tisdag 29 september 2015

En publikation före vikingarna

Man kan kanske tycka att jag talar illa om islam. Anser man, eller tror man det blundar man för rena fakta. Det är helt enkelt en s.k. religion som snarare borde nerklassas till en extrem religiös sekt.

Listan kan göras mycket lång på saker som direkt strider mot svensk lag och de värderingsgrunder som gäller i ett modernt västerland. Sina åsikter grundar man på en bok som är skriven på 600-talet i arabvärlden, och det borde för allom vara en ren självklarhet att den inte är tillämplig ca 1400 år senare.

Tror någon att mänskligheten inte utvecklats sedan 600-talet? Skulle det vara acceptabelt med asatro och de blot man hade i detta land när det begav sig? Skulle det vara en religion som skulle accepteras idag. Knappast, och du skulle säkert le och skratta bort hela saken eftersom vi vet att det inte finns några asagudar, och att ställa krav på samhället baserat på asatro, som asatempel, rätt till blot o.s.v. skulle ingen acceptera.

Men nu har vi med islam att göra, där det antingen står i klartext en massa dumheter, och dessutom är i direkt strid med svensk lag vad som ska gälla. I många stycken uppmanar man alltså till lagbrott, men det accepteras. Det står t.ex. att alla otrogna ska dödas, och den som dör för att ha försökt döda otrogna kommer till det muslimska paradiset. Direkt uppmaning till mord alltså. Men av någon anledning är det legalt att kalla sig för muslim och sedan ställa krav på det svenska samhället. Vi svenska medborgare ska acceptera, och det är ju en klassisk svensk inställning att bara acceptera saker utan att fråga eller använda sin egen logik eller hjärna. En övertro på det demokratiska systemet och våra politiker är typiska symptom på denna sjukdom som under århundraden drabbat det lilla landet Sverige.

Men nu anser jag att vi nått gränsen för vad som är accepterbart, och jag accepterar inte ett enda krav på det svenska samhället som inte är logiskt med mina värderingsgrunder eller min kunskap. Det spelar föga roll hur många muslimer det finns i landet, 5 eller 500.000. Anför man rena dumheter och hänvisar till antingen ”visa män” som kallas imamer eller en 1400 år gammal skrift är det inget att ens beakta.

Så i media kan man läsa just om hur det fungerar i ett land där man tror att denna gamla skrift ska gälla fungerar. Man protesterar inte ens, sannolikt beroende på att det är pengar och affärer bakom hela historien. Så vi har alltså en person som enligt svensk lagstiftning och migrationspolitik var ”barn” när det s.k. brottet begicks. Jag vet inte vad han skrev eller vad han gjorde, men det är faktiskt sekundärt och svenska politiker är helt tysta vilket är mycket märkligt, sannolikt baserat på pengar och politiska förbindelser.

Jag citerar dock DN och man kan läsa ”Han ska halshuggas och korsfästas….”.(länk) Ok, inte för att koranen eller muslimer är kända för sin logik men om man först halshugger en person. Så, vad spelar det då för roll om kroppen utan huvud korsfästs? Ska han uppleva sitt straff större genom detta? Eller kanske är de så att han ska halshuggas när han hänger på korset? Men då lider ha ju liksom inte fullt ut, och måste tas ner för just halshuggningen. Eller kanske ska han dö på korset och sedan halshuggas som avliden? Och kanske spikas upp igen..? Är det en mediaanka eller muslimsk logik.

Visst, svenska politiker kan kritisera länder som har avrättningar. Men nu är det talande tyst.

Men eftersom jag plockade ner översättningen på koranens text:
Sura [5:33] ”Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.

Men eftersom hela historien verkar vara full av rena dumheter; kan man inte få föreslå att han får registrerade frånvarotimmar från skolan för tiden i väntan på avrättning? Vidare för att straffet ska bli riktigt kännbart kan man ju hugga av händer och fötter på den döda kroppen och skicka dem till olika världsändar, varefter kroppen landsfövisas.

Är det ingen som inser att koranen är ett rent skämt skriven i ett arabland 900 år innan Gustav Wasa kom till makten här i Sverige?

Inga kommentarer: