fredag 3 april 2015

Sätt ner foten

Vi lägger alltså ytterligare några terrordåd till högen av sådana som skett i islams namn (länk1, länk2, länk 3). Det börjar bli vardagsmat och man ska alltså som svensk skilja på muslimska extremister och sekulära muslimer. De sistnämnda är alltså integrerbara eller integrerade i västerländska samhällen. Jag ställer mig frågan om det är så enkelt, och kommer raskt fram till att så inte kan vara fallet. Det måste helt enkelt vara så att graden av troende muslim står i direkt förhållande till extrem islamism. Om det rörde sig av feltolkningar av koranen skulle givetvis hela den muslimska värden omedelbums se till att de muslimska extremisterna raderades ut från kartan. Men det gör de inte. De beklagar lite mjäkigt men gör inte ett dyft åt att rörelser som Boko Haram, al-Qaida eller al-Shabaab. Det borde faktiskt ligga i deras intresse att radera ut sådana rörelser eftersom de i så fall förstör för rättrogna muslimer.

Men nu står det i klartext i koranen att alla otrogna ska dödas, därför är det inte alls konstigt att IS skär halsen av folk eller att al-Shabaab avrättar kristna studenter med nackskott. Det är helt enligt koranen och i dessa idioters ögon ren plikt som troende muslimer.
Men i detta land är vi som tur relativt förskonade. Vi tutas i att vi ska acceptera islam som religion. Detta trots att islam är full av en massa rena dumheter som strider mot all logik och i flera fall även mot svensk lag. Det sistnämnda ser man mellan fingrarna med trots att ingen religion står över lagen. Man hoppas på lycklig samexistens med någon form av "islam light".
Så pudelns kärna är alltså islam. Det betyder givetvis inte att de som är muslimer är dumma eller inte tillför detta land något. Det är givetvis ofta tvärtom, men det innebär att de tillför landet något som personer och den kunskap de har. Men vi behöver inte islam eller alla vansinnigheter som är direkt knutna till islam eller muslimskt troende. Sådana saker tillför inte landet ett dyft, de är snarare till ren skada för landet och ska därför inte accepteras.
Det är alltså dags att sätta ner foten mot islam som religion, och inte som våra politiker gör; tro att någon form av flummig samlevnad med islam är möjlig i bästa 70-talsanda.
Men är då det jag skrivit ovan rasistiskt? Varför skulle det vara det? Det handlar enbart om en s.k. religion och såvitt jag vet är en religion inte knuten till någon folkras eller folkgrupp. Lika lite som man kan kalla hundägare för folkgrupp. Men jag sprang på riktiga rasister som menar att judar ska utrotas först i form av denna bild med en muslimsk stormufti i Jerusalem.
 

Sedan denna nytagna bild av soldater i Hizbollah som är den militanta grenen av Hamas. Känns något igen från nazisttiden? Samtidigt har alltså regeringen godkänt Palestina som en stat och på denna länk kan vi se att SIDA skickar runt 400 miljoner skattepengar till en stat vars regim är terroristklassad.Inga kommentarer: