torsdag 26 december 2013

SD-myter och citatDet finns tydligen en site som heter SD-citat (länk). Man ägnar sig tydligen att slå död på påhittade myter. Precis denna taktik har Ullenhag ägnat sig åt på officiella regeringssidor, och det är och blir inget annat än ren propaganda. Men låt oss skärskåda det som man anger på denna länk.
1.       ”Flyktingar får saftiga bidrag” och siffran 20-30KSEK nämns som felaktig. Det står i klartext på migrationsverkets hemsida vilka ersättningar som t.ex. varje ”ensamkommande flyktingbarn” kostar. Det slutar alltså med en kostnad för skattebetalarna på 1.4 miljoner per år, se mitt förra blogginlägg och länk till migrationsverket. Sedan är en massa saker bedömningsfrågor inom varje kommun, och vad ett bidrag är o.s.v., men kostnaden kommer man inte undan.
2.       ”De har en dålig kvinnosyn”, detta länkas med att typiskt svenska namn länkas ihop med våld mot kvinnor. Hur kan detta vara en myt? Det är väl inte alls konstigt att svenska namn är vanligast generellt när det handlar om våld mot kvinnor, eftersom personer med svensk härkomst är vanligast i detta land. Vidare måste man skilja på två saker; våld mot kvinnor som t.ex. misshandel och sexuellt våld. Den senaste undersökningen, innan ämnet blev tabu härstammar från BRÅ år 2005, och visar på en mycket stor överrepresentation i synnerhet när det gäller sexualrelaterade brott och utrikes födda. Se sidan 43. Enligt BRÅ avseende ”utrikes födda”  och ”våldtäkt/försök till våldtäkt” är alltså överrepresentationen 400%. 
3.       ”Sverige har massinvandring” ska vara en myt. Låt oss läsa de siffror man angivit; det är bara att konstatera en nettoinvandring på över 50 tusen, och dessutom flyr svenska ungdomar utomlands, t.ex. till Norge eftersom det inte finns arbeten. Dessutom har migrationsverket skrivit upp sin prognos för 2014 till en bit över 120.000 emedan emigrationen inte förväntas öka nämnvärt. Vi har alltså bostadsbrist och hög arbetslöshet, och ett nettoinflyttande på kanske 60-70 tusen. Det kan knappast kallas något annat än massinvandring.
4.       Islam är en baserat på en bok skriven på 600-talet. Den som inte inser att världen förändrats sedan dess, den kvinnosyn som uttrycks, synen på andra religioner och hbt är rent naiv. Islam är helt enkelt inte förenligt med ett modernt västerländskt samhälle. Givetvis är det så att det finns massor med muslimer som är sekulariserade och ju mer så de är, ju mer passar de in i Sverige. Men islam i sin ursprungliga form, och för de som läser koranen som lagbok, är inte förenligt med ett modernt västerländskt samhälle.
5.       ”Invandrare är fientligt inställda mot svenskar” ska vara en myt. Jag tror inte de är speciellt fientligt inställda generellt, men man åberopar felaktig statistik baserat på det enkla juridiska faktum att svenskar inte kan diskrimineras i sitt eget land. Alltså är det agg mot folkgrupp för en svensk att säga ”jävla utlänning” emedan tillmälet ”svennehora” inte är straffbart. Alltså blir en naturlig följd att endast 4% av hatbrotten kan tillskrivas personer med utländsk härkomst.
6.       ”De som kom till Sverige på 70-talet var högutbildade medan de som kommer nu är lågutbildade.”  Detta är bara svammel, de som kom hit på 60-70talen var sällan högutbildade och detta är inget citat utan något rent påhitt. Sverige behövde på den tiden rena industriarbetare och det var sådana som kom hit. Deras utbildningsnivå kan inte ha varit speciellt hög.  De största invandringsländerna är Afghanistan, Somalia och Syrien enligt SCB, och tillåt mig betvivla att deras höga utbildningsnivå rent generellt, emedan det givetvis även finns några få guldkorn i en stor sandhög.
7.       ”Jag är inte rasist men..”. Detta är ett rent propagandaknep och jag är minst sagt trött på det. Den som för någon form av sansad debatt men uttrycker kritik mot invandrings/migrationspolitiken är någon form av smygrasist. Det finns t.ex. egna siter som IRM som ägnar åt denna typ av propaganda och ren smutskastning. Läs detta noga – att ha kritiska åsikter om den politik som förs betyder inte att man är rasist. Det betyder inte att man är rasist.Men detta fattar inte sjuklövern, eller rättare sagt; vill inte förstå. Det är därför man smutskastar SD-politiker, omskriver deras uttalanden och har murvelhyenor. Vad Soran Ismail säger får stå för honom och vill han ”penetrera en gris” får han väl göra det om han tror det är lagligt. Jag vet inte om så är fallet och struntar blankt i vilket, och det är inte min sak rent juridiskt så länge det inte är min gris. Vill han bajsa i sitt handfat står det honom fritt rent juridiskt mig veterligt.

Men nu är det så att hr. Ismails sexuella bevekelsegrunder är helt sekundära för debatten. Ämnet var yttrande och tryckfrihet, stipulerat i grundlagen. Tyvärr är det så att opassande, om ändock så relevanta åsikter inte får yttras eftersom de inte är politiskt korrekta. Att på något sätt försöka förhindra yttrande och tryckfrihet inom lagens gränser är direkt olagligt och är ett hot mot demokrati.Men det intressanta med denna site är att man hittar på ”myter” som man försöker avliva. Detta genom en gammal Q&A-teknik med påhittade myter som man egentligen inte tillskriver någon, utan man avser rent generellt vad man tror meningsmotståndarna anför som felaktiga myter.

Inga kommentarer: