fredag 7 mars 2014

En tid vi inte har - Moder Svea med rumpan bar

Nu bygger alltså ryssarna up en militärbas i vårt närområde. (länk)  Med 3000 man och just där det är närmast till Sverige, sådär 30 mil. Från i stort sett alla läger höjs röster om att satsa på försvaret. Statsministern skjuter upp en försvarspolitisk rapport, och pratar lite svepande om ”Den typ av nyckfullhet och den typ av agerande som vi har sett från rysk sida måste också tas med i en fördjupning av säkerhetspolitiska bedömningar när det gäller det svenska försvaret.” (länk). 
 
Visst är det larvigt? Vaddå nyckfullhet? Tror han att det antal år som ryssarna upprustat inte är med vissa klara avsikter. Det kan ju inte röra sig om att försvara ryskt territorium, utan för ett rent angreppskrig och införliva strategiska länder i Ryssland. Tror statsministern att saker som vi nu ser hända inte är en del av en långsiktig plan och ett dito agerande? Är det för att Putin sitter och kastar tärning om vad han ska göra? Det råkade bara bli en sexa för upprustning när han hade tillträtt, och nu vet han liksom inte vad han ska göra med alla stridskrafter och anfaller länder lite nyckfullt.
Men desperationen stiger, och mest beklämmande är att finansmarknadsminister Peter Norman (M), snackar om att den borgerliga regeringen satsat på försvaret. Snacka om blålögn.(länk)
Så vad gör regeringen? Tja, eftersom alla vet att den sanslösa invandringspolitiken kostar enorma belopp, min gissning är 3-4 gånger mer än vad försvaret kostar, skickar man fram Billström som menar att andra EU-länder måste ”ta sitt ansvar” när det gäller flyktingpolitiken. Man vill alltså ”sopa banan” för att kapa ner på den sanslösa invandringspolitik man bedriver, men hänvisning till att vi minsann tagit ansvar, och det räcker. På så sätt skulle man kunna frigöra resurser för att bygga upp försvaret.

Men som jag tidigare påtalat, för det första ger ett stopp för invandringen inte direkt enorma resurser, det kommer dröja flera år. Visst skulle ett omedelbart totalstopp medföra lösgöra några tiotals miljarder. Finansminister Borg ville ju för sådär två veckor sedan, ha 19.4 miljarder ytterligare i år för att kunna finansiera invandringen. Man kan ju därvidlag observera att minskade försvarsanslag var en del av denna finansiering.

Men det andra är allvarligare. För några hundra år sedan dög det med att plocka in personer och ge dem ett vapen, samt en kortare utbildning. Det fungerar inte idag. Det går inte att köpa avancerade vapensystem på blocket. Det går inte att utbilda och samträna soldater och vapensystem i en handvändning. Det tar tiotals år. Det är en tid vi inte har, då Moder Svea står där med rumpan bar. (obs. billigt rim).

Så svenska politiker i sjuklövern, ni har under ett antal år nedmonterat försvaret till ett rent skämt under förespeglingen att försvaret ska bli mer modernt, mobilt, insatsförsvar, säkerhetspolitiska bedömningar, anpassat till hotbilden o.s.v. i en intet sinande svammelström.
 
Nu har hotbilden plötsligt ändrats – vad ska ni göra åt det? Vänta på rapporter, utredningar ha möten, snacka smörja och uppnå svensk konsensus och riksdagsmajoritet (svensk nirvana)? Skicka två JAS och några ynka stridsvagnar till Gotland? Är det Er hela långsiktiga lösning på problemet ni orsakat? Klockan är 23.30, och den går inte att skruva tillbaka.
 

Inga kommentarer: