fredag 21 mars 2014

Myternas myt

Det är alltid lika komiskt att läsa ren propaganda. Jag hittade just en sådan artikel i DN där man ”Punkterar myter om invandringen”. Hela tio stycken myter satsar man på att punktera.
 
Tidigare var det Ullenhag som körde en precis liknande repa, fast på regeringens hemsida. Man hävdar att ” Vi måste en gång för alla ta död på de myter, halvsanningar och direkta felaktigheter som nu dominerar debatten om invandringen.” Men det roliga med just den här artikeln i DN är att den uppvisar en mycket tafflig form av propaganda som är busenkel att avslöja.

Som alltid när det gäller propaganda, gäller det att verka vederhäftig genom att ge skenet av att ”så här är det”, det är fakta. Så här kommer några exempel från artikeln:
·         ”Här är fakta från forskning,…”
·         ” sammanställa aktuell svensk och internationell forskning…”
·         ”Flera aktuella internationella studier…”
·         “Forskningen visar att invandring..”
·         ”Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.”
·         ”En ny svensk studie visar att utrikes födda…”
·         ”En studie av amerikansk tillverkningsindustri visar att…”
·         ”En aktuell svensk studie visar…”
·         Internationell forskning visar….”
·         “Däremot framgår det i flera studier att religiös tillhörighet kan underlätta integrationen…”
·         ” Forskningen visar att geografisk närhet…”
Speciellt notabelt är att man inte i något fall ger referenser så att det går att kontrollera vad man påstår, och vilka siffror man grundar sig på. Ovanpå detta är det så att forskning och statistik är två verktyg man ska betrakta med viss skepsis rent generellt. Om någon beställer en forskningsrapport eller statistik blir det automatiskt så att man ”inte biter den hand som föder”, och därför tenderar resultatet att vinklas för att visa just det beställaren vill ha eller se.
Nästa propagandaknep man kör med är generalisering. Allt rubriceras som ”invandring” eller ”invandrare”. Det fiffiga med det är att man kan plocka exempel när det passar men undvika sådant som inte passar.  En invandrare kan vara allt från en IT-expert med spetskompetens som har ett arbete att komma till, eller en 65-årig somalisk ”anhöriginvandrare”.
Om man nu ”plockar russinen ur kakan”, är det alltså inte svårt att berätta ”success stories”, som på så sätt blir exempel på all invandring.

Vidare blandar man vilt mellan svenska och internationella forskningar och studier. Det finns ingen som helst relevans i att hänvisa till internationella studier på detta område. Sverige, med en enorm inströmning av ”flyktingar” per capita i synnerhet från länder med låg utbildningsnivå samt främmande kulturer och andra religioner, kan inte på något sätt jämföras mot andra länder där man tillämpar helt annan migrationspolitik.

Sedan var det kostnaden för invandringen. Skulle det vara en myt att vi pratar om enorma belopp? Det spelar mindre roll om det är statliga eller kommunala pengar – det är skattepengar. För snart 10 år sedan gjorde professor Jan Ekberg en utredning som visade på att kostnaden var minst 50 miljarder. Det var då, och utredningen var ett beställningsarbete. Baserat på det enkla faktum att invandringen kraftigt ökat de senaste åren, och då i synnerhet från länder med låg utbildningsnivå, finns det ingen som helst anledning att anta att vi pratar om mindre än 100 miljarder per år. Finansminister Anders Borg fick frågan i riksdagen för knappt ett år sedan men kunde inte svara. ”Det är svårt att beräkna…” var det enda svar som vi fick.

Samtidigt har t.ex. BRÅ slutat redovisa statistik gällande kopplingar med invandrare. För sådär 7 år sedan kom en utredning som visade en stor överrepresentation när det gäller brott och invandrare, och då i synnerhet när det gäller olika sexualbrott. Sedan dess har det inte kommit någon statistik, mycket märkligt kan man tycka.
Så man kan utan vidare yxa hela denna artikel och de tio punkterna. Det är ett klassiskt exempel på propaganda, dessutom usel sådan. Och tänk…alla skottlossningar, bilbränder, gruppvåldtäkter, gängkriminalitet, islamisering m.m. – det är bara myter. Men kanske har jag bara skottofobi, brandofobi, våldtäktofobi, kriminellofobi, eller islamofobi och är främlingsfientlig...
En sak är dock säker, det som står i artikeln är bara myter om det positiva med den förda invandringspolitiken.

Inga kommentarer: