söndag 10 september 2017

(s) svarta och rasistiska historia


SvD har en artikel om att Sverige var det land som startade rasbiologin (länk). Om riktigt så är fallet vet jag inte, men helt klart är att socialdemokraterna är nog det mest rent rasistiska parti sedan Herman Lundborg levde och ända fram till 1975 då steriliseringslagen avskaffades.
Alltså under ett antal socialdemokratiska regeringar. De svenska raslagarna var strängare än de tyska, den stora skillnaden var att man i Sverige inte hade koncentrationsläger utan man steriliserade de som inte passade in rasbiologiskt eller i det svenska folkhemmet. HSB rapporterade vilka som ”inte borde få föröka sig” och Tage Erlander var den som införde att ett stort rött ”J” skulle stämplas i alla pass på judar, och judar var inte flyktingar från Tyskland.
Kvinnor som blivit gravida men ville göra abort steriliserades som regel vid aborten som regel. En kvinna som inte ville ta hand om sin avkomma skulle inte heller kunna föröka sig vilket man ansåg var rasbiologiskt legitimt.
Man hade ”Rasbiologiska institutet” i Uppsala för att definiera olika folkraser (länk). Samer stämde inte in i folkhemmet och steriliserades som varandes en mindre värd och oönskad ras (länk). Samer vågade inte söka läkarvård då de visste att de skulle steriliseras.
Hur många samer finns kvar idag? Man steriliserade varenda same man kunde när det begav sig, de var en oönskad folkgrupp i landet, men varande en del av Sveriges riktiga urbefolkning. Makarna Myrdals visioner om folkhemmet gällde och man steriliserade drygt 60.000 personer under denna tidsperiod av ofta rent rasistiska grunder.

Medicinalstyrelsens akter från denna tid är än idag hemligstämplade, man kan ju gissa varför. Hur många kommunistiska förtryckarregimer var Olof Palme kompis med?
Men det går idag att smutskasta (sd) som rasister, av kommunister och socialdemokrater. Kanske man skulle titta lite i sin egen backspegel och lära sig hur rasistiska Era partier varit. Hur många tiotals miljoner har Mao och Stalin avrättat av ideologiska skäl eller rent rasistiska? Nähä, här är locket på, och man förnekar och döljer sin egen historia.
Men att smutskasta (sd) med rent rasistiska/nazistiska kopplingar tror man är relevant, och kanske lurar rena idioter inom väljarkåren emedan man döljer sin egen svarta historia som rena rasister. Grattis socialdemokraterna!


Add 11/9: Eller vad sägs om denna artikel? Det var väl en självklarhet i socialdemokraternas rasistiska Sverige att staten inte skulle behöva betala för de som var sinnesslöa. De liksom bara dog kort efter att de intagits på statliga institutioner, mycket märkligt eller hur? Varför inte öppna upp Medicinalstyrelsens register idag? Vad är det man vill dölja? Om man inte har något att dölja finns ingen anledning att inte öppna arkiven.

Inga kommentarer: