torsdag 30 april 2015

Mjäkpolitikernas paradis

Jag vet inte i detalj hur förslaget moderaterna kommit upp med när det gäller att förbjuda organiserat tiggeri ser ut. Kanske är det ett gammalt SD-förslag man dammat av och lanserar som sitt eget. Men idag är problemet mångfalt värre, vilket gör att det som kanske fungerat för några år sedan är ogenomförbart idag.
Men saken är ju den att tiggarna är förbaskat störande enligt min mening. De sitter snart överallt och en del går runt och tigger. Huruvida de är organiserade eller inte vet jag inte, men det skulle förvåna om det inte var olika mer eller mindre kriminella organisationer som organiserar stora delar av tiggeriet.
Förutom att många tycker de är störande, hur upplever turister tiggarna? Tror någon att det är positivt att turista i en främmande stad med tiggare i vartenda hörn?
Men om man nu kommer med ett förslag att förbjuda organiserat tiggeri, måste man ju i första läget bevisa att det är just organiserat, d.v.s. bevisa att en tiggande person är del av en organisation eller betalar till en sådan, för att kunna agera.
Det säger sig självt att vi pratar om något helt harmlöst, som inte kommer att ha någon som helst inverkan. För det första pratar vi om kanske 5000 tiggare runt om i landet, för det andra finns inga som helst resurser för att lagföra ens en bråkdel av dem polisiärt. För det tredje kommer vi till tingsrätter ska de spendera skattepengar på att frikänna 99 % av de tiggare man vill lagföra. För det fjärde och som jag påtalat, gäller det att bevisa att tiggeriet är organiserat, vilket säkerligen är mycket svårt. För det femte kanske en lag skulle börja gälla 2016, och då har tiggarnas verksamhet vuxit ytterligare. För det sjätte; ska man döma dem till böter? Jaha, baserat på vilken taxerad inkomst då?

Visst, man kanske kan avhysa dem från olika skjul och tältläger, vilket bara leder att de flyttar sig lite så länge som det är lagligt att tigga, och lönsamt. Ett typexempel på problemflyttning är att man i Uppsala avhyste ”asfaltläggare”, vilka på nysvenska ska heta ”campare”, vilket enbart innebär att man flyttar problemet någon annanstans. Kvar blir markägarna som måste ta hand om berg av sopor, och de som drabbats av avsiktlig skadegörelse på sina bostäder som asfaltläggarna erbjuder sig att reparera. Polisen står handfallna och har ingen att anklaga eftersom de som orsakat skadegörelsen inte finns kvar. Visst är det genialt? Väntar man sig att brottslingar stannar kvar på brottsplatsen till dess polisen infinner sig?
Men avslutningsvis hittade jag denna bild från SvD på ett minst sagt idiotiskt förslag och med dito rubrik.
 
 Jag har två enkla frågor: På vilket sätt är tiggeri ett produktivt arbete? Och för det andra, tar tiggare kort, har kassaapparater, eller har någon form av redovisning till skatteverket? Ärligt talat, jag ids inte ens läsa artikeln.

Add: Missa inte detta underbara klipp från f.d.statsministern i ämnet.

Inga kommentarer: