onsdag 31 december 2014

Fortfarande i bryderi

En rubrik i DN var att folk har lite kunskap om invandringen till Sverige. Titeln är ”Kunskaperna om invandring haltar”, och det var DN:s huvudledare (länk). Jag tyckte hela artikeln luktade lite illa och gjorde lite bakgrundsundersökning. För det första baserar den sig på Novus som jag skrev om för några dagar sedan, alltså de som lyckades få fram statistik på vad folk tyckte om den s.k. Decemberöverenskommelsen på mindre än 4 timmar. Ovanpå detta är undersökningen i detta fall beställd av Tankesmedjan Fores, som på sin hemsida skriver (länk); ”Det övergripande målet är att skapa en positiv och kunskapsbaserad debatt om migration i allmänhet och invandring i synnerhet, samt påverka politiken i en riktning som tillvaratar invandringens fulla potential.”.
Man kan alltså dra slutsatsen att detta är ett rent beställningsverk som ska försöka verka vederhäftigt. Först har man givetvis ställt frågorna så att man får de svar man vill, sedan har man plockat ut de delar som ger rubriken.
Men som alltid heter det kunskap, information, fakta, statistik, utbildning och ska därigenom verka relevant och något läsarna ska lita på. En klassiker inom propagandateknik. DN ifrågasätter undersökningen till viss del men problemställningen kvarstår. Man pratar t.ex. om sysselsättningsgraden bland utrikes födda. Det finns massor med olika sätt bara att definiera ”sysselsättningsgrad”. Avser man barn, handikappade, de som har ett förvärvsarbete, de som är direkt arbetslösa, de som är i ”arbetsmarknadsåtgärder”, pensionärer, eller svenskar som råkar vara födda i ett annat land men återflyttat? Dessutom har vi problemet att man med ”utrikes födda” inkluderar alla som nu finns i landet, d.v.s. alla de som immigrerat under åren.
Så om vi nu struntar blankt i denna undersökning utan går på vad SCB säger, kan man knappast hävda att det rör sig om något annat än en massinvandring. Det SCB skriver finns på denna länk, avseende 2013. Snart kommer statistik från 2014, och det finns ingen anledning att tro att mängden s.k. flyktingar kommer att minska. Kanske finns det positiva effekter av invandringen om man letar med ljus och lykta, eller använder sig av vaga flumbegrepp som att ”landet är glest befolkat” eller ”berikning”. Om man mot detta ställer att vi har hög arbetslöshet, bostadsbrist och det finns en rad uppenbara negativa effekter som direkt kan ledas till den migrationspolitik som förts och förs, frågar man sig vad sjuklöverns politiker håller på med. Man nämner alltså inte immigrationen, flyktingpolitiken, kostnader eller det som idag är den största utmaningen detta land skådat när man lanserar decemberöverenskommelsen. Man lanserar i praktiken ett enda parti med enda avsikten att klara sig undan det uppenbara utgör. Först gjorde alltså moderaterna en uppgörelse med miljöpartiet, och nu är det dags för ett partiöverskridande parti, sexklövern, som avser styra Sverige. Smart nog har man fattat en uppgörelse som ska gälla även över valet 2018. Man räknar nämligen att kunna hålla SD från reellt inflytande även efter valet 2018.
Men mitt största bryderi kvarstår. Man skadar alltså landet, kostnaderna är enorma och problemen likaså. Varför driver man denna politik och med vilken avsikt?
Propagandaapparten jobbar som tidigare och SvD är en gjuten kandidat till något propagandapris. Eller vad sägs om detta jag hittade på förstasidan:
 
Slutligen, och i de sista självande timmarna på 2014, vill jag önska alla som läser denna blogg ett riktigt Gott Nytt År, 2015!

1 kommentar:

Anonym sa...

Gott Nytt År!
/KZ