torsdag 19 december 2013

Men hvad äro en Murvelhyena?


En murvelhyena är ett ganska nytt djur som framavlats genom att en viss hr. Wallraff använde sig av okonventionella metoder för att få information. Hur själva avelsprocessen gick till är oklart, men uppenbart är kopplingar till det ett totalitärt samhälle där samhället har full kontroll på den information medborgarna får. 

Men till skillnad från hr. Wallraff, som verkligen avslöjade saker och skrev om dem, använder sig detta djur av en kombination av ny teknik, överraskningsmoment samt avsiktliga feltolkningar och lögner.
 ”Murvelhyena” är alltså ett nysvenskt ord som tillkom 2006, och har en klar rent politisk agenda, märkligt nog ganska samtidigt med orden ”berikning”, ”ensamkommande flyktingbarn” samt ”främlingsfientlighet” att följas av ”hatsiter”. Huruvida det finns någon koppling tidsmässigt må experterna tvista om.

Men låt mig beskriva detta märkliga däggdjur, som sannolikt tillkommit genom en kloning mellan en tryckpress och en överlevande f.d. överste i Stasi vilket DNA klart bevisar.  Tvåbent och med en fast lön från någon större daglig tabloid, kanske kopplad med en bonus. Var information för skandalavslöjandena kommit ifrån, intresserar föga detta djur, och ej heller dess riktighet, ej heller om den framtagits på olagliga sätt. Det intressanta är att skapa rubriker enligt instruktionen, och detta kallas då för ”grävande journalistik” av intresse för allmänheten. Eventuellt belöningsvärt med utmärkelser av de inom samma tvåbenta djurgrupp och samma bevekelsegrunder. Detta legaliserar rent vidriga och verklighetsfrånvända skandalreportage, gärna understödda av smygfilmning av personer i deras hem, vilket är att direkt betrakta som ett hemfridsbrott.

Det är dock oklart om detta djur i brist på hjärnceller handlar på detta vis. Eventuellt kan det vara med dollartecken för ögonen eller rent politiska åsikter, hopp om utmärkelser - härom tvistar allmänheten sannolikt.

En annan viktig faktor är att man missbrukar medborgarnas rätt till tryckfrihet för att uttrycka sina åsikter, samt säga vad man vill vilket är yttrandefrihet. Dessa två rättigheter var en gång till för att skydda medborgarna från förtryck och kunna förmedla sina åsikter utan kontroll. Murvelhyenan använder sig av tryckfriheten för att skada människors rätt att uttrycka sina åsikter, sälja lösnummer av tabloider med ”skandalrubriker” och ”avslöjanden” av politiker. För att kunna göra sitt värv skyr murvelhyenan inga som helst medel. Att öppna brev till någon är i detta land olagligt, men att avsiktligt göra datorintrång för att hitta kopplingar mellan personer och deras mailadresser ifrågasätts inte. De drabbade har ingen som helst rätt till genmäle, svar, förklaring eller kommentar, det enda som står till buds är att stämma den ansvarige utgivaren av tabloiden vilket lär kosta några hundra tusen SEK, och utgången av ett sådant mål är oklar.


Klart är dock att detta djur inte hör hemma i seriösa journalisters skara som förhoppningsvis har intentionen att bedriva seriös journalistik och berätta sanningar. Avslöjanden kan givetvis vara på sin plats när dessa är relevanta, men det är en helt annan sak än vad murvelhyenor ägnar sig åt.

Så låt oss se till att utrota detta för demokratins karta farliga djur som gömmer sig bakom yttrande- och tryckfrihetslagen som är till för att bevara demokratin och skydda t.ex. människors rätt att uttrycka sina åsikter.
Detta emedan det förhatliga djuret murvelhyenan avsiktligen använder sig av dessa lagar till att skada just demokratin och medborgarnas rätt till yttrande och tryckfrihet. Djuret är en betald parasit helt enkelt, som när sig på visionen om det demokratiska samhället stipulerad av lagen, men drivs av pengar och lösnummerförsäljning av sina alster.

2 kommentarer:

Robin Shadowes sa...

Skicka inlägget som insändare till Avpixlat så når det större spridning. Bara Sverige svenska murvelhyenor hafver.

Ulmerkotten sa...

@ Robin S.
Problemet är att då finns ordalydelsen på Avpixlat och här. Googlar man, har man en koppling, och jag vet inte om Researchgruppen hackat Avpixlat. Det måste vara Researchgruppens blötaste dröm att kunna länka deras mail till websiter och bloggar.
Jag har föreslagit SD att köra tung krypto, men de verkar inte har fattat vilka de har att göra med.