tisdag 4 april 2017

Löfvéns heta potatis


Jag har tidigare påtalat problemet med att kommunalskatterna kommer att drastiskt öka. Men problemet med detta är att kommunalskattesatserna inte är progressiva utan en fast procentsats. Det innebär alltså att ju lägre inkomst och rörelsemarginal man har ju hårdare slår en ökning av de kommunala skattesatserna.
Nu är bara problemet att staten bara ersätter kommunerna de två första åren för alla s.k. flyktingar som kommit och sedan faller hela kostnaden på kommunerna. SKL har varnat för detta och denna varning är befogad, då man knappast kan förvänta sig att personerna i fråga kommer i riktigt förvärvsarbete inom två år. Vidare har vi den s.k. anhöriginvandringen vars kostnader är mycket svåra att överblicka, men samtidigt kan man u enkelt komma till slutsatsen att det inte heller rör sig om personer som inom en snar framtid kommer att förvärvsarbeta. För vissa flyktinggrupper ligger alltså tidsperspektivet på runt 10 till dess ens hälften kommit i förvärvsarbete, så när ekvationen ska gå ihop ger en rent skrämmande tidsaspekt.
Men eftersom den stora flyktingströmmen startade för runt 2 år sedan faller alltså hela försörjningsbördan på kommunerna som både kommer tvingas skära ner i kommunala verksamheter, spara, sälja ut delar av verksamheten till privata företag samt höja kommunalskatten. Detta kommer alltså slå värst mot just LO:s låginkomstgrupper, och det är vad Karl-Petter Thorwaldsson har fattat (länk). Men det är lite oklart om han menar ett tak som en procentsiffra, eller han menar att inga kommuner ska få höja kommunalskatten. Thorvalsson kallar det ”Kommunalt skattestopp”, men det kan lika gärna betyda ett tak i form av en procentsiffra. Sätter man ett tak, och använder den kommunala skatteutjämningen, kommer i synnerhet större städer tvingas höja kommunalskatten. Om man däremot avser begränsa höjningen av kommunalskatten kommer detta leda till dels att kommunerna kommer kräva mer pengar från staten, och dels att man kommer tvingas skära ned på eller sälja av kommunala verksamheter.
Nu kan vi alltså komma ihåg att hela sjuklövern applåderade och röstade fram den sanslösa invandringspolitiken, trots att alla varningssignaler redan fanns. Ingen protesterade när det begav sig. Nu har varningssignalerna omvandlats inte bara till ett direkt hot utan en ren realitet, och man handhar problemet som en het och mycket kostsam potatis mellan stat och kommuner.
Så det är klart att Löfvén inte kan ta ställning (länk). Han och regeringen, men även förgående, har orsakat hela problemet. Han vet att kostnaderna idag är enorma både för staten och kommunerna, och värre ser det ut att bli när kommunerna ska bära en allt störra börda, och problemställningen är givetvis hur man fördela problemet och kostnaderna.

Inga kommentarer: