lördag 10 oktober 2015

SvD:s förstasida - ett scooop

Man blir liksom lite luttrad av journalisters alltmer desperata kamp att utmåla de ekonomiska migranterna som människor det är hemskt synd om på olika sätt. Det har nu gått upp för de flesta förhoppningsvis att det just rör sig om människor som avsiktligt kommit till detta land för ett bättre liv.

Visst, det finns runt 60 miljoner riktiga flyktingar i världen och en stor del i MENA-området. Vi har sett bilder på gigantiska flyktingläger med ungefär samma antal flyktingar som antal invånare i Örebro. Ovanpå detta finns det givetvis fattigdom och svält i världen, och hur många detta rör sig om har jag ingen aning om. Men här måste man göra en åtskillnad och den är viktig att förstå; bara för att man är fattig eller vill ha en bättre levnadsstandard betyder inte det att man är flykting. Om vi nu använder lite ren logik, är det givetvis så att de som lider verklig nöd och inte har mat för dagen och svälter inte har ekonomiska resurser att transportera sig hit och betala smugglare och annat för en resa hundratals mil. Alltså kan man avskriva att vi på något sätt hjälper fattiga som lider nöd och svälter med den vansinniga migrationspolitik som bedrivs.

Sedan var det flyktingar. EU:s länder har alltså kommit överens om att den som kommer från länder utanför EU ska söka asyl i det första EU-landet denne kommer till. Det är ganska logiskt, flyr man för sitt liv ska man alltså söka asyl i det första landet som ger en fristad om man är desperat flykting. Dublinöverenskommelsen. Det finns ingen som helst logik i att en desperat person som flyr för sitt liv inte ska kunna söka asyl i det första landet inom EU som denne kommer till.

Men transporterar man sig till ett visst land i avsikt att få bättre levnadsstandard, och därmed är man inte flykting, ej heller på något sätt nödlidande. Man ska alltså inte ha rätt att transportera sig som ”flykting” genom en massa länder och sedan söka asyl i det land man anser passar bäst att göra detta i.

Problemställningen i detta land är dock sådan att det har blivit en magnet för alla som vill ha en bättre levnadsstandard, och allstå med alltmer tilltagande folkvandring släpper länderna i Europa igenom de ekonomiska migranterna för att slippa problemet själva. Men själva orsaken är en alltför naiv och frikostig definition av begreppet flykting, i kombination med ett socialt skyddsnät som byggts upp för de egna medborgarna, men nu utnyttjas av de ekonomiska migranterna.

Men våra sjuklöverpolitiker har anfört en massa dumheter de senaste åren för att legalisera hela problematiken, och det är för mig en gåta hur någon kan luras av detta. Allt från att de som kommer hit är välutbildade, deras kunskaper behövs, vi behöver arbetskraften till lovord om det multikulturella samhället och svammel om visioner och annat flum acceptans. Vidare blundar man för alla problem som uppstått, sopar dem under mattan eller förnekar dem. När såg du senast en artikel med kopplingar mellan invandringen och gängkriminaliteten i de s.k. utanförskapsområdena man skapat? Helt rätt, någon sådan artikel finns inte. Sådana artiklar får media inte skriva. Ej heller artiklar om våldtäkter och kopplingar till invandrare. All koppling mellan invandrare och något som helst negativt är tabu.

Så man kan ju inte annat än anse att i den totala desperationen om att tycka synd om alla som avsiktligen smugglats till detta land är
denna rubrik lite kul. Förstasidan på SvD, grattis! De stackars ”flyktingbarnens” leksaker är inte tillgängliga 24/7. Vilket scoop, och vi väntar på artiklar om att barnen har traumatiska problem som en följd av denna inlåsning av leksaker och kommer därför att bli yrkeskriminella enligt någon experttyckare (gärna professor), eller påhittad idiotstatistik…?

Inga kommentarer: