fredag 15 maj 2015

Några få kvotflyktingar

Det snackas ju inom EU om att ta emot 20.000 kvotflyktingar och fördela dem inom EU. Jag har inget problem med det. Kvotflyktingar är riktiga flyktingar som plockas från flyktingläger genom FN:s försorg.
Det är alltså 28 medlemsländer i EU, och det totala invånarantalet är ca 507.4 miljoner.
Om vi nu fördelar antalet kvotflyktingar per land inom EU baserat på befolkningsmängd och att Sverige har 9.8 miljoner invånare (2% av EU), får vi alltså att Sverige borde ta emot 385 kvotflyktingar per år.
Men nu tar vi emot ca 1.900 kvotflyktingar. Men egentligen har jag inget problem med det heller. Det är fortfarande bara drygt 2% av de 90.000 som 2015 förväntas söka asyl 2015 i detta land. Ovanpå detta har vi anhöriginvandringen, och alltmer framstår 1.900 kvotflyktingar som en piss i Mississippi.
Men de 88.100 s.k. flyktingar som kommer till detta land, förutom kvotflyktingarna? Det är alltså personer som avsiktligen smugglat sig just till Sverige från andra världsdelar, över dussintalet gränser, genom EU, hundratals mil och dessutom betalat smugglare runt 100.000 kr för att få komma just till Sverige. Enligt min bok är i stort sett alla diskvalificerade som flyktingar i första läget och bör skickas tillbaka. Riktiga flyktingar är just de som enligt FN:s definition är flyktingar. Det finns ingen möjlighet att desperata flyktingar kan fly till Sverige. Man hävdar att man är flykting givetvis, beväpnad med tårdrypande historier att dra för migrationsverket, men det enkla faktum att man valt att komma till just Sverige, har betalat till flyktingsmugglare innebär ’per se’ att personen inte alls är desperat flykting, utan ekonomisk lycksökare. För sig själv sin familj och sina anhöriga.

Men nu har vi svenska sjuklöverpolitiker som hävdar att det är riktiga flyktingar. Ekvationen går inte ihop, och logiken uteblir. Samtidigt avser man att ta 25% av hjälp till flyktingar och i flyktingläger till de ekonomiska migranter som lyckats smuggla sig hit. Egentligen inte konstigt alls eftersom det inte finns mer pengar. Guldkalven måste ju putsas, det ska du bara fatta lille medborgare, annars är du främlingsfientlig.
Alltså, emedan runt 35 miljoner flyktingar som finns ikonflikters närområden försöker överleva, och våra skattepengar går till iPhones, märkeskläder, spelkonsoler samt att företag som ordnar flyktingboenden ”täljer guld med fällkniv”, försöker man från sjuklövern framstå som man har en human flyktingpolitik.
Det är faktiskt precis tvärtom; våra skattepengar förslösas på ekonomiska migranter som låter sig smugglas hit emedan riktiga flyktingar svälter ihjäl i flyktingläger.
Vidare är det så att just den förda migrationspolitiken givetvis är ett understödjande av människosmugglarnas verksamhet och på så sätt indirekt vållande till katastroferna på Medelhavet.

Inga kommentarer: