söndag 28 december 2014

En typisk artikel

En symptomatisk artikel på hur sjuklövern ser på invandringen hittar man idag denna artikel i Upsala Nya Tidning, UNT.
Genomgående tema är att det är flyktingar som kommer hit och att vi behöver invandringen. Det är klassiska argument som är direkt uttjatade och bägge direkt felaktiga. När man sedan bemöter dessa argument är det som att hälla vatten på en gås. De som står för argumenten tjatar om dem med en något annan vinkling men felaktigheterna består.

Om vi börjar med vilka som är flyktingar borde vem som helst inse att den som avsiktligen smugglats hit rimligtvis inte kan vara flykting. Man har alltså betalat flyktingsmugglare för att bli transporterad just till Sverige. Alltså hundratals mil, över kanske dussinet gränser, lika många länder och vanligtvis från en annan världsdel. Man har alltså betalat dessa smugglare runt 100.000kr. Givetvis är detta en lönsam svart industri, och genom att vidmakthålla att det skulle vara flyktingar understödjer man alltså denna illegala verksamhet. Mest frapperande är just ”ensamkommande flyktingbarn” som uteslutande är män som drar snyfthistorier för migrationsverket, har tappat alla sina papper, anger sin ålder vilken i de flesta fall kan betvivlas. Hur många ”barn” i de vanligaste immigrantländerna springer runt med runt 100.000kr på fickan? Väl i Sverige har de ingen aning om var släktingarna är, men efter att de har fått PUT hittar de märkligt nog familj och släkt. Det logiska är givetvis då att skicka ”barnet” till sin familj och släkt, men inte så – då ska alla anhöriga komma till Sverige i stället.
Liknande historia är det egentligen med alla s.k. flyktingar som bara dyker upp i det lilla landet Sverige uppe norr. Baserat på detta kan man alltså med gott samvete skicka tillbaka minst 90% av de ”flyktingar” som kommer hit. Man kan även nämna att man har en regel om att alla som hävdar att de kommer från Syrien ska beviljas PUT.  För några dagar sedan kunde man till och med läsa om att de chartrat ett plan för att komma till just Sverige. Snacka om desperata flyktingar…
Flyktingar finns i konflikters närområden, ofta i flyktingläger. Sådana riktiga flyktingar tar FN om hand och delar upp till mottagarländer. Sverige tar givetvis emot sådana flyktingar, flest per capita i hela EU.

Alltså, medan riktiga flyktingar svälter och fryser ihjäl i flyktingläger, spenderar sjuklövern tiotals, för att inte säga hundratals miljarder årligen på att ta hand om de som lyckats smuggla sig hit. Det är knappast humanitärt mot riktiga flyktingar, utan rent lurendrejeri mot svenska skattebetalare och understödjande av människosmuggling. Varje ”ensamkommande flyktingbarn” kostar svenska skattebetalare runt 1.5 miljoner per år. Hur många riktiga flyktingar i flyktingläger kan man hjälpa för detta belopp?

Till saken hör även att i spåren av den massimmigration vi nu ser, samt desperationen hos politiker och migrationsverket, att privata företag har börjat tjäna storkovan på att köpa herrgårdar, hotell och annat för att göra om dem till flyktingförläggningar. Dessa företags vinster och kostnader står skattebetalarna för.
Det var en kortversion om de som kommer till detta land och kallar sig ”flyktingar”. Så det är dags att yxa att Sverige skulle behöva invandringen. Kanske har detta påstående en liten sanningshalt, men problemet är för det första att vi inte behöver arbetskraft. Vi har redan en stor arbetslöshet, och inte arbeten till de som finns i landet. Att mot denna bakgrund ta emot personer som inte kan svenska, inget arbete att komma till och andra integrationsproblem med kostnader är direkt oansvarigt, det ökar bara arbetslösheten och pressar ner löner. V
isst finns det högutbildade som har ett arbete att komma till men i fallet s.k. flyktingar har man en mycket lång tid till dess de sannolikt kommer i förvärvsarbete. Artikelförfattaren nämner 7-9 år och det är sannolikt snarast en underskattning. Vi pratar alltså om att en person ska ha bostad, mat, kläder och andra utgifter betalda under detta tidsperspektiv.
Artikelförfattarinna gör jämförelsen med att hon började jobba vid 25 års ålder. Nu finns det en väsentlig skillnad och anger som en anledning att Sverige behöver invandringen med jämförelsen i tid från en svensk nyfödd kontra en invandrare kommer i arbete. För det första är det så att svenska föräldrar bekostar sina barns uppehåll när det gäller mat, kläder och husrum. Detta gör de av redan beskattade pengar och kanske till 20-årsåldern. Därefter kommer svenska ungdomar i förvärvsarbete och kan försörja sig om de inte pluggar vidare, ofta även då understödda av sina föräldrar. Kanske blir de arbetslösa, eftersom vi har en mycket hög ungdomsarbetslöshet.
Det svenska samhället är anpassat efter att det finns barn som föds och växer upp, men inte för en massinvandring. Vad det är för tid tills dessa ”anhöriga” till s.k. flyktingar kommer i förvärvsarbete vet ingen. Jag provade att räkna på den ekonomiska aspekten av ett ”ensamkommande flyktingbarn”, och kom fram till att detta blir svårligen lönsamt för det svenska samhället före pensionsåldern. Svenska ungdomar som anmäler sig som arbetslösa göre sig ej besvär, de är nedprioriterade. Att finna arbeten till de som fått PUT har högre prioritet.
Ovanpå detta har vi bostadsaspekten, och här precis som när det gäller lågavlönade arbeten har vi två stora problem; för det första har vi undanträngningseffekten eftersom de kommunala bostadsbolagen måste kunna inkvartera både de som är flyktingar, beviljats PUT och deras anhöriga. Svenska ungdomar som vill flytta hemifrån göre sig ej besvär att ställa sig i kommunala bostadsköer. Priserna på bostäder idag talar sitt tydliga språk.

Men så har vi även lagen om eget boende (EBO), det innebär att den som finner en egen bostad må bosätta sig där. Nu är bara problemet att vi har just en massa områden från 60-70-talen från det s.k. miljonprogrammet där de från andra länder funnit bostad. Alltså kan den som finner eller har släktingar eller kamrater bosätta sig i närheten av eller hos de som kommer från samma kultur, talar samma språk eller har samma religion. Ingen hänsyn tas till om det finns arbetsplatser i närheten av, eller problem i det s.k. utanförskapsområdet. Det är personens lagliga rätt att bosätta sig där denne vill enligt EBO.

Vi har alltså ett antal ”no-go”-områden, i vilka invånarna varken vill eller kan integreras i Sverige. Det finns helt enkelt inget incitament. Man bor med personer som pratar samma språk, man har samma värderingsgrunder och samma religion och man är försörjd. Det fungerar som en autonom liten del – varför bli svensk eller integrerad? I dessa områden är det föga förvånande att räddningstjänsten inte törs åka utan poliseskort, skolor och bilar är eldfängda, och gängkriminalitet florerar.

Mot detta kan man läsa att man ska satsa på integration. ”Socioekonomiskt stöd” och olika projekt för att göra dessa ”utanförskapsområden” trevligare. Ovanpå detta har vi hört Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin negligera och förringa svensk kultur, ”ursvenskt är bara barbariet” samt ”midsommar och andra töntiga saker”, och hur vi blir berikade av alla kultur och andra influenser som kommer hit.
Så har vi råd med den politik som förs, och som sjuklövern är rörande enig om? Vi har inget försvar, skolor som totaldykt i de senaste pisastudierna, fattigpensionärer, usla äldreboenden, horribla priser på boende, en sjukvård som är direkt usel men samtidigt världens näst högsta skattetryck och ovanpå detta en stigande kriminalitet vilken uppenbarligen ofta är gängrelaterad och knuten till den förda invandringspolitikens totala haveri. Skottlossningar, bilbränder, mord och bomber är numera vardagsmat. Kanske skulle artikelförfattarinnan, Lina Nordquist, vilja förklara varför Sveriges statistik när det gäller olika brott inte går att härleda till invandrare eller rapporten om att Sverige för några år sedan var tvåa i världsstatistiken beträffande våldtäkter efter Leshoto? Det förstnämnda var en rapport från BRÅ nu ett antal år gammal, men konstigt nog finns ingen nyare statistik att tillgå.
Att mot denna bakgrund påstå att ”Invandringen tryggar välfärden” är inte sant. Det är inget annat än en ren lögn. Invandringen är inget humanitärt, det är personer som kommer hit för en bättre levnadsstandard, vi behöver den inte och den urholkar välfärden. Därmed inget sagt om de som på detta sätt prövar sin lycka genom att kalla sig som flyktingar eller anhöriginvandare.
Bemöt gärna detta blogginlägg, men avhåll dig från floskelsvammel och rena felaktigheter. Tack på förhand.

Inga kommentarer: