare instruerade man uppenbarligen domstolarna om att man hellre skulle fria än fälla, samt att straffen skulle bli minimala samt skadestånden. Trots detta kan vi alltså se en drastisk ökning de senaste åren, men det är givetvis tabu för BRÅ att göra kopplingen med invandrare. Det är däremot för BRÅ viktigt (
länk) att publicera kön, ålder och annat som är ganska irrelevant. Andelen uppklarade våldtäkter har givetvis inte ökat, varken beträffande misstänkta eller lagförda. När antalet våldtäkter ökade dramatiskt, skyllde man det på att ”anmälningsbenägenheten ökat”. Så för att få ner just denna kan säkert vilken jurist som helst berätta att det är idag inte mödan värt att rapportera en våldtäkt. En kvinna måste alltså plocka in åklagare, sedan genomgå en rättegång med vetskapen om fällandeprocenten för dom är löjligt låg, och ovanpå detta blir straffet för gärningsmannen ett skämt, samt denne kan säkerligen inte betala ens det symboliska skadestånd som utdöms.  Så mörkar man sanningar, med påföljden att sannolikt ett stort antal kvinnor blir våldtagna för att de inte via media och rättsväsendet inser vad som är risker.
Men nu vill jag se lite relevant statistik. BRÅ publicerar ju inte sådan. Jag vill se statstik på gällande personer som är invandrare eller har invandrarbakgrund och sexualbrott. Detta trots att rättsväsendet falerar. DN publicerar idag en ledare i vilken man egentligen inte har någon som helst substans, och gör trevande försök med några larviga kopplingar till BRÅ och klimatförändringskritiker. Larvigt helt enkelt.

Ett samhälle där allt publiceras är just det samhälle jag vill ha, Sigvardsson. Allt av relevans och inget ska utelämnas, förljugas eller omskrivas. Det handla inte om att framhäva, det handlar om att berätta fakta. Gör man inte det hamnar man i samma information som medborgarna i DDR fick när det begav sig.
Givetvis kan man berätta i media (länk) att ”Två män, 21 och 26 år gamla, häktades på fredagen av Malmö tingsrätt misstänkta för granatattacker i Malmö.”. Visst är det informativt? Etnicitet eller alla kopplingar till gängbrottslighet utlämnas givetvis men åldern på de misstänkta är tydligen mycket viktig. Bara ytterligare ett exempel på hur media manipulerar sanningen genom att utelämna relevant information. 

Inga kommentarer: