fredag 1 maj 2015

Socialistiska beställningsberäkningar

Varenda gång jag ser kalkyler på vad bilism kostar blir jag minst sagt skeptisk. Jag hittade en sådan, i vilken man som vanligt kommer fram till att bilism kostar samhället pengar, och man jämför (i denna artikel), med cykling.
Nu vet jag inte hur man räknat, men som vanligt verkar det handla om ett rent beställningsjobb för att kunna legalisera mer pålagor på bilismen och transporter.
Men rent generellt har jag ett stort problem med definitionen ”samhället”. Kommunister och socialister jämställer samhälle med stat, kommuner och landsting. Alltså utesluter man företag, familjer och privatpersoner.
Ovanpå det har man givetvis moderna avlatsbrev som heter utsläppsrätter, det betyder att Sverige som land har köpt rätten att släppa ut en viss mängd koldioxid. Sedan delas den tillförhandlade mängden ut på olika sektorer varav bilismen är en. Alltså är det så att om man t.ex. importerar sopor för att förbränna dem är det en del av den totala mängden koldioxid man har. Ökar man sedan sopförbränningen blir det mindre kvar till bilismen. Sedan kan man givetvis snacka om att ”vi inte uppfyller våra miljömål”, eftersom man drastiskt ökat förbränningen av sopor (
lank). Det har alltså blivit mindre kvar till bilismen p.g.a. sopförbränningsimporten, emedan just bilismen utmålas som miljöbov.
Men åter till problematiken med ”samhället”. Alla vinster i tid, och med transporter som sker med bil eller lastbil tillfaller i stort sett privatpersoner eller företag. Men eftersom dessa vinster inte inkluderas i socialisters definition av samhälle, struntar man i dem. I stället räknar man på alla kostnader man kan hitta på och subjektivt tillskriver dem bilismen. Ett lysande exempel är dubbdäck, och man har ju i många städer infört dubbdäcksförbud för att det blir skadliga partiklar i luften. Samtidigt sprider man ut grovt grus på vägarna i halkbekämpning som givetvis nöter ner alla vägar och vidare orsakar partiklar i luften. Men i stort sett alla luftvägsproblem tillskrivs bilismen som sådan och i synnerhet dubbdäck. Man frågar sig vilka det är så orsakar dessa kostnader. Vidare är ju t.ex. Hornsgatan i Stockholm ett ställe där man lyckats mäta en massa partiklar. Men samtidigt mörkar man att det är mångfalt mer och farligare partiklar i tunnelbanan som man kan läsa om på denna länk. Men givetvis tillskrivs alla partikelrelaterade lungåkommor just bilismen. Men hur det egentligen förhåller sig vet ingen, och vilket även påpekas i artikeln - man bara gissar.
Sedan vet ju alla att det är en mängd skatter på bensin och diesel, miljöskatter och energiskatter. Huruvida man räknar dessa som inkomster från bilismen vet jag inte, men ovanpå alla dessa är det givetvis moms. Moms på skatter alltså. Man frågar sig vilket ”mervärde” det är att få betala skatt. Men moms ingår inte i pengar bilismen betalar. Dessa pengar finns bara inte.
Så låt oss nu förutsätta att artikelförfattaren bor på landsbygden, och köper en ny soffa på IKEA som han behöver få hem på vintern. Det är bara att önska honom ”lycka till” när han ska transportera hem denna på kommunala färdmedel eller på cykeln. För som privatperson är man inte en del av ”samhället” per socialistisk definition.

Inga kommentarer: