onsdag 26 april 2017

En naiv politik

Jag har ju ett antal gånger påtalat att det inte är flyktingar som kommer till detta land, det ekonomiska lycksökare. UNHCR rapporterar alltså att av de som kommit från Afrika till Italien är 2.65 % riktiga (länk) flyktingar enligt deras definition av just flykting. Resten är vad jag kallar för ekonomiska migranter eller dito lycksökare. Jag har hävdat att minst 95 % av de som kommer till detta land inte är riktiga flyktingar och vidare borde man hänvisa till Dublinöverenskommelsen, enligt vilken flyktingar ska söka asyl i det första EU-land de kommer till. Alla fattar att en riktig flykting inte kan transportera sig (d.v.s. smugglas), hundratals mil och över massor med gränser. Bara en sådan transport diskvalificerar någon från att beviljas asyl i detta land.

Det betyder givetvis inte att jag har något emot personerna som på detta sätt försöker förbättra sin levnadssituation genom att resa till Europa – men det betyder inte att de är flyktingar. Riktiga flyktingar finns i krigszoner eller i flyktingläger. Det är den svenska migrationspolitiken som är problemet.

Det som i detta fall gör mig upprörd är att man alltså tar enorma mängder skattepengar till att utreda alla dessa ärenden och försörja dessa människor i flera år. Dessa pengar skulle kunna hjälpa riktiga flyktingar i flyktingläger och detta mycket effektivare än det relativa fåtal som kommer till detta land. UNHCR rapporterar att det finns runt 65 miljoner riktiga flyktingar i världen, och den skillnad vi gör genom att ta emot några få av dessa, vilket är s.k. kvotflyktingar är försumbart.

Men problemet är baserat på att vi är ett litet land, och för det första är det alltså inte riktiga flyktingar som kommer hit, för det andra kostar det enorma belopp för oss och orsakar stora problem, för det tredje skapar man en s.k. pull-faktor eftersom det är känt att just detta land har naiva och enkla regler och myndigheter samt generösa bidrag. För det fjärde gynnar denna politik bara illegal smuggling av personer genom hela Europa. För det femte gör vi ingen som helst skillnad beträffande situationen när det gäller riktiga flyktingar, det är snarare tvärtom eftersom pengar allokeras från stöd till riktiga flyktingar i flyktingläger till migrationspolitiken. För det sjätte skadar givetvis den svenska politiken hela EU då landet fungerar som en magnet för ekonomiska lycksökare. Ett exempel på detta är att Turkiet kan hota EU med de flyktingar som vill vidare till länder inom EU som nu finns i landet.

Man kan inte låta bli att göra kopplingar till miljömupparnas politik (MP). Man tror att man gör någon som helst skillnad men så är inte fallet. Tvärtom, man bara skadar det egna landet och inser inte att vi är ett mycket litet land som inte har någon som helst påverkan globalt.
Detsamma gäller miljöpolitiken. Sverige står för ca 1 promille av de globala utsläppen av koldioxid, men man kommer med skatter och pålagor som bara skadar det egna landet – men den globala påverkan är totalt försumbar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Invandring och kostnader https://rny.nu/k/13535142

Ulmerkotten sa...

Skrämmande läsning. Låter otroligt men kanske är sant. Tack för länken!