torsdag 8 maj 2014

En domstol i PK-sverige

Man har alltså dömt en SD-politiker, Michael Hess till 32.000 kr i böter för att han sagt sanningen. Det är alltså helt ställt utom alla tvivel att svenskt rättsväsende inte styrs av lagen och logik utan av PK-politikerna.
Motiveringen enligt DN; ”Tingsrätten konstaterar dock att SD-politikerns uttalande har varit kränkande och nedsättande för gruppen muslimer i Sverige och att det ingalunda bidragit till en konstruktiv debatt.
För det första ska man ha klart för sig att det egentligen inte finns något som skiljer en politisk tro från en religiös tro. Tro som tro. Man tror helt enkelt på en ideologi som ska vara bra för samhället eller en tro på en gud som förkunnat levnadsregler. Skillnaden är som jag ser det bara den att religiös tro är en ren abstrakt tro på någon gud som inte kan bevisas, emedan polisk tro är aningen mer konkret. Att i Sverige 2014 anföra en tro på en gud, samt ha levnadsregler som nedtecknades för 1400 år sedan i arabvärlden, är för mig helt verklighetsfrämmande och saknar all relevans. Det betyder för den skull inte att jag ser ner på personer som är muslimer rent generellt, så länge de kan motivera sitt handlande eller baserat på logik eller fakta. Men här föll hela korthuset. Precis som Hess påtalar är det så att muslimer anser att kvinnor är mindre värda än män. Man anser att ”icke-troende” är mindre värda än ”troende”. Detta står i klartext i koranen och är ett rent faktum. Alltså, är i synnerhet icke-troende kvinnor betydligt mindre värda än muslimskt troende män.
Det är alltså en ren självklarhet, och strider rent principiellt mot min föreställningsvärld, och som jag vill se Sverige fungera. Alltså är det helt korrekt och som Hess skrivit att det är; ”djupt inrotat i Islams kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter Islams lära”.
Vi har för det första en enorm ökning av antalet våldtäkter i detta land, vilket placerat Sverige som nummer två i världsstatistiken per capita. Vi har sett lagstiftningen ändras när det gäller våldtäkter de senaste åren, och straffen och skadestånden är larvigt låga i de fall det ens utdöms fällande domar. Gäng- och gruppvåldtäkter är nysvenska ord som i synnerhet svenska kvinnor tydligen ska uppleva som ”berikande”. Var är statistiken förresten BRÅ?
Att muslimska män har full makt över sina hustrur och döttrar är en ren självklarhet.
Nej, Tingsrätten – det är inte på något sätt kränkande det Hess skrivit, det är baserat på koranen, islam och muslimsk tro på hur det samhälle, i synnerhet troende muslimska män vill leva i. Det stämmer inte med det Sverige jag vill leva i, och det tänker jag inte be om ursäkt för.
Men det bästa är faktiskt slutet: ”…att det ingalunda bidragit till en konstruktiv debatt.”. Det var nog det dummaste jag läst på länge. Är det inte en mänsklig rättighet att få kritisera och ifrågasätta? Har svenska domstolar blivit någon form av debattmoderatorer som ska bestämma vad som får diskuteras? Det är synnerligen relevant att få diskutera och lämna åsikter om saker man tycker är fel i samhället, det heter yttrandefrihet och är stipulerat i grundlagen. Eller kanske domstolen tycker att religioner, och i detta fall islam står över svenska grundlagen?
Man kanske ska tillägga att det är ett rent faktum att islam är en tro, och inte en folkgrupp. Att ”folkgruppen” kanske känner sig kränkta är helt sekundärt, och jag ser svårligen att de som har en viss "tro" är en folkgrupp.  Det verkar domstolen inte heller ha fattat.
Om jag kritiserar någon som står i bibeln eller ifrågasätter denna skrift - är det kränkande och nedsättande för kristna? 

Inga kommentarer: