måndag 27 maj 2013

Det pågår en massinvandring till Sverige


Just så lyder titeln på denna länk och anges av Migrationsverket som ”ett relativt vanligt påstående”. Därefter följer lite statistik med stapeldiagram och annat som är noga selekterat och komponerat för att ge bilden av att det inte alls råder någon massinvandring. Ju mer jag tittar på denna sida ju fler frågetecken uppstår. Man tjatar om att man plockat statistiken från SCB vilket ska göra den vederhäftig, men den är ganska förrädisk.
För det första skriver man att det är vanligast att svenskar invandrar. Svenskar invandrar inte enligt mitt sätt att se på saken, de återvänder. Invandring är något helt annat. Som en konsekvens av att man anser att svenskar invandrar, drar man upp ett stapeldiagram där gruppen svenskar är störst. Nu kan man notera att y-skalan är 25.000. Sedan, och därunder drar man upp ett stapeldiagram över utvandring, men då är y-skalan helt plötsligt 8.000. I detta diagram ser man att det är vanligast med emigration till Norge, vilket innebär att i synnerhet ungdomar söker sig till Norge i desperat brist på jobb. Vi har alltså en substitution av svenskar som flyttar till Norge, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland, emedan dessa ersätts av personer från Syrien, Afghanistan, Somalia, Polen och Irak.
Hur man än vrider på siffrorna slutar det med att befolkningsökningen var 2012; 51.312 personer, vilket man anger som 0.5% för att det ska verka lite. Man kan dra en enkel slutsats, 51.312 personer från företrädesvis Syrien, Afghanistan, Somalia, Polen och Irak, har flyttat hit. I själva verket innebär det på två år en stad av Örebros storlek. Det är en massinvandring för ett västeuropeiskt land.

Nu har jag tre kommentarer:
1.    Varför ska ett statligt verk ägna sig åt PK-propaganda? Politikerna och media är redan jätteduktiga på det. Jag förväntar mig att tjänstemän på statliga verk gör sitt jobb och tillhandahåller opartisk och korrekt information. Visst är det så att polsen censurerar sin information. Det är illa. Ibland sannolikt så illa att brottslingar kommer undan. Men ska denna regel gälla alla statliga verk, och man undanhåller all information som inte är PK.
2.    Arbetslösheten är runt 8%, och ungdomsarbetslösheten runt 27%. Detta är oräknat ”arbetsmarknadspolitiska” åtgärder. Alltså är den riktiga arbetslösheten betydligt högre. Våra ungdomar flyr utomlands i brist på arbete, emedan de ska ersättas av berikare.
3.    Vi har en svår bostadsbrist i landet. Det kan vi bl.a. läsa om på denna länk 
Men nu är det ju så att de som kommer till detta land har förturer i alla bostadsköer. Studenter som fått en universitetsplats i annan stad, eller ungdomar som vill flytta hemifrån göre sig ej besvär.

Min slutsats är att; Det är massinvandring för ett västeuropeiskt land, och värre lär det bli nu när regeringen släppt igenom ”anhöriginvandring”. Migrationsverkets sida bekräftar just det och sidan liknar Ullenhags propaganda om "Myter om invandringen".

Det är ingen myt. Vi har stor arbetslöshet, stor bostadsbrist och invandringen kostar minst 50-100 miljarder per år. Om Ullenhag eller Billström har uppdaterade siffror må de presentera dem. Enligt finansminister Anders Borg var kostnaderna för invandringen "svåra att uppskatta". Vad ger man för en finansminister som inte vet hur tiotals miljarder spenderas? Men svaret var ju PK.  

Inga kommentarer: