söndag 21 december 2014

Hela världens socialbyrå

Man har ju vid minst två tillfällen hört partiledare snacka om att det finns plats i Sverige för flyktingar. Detta eftersom vi är ett så glest befolkat land. Denna motivering är minst sagt korkad. Den yta ett land har är av mycket liten betydelse eftersom det handlar om mat, bostad och arbete. Att hela norrland är glest befolkat betyder inte att det finns ”plats” för en massa människor där.
Det kanske finns några undantag, som kanske Andorra, Vatikanstaten eller San Marino. Alltså kommer vi till slutsatsen att det är ett lands ekonomiska möjligheter att ta emot flyktingar som egentligen är avgörande. Man kan ju även i första läget ifrågasätta vem som egentligen är flykting, i synnerhet då den absoluta majoriteten som kommer till detta land har smugglats hit eller rest hit själva.
I absoluta tal är det alltså runt 100.000 som kommer till detta land, vilket alltså måste sättas i relation till hur många vi är och vårt lands ekonomiska resurser att fixa arbete och bostad till de som kommer vare sig de är riktiga flyktingar eller ej. Såvitt jag vet har vi stor bostadsbrist i landet och stor arbetslöshet. Bostadsbristen i kombination med låga låneräntor har fått mäklarna att tälja guld täljkniv, och man kan inte öppna en nättidning utan att se lägenheter och villor som kostar 7-8-siffriga belopp. Vi har ovanpå detta en hög arbetslöshet, och ett socialt skyddsnät som håller på att rämna, inget försvar och usla skolor för våra barn.
Så för att kunna göra en jämförelse med andra länder beträffande antalet asylsökande, måste man först jämföra mot hur många invånare landet har. Man kan då på Avpixlat hitta denna bild som talar om hur många asylsökande vi har per capita i jämförelse med andra lander.
 
Men våra politiker, d.v.s. alla sjuklöverns politiker försöker tappert förneka att det sker någon form av massinvandring. Baserat på landets ekonomiska situation som jag nämnt ovan, samt det enkla faktum att vi är knappt 10 miljoner samt redan har enorma kostnader för den sanslösa invandring vi haft de senaste åren.
Men ovanpå detta har vi ett antal problem; för det första har man avsiktligt skapat segregering i samhället både genom att plocka ut många av de som kommit hit i gamla miljonprojektsområden. Detta har lett till mycket hög kriminalitet och gängkriminalitet. I dessa områden brinner bilar emedan utryckningsfordon inte törs åka in utan poliseskort. Lagen om Eget Boende (EBO), har givetvis lett till att alla med samma kulturella, religiösa och etiska bakgrund bosätter sig så nära varandra man kan och resultatet är givetvis segregation från det svenska samhället.

På PK-svenska har man alltså inte skapat ghetton, eller problem. Allt invandrare kommer hit med ohyra, sjukdomar som TBC och HIV, samt islam, heter att man har utmaningar med ”integration” att det är ”berikande”, och sett möjligheter (tack Ullenhag!). Den närmsta framtiden kommer sjuklövern att komma med olika fiffiga förslag om hur man ska förbättra integrationen. Vidare kommer man att snacka om att man måste våga diskutera migrationspolitiken, men efter detta totaldyka för att inte riskera bli rubricerad som fascist, nazist eller ha främlingsfientliga åsikter som på något sätt kan förknippas med SD.
Det är ett rent faktum att vi haft och idag har en direkt massinvandring, till mycket stor skada för landet.
Men en sak som du måste fatta är att det inte på något sätt handlar om rasism. Det handlar om två enkla saker: för det första att det finns miljontals människor i världen som vill ha en bättre levnadsstandard, och får en bättre sådan genom att låta sig smugglas hit för att sedan dra en vals för migrationsverket.
För det andra handlar det vad ett litet land uppe i norr kan klara av att ta emot av riktiga flyktingar. Vi kan klara av en del av de riktiga flyktingarna, kvotflyktingar som FN har och baserat på den kvot vi befolkningsmässigt klara av, samt det faktum att vi har stora problem idag med alla som ”flytt” till detta land.Men vi kan inte vara en socialbyrå för alla i hela världen som vill ha en bättre levnadsstandard. Det är vi tyvärr idag.

2 kommentarer:

Anonym sa...

God Jul och Gott Nytt År till bloggskribenten och alla läsare!
Ta hand om varandra i jul :-) /V

Ulmerkotten sa...

Hallå V. Tack för din julhälsning!

Du och alla som läser denna blogg tillönskas en riktigt GOD JUL!