söndag 25 oktober 2015

Med miljömuppar i regeringen

”Utvecklingen går snabbt och nya förbränningsverk planeras på en rad platser runt om i landet. Enligt en rapport från Avfall Sverige kommer vi nästa år att kunna elda närmare 6,6 miljoner ton avfall i Sverige”.
Det är ju en rätt intressant artikel med tanke på att det sitter miljöpartister i regeringen och man snackar om att vi medborgare ska ta ansvar för miljön. Man har vidare moderna avlatsbrev mellan länderna som kallar ”utsläppsrätter”. Alltså har Sverige rätt att släppa ut en viss mängd koldioxid, men ju mer sopor man importerar ju större del av den mängd släpps ut av eldningen av sopor importerade från andra länder.
Sedan heter det givetvis att ”vi riskerar att inte nå våra utsläppsmäl”, vilket i sin tur legaliserar pålagor på transportsektorn, privatbilism, oljeeldning och energiskatter (som det är moms på). Energiskatt är just en skatt som inte ger något mervärde för köparen, så hur det kan vara moms på en skatt är alltså helt ologiskt. Vilket mervärde ger en skatt? Någon Sahlinsk tuffhet i att få betala skatt? Nästa steg är väl en skatt på moms med denna vansinniga logik.
Jag ställer mig alltså frågan varför vi ska importera sopor från andra länder i första läget. Hela det principiella resonemanget slår som en en slägga i huvudet på svensk landsbygd och alla transporter, men det struntar man blankt i.
Men nu ska alltså transporter och bilismen utmålas som de stora klimatbovarna och klimatplanerna hotas enligt denna artikel. Tillåt mig att betvivla den cirkel som naturvårdsverket presenterar. Den är från 2013 och sedan dess har alltså importen av sopor ökat mycket kraftigt, men man försöker i artikeln måla ut transportsektorn som klimatbov.
Redan 2014 var det alltså 1-1.5 miljoner ton, (länk) men nu kanske 6 miljoner ton. Men som alltid ska bilism och vägburna transporter målas ut som boven. Så om utsläppen av koldioxid börjat öka, vem eller vilka är det som orsakat detta? Men det är märkligt tyst från mp om detta. Att importera sopor och förbränna dessa är uppenbarligen helt OK, och eftersom det orsakar allt större utsläpp, ska man skylla det på transportsektorn (och man kan hitta på fler fantasifulla pålägg på fossila bränslen).
Ty man har ju erhållit ett modernt avlatsbrev som talar om hur mycket man får släppa ut, och importerar man miljontals ton sopor som förbränns och då blir det mindre för transportsektorn, bilism och transporter generellt, och de kan då givetvis utmålas som miljöbovar eftersom man riskerar att överskrida påhittade gränser stipulerade i avlatsbreven och de idiotiska flumvisioner man har.

Inga kommentarer: