söndag 9 mars 2014

Den nordiska våren?

Visst är det märkligt att de som lovprisade den ”arabiska våren”, är tysta? Initialt var det någon form av befriande från diktatoriska regimer och folkvilja, kanske man trodde. Ack så naivt, och vi ser idag början till ett facit, med muslimska extremister som har fritt spelrum. Jag vidhåller att islam inte fungerar i ett modernt västerländskt land, någon form av samexistens är inte möjlig. De fundamentala byggstenarna i islam går direkt emot moderna västerländska värderingsgrunder.
 
Visst, jag kan acceptera att vi har muslimer i landet så länge de utövar sin religion i hemmet och inte kommer med några som helst krav baserade på islam. Det ska inte tillåtas byggande av moskéer. Det handlar inte om att jag vill stoppa islam som religion per se. Det handlar om att islam innehåller så mycket dumheter som är i direkt konflikt med det samhälle jag vill att mina barn ska växa upp i, att spridande av de dumheter som står i koranen eller som imamer har hittat på inte ska accepteras, och baserat på detta ska det inte tillåtas byggnader enkom för att sprida dessa dumheter.
Men givetvis faller svenska politiker till föga och man accepterar t.ex. byggandet av en moské i Linköping (länk), sannolikt med en minaret med böneutrop. Jag accepterar inte att man ska bygga tempel för spridande av rena dumheter som ofta dessutom står i direkt konflikt med svensk lag. Ingen religion får, kan eller ska fungera som någon legitim täckmantel för rena dumheter och lagbrott, och än så länge står svensk lag över alla religioner i detta land.

Att predika att kvinnor är mindre värda än män är ett direkt lagbrott, att homosexuella inte ska accepteras likaså, och listan kan göras mycket längre. Men värst är egentligen att vi ska acceptera islam och muslimer, emedan de inte accepterar oss. I koranen står det (i klarttext och som jag tidigare citerat), att muslimer som mördar otrogna kommer till himlen och belönas där. Som otrogen ska jag alltså dödas, vilket i sig förklarar alla terroristhandlingar, då alla sanna muslimer vill ju komma till himlen och bli belönade där. Detta emedan jag som svensk ska acceptera påhitt och nysvenska som berikning, multikulturellt samhälle och annat trams.

Men avslutningsvis, och som koppling till den ”arabiska våren” hittade jag denna artikel om Syrien. Vi har alltså plockat in en massa ”flyktingar” från just Syrien och de beviljas uppehållstillstånd utan frågor eller snack. En del av dessa reser sedan tillbaka för att få vara med i kriget, och någon ”svensk” som det brukar heta i media är kanske med på bilden.

Men slutligen; om utvecklingen får fortsätta med en sanslös invandring från muslimska länder. Vad är det då som säger att gatubilden vi ser inte kan vara från Rinkeby 2018?

Nej, nej och åter nej! Detta är ingen ”hatsite” mot muslimer. Den som vill vara muslim må vara det. Jag tänker inte tvinga någon att äta skinka. Jag tänker inte tvinga någon till något. Men jag accepterar inte rena dumheter och idiotier med koranen eller imamer som inte har någon som helst logisk eller förklarbar anledning. Ej heller accepterar jag att religiöst baserade saker som strider mot svensk lag.
Visst, det står dig fritt att kommentera. Det finns ett fält nedan för detta. Det enda krav jag har för att inte radera i detta är att kommentarer håller sig inom svensk lag. Förutsatt detta kan jag gärna diskutera eller svara på alla frågor eller åsikter.

Inga kommentarer: