tisdag 28 mars 2017

Signalement, tack!

Det har alltså begåtts en grov våldtäkt i Uppsala på måndagsmorgonen (länk). Polisen är alltså mån om att få tag i gärningsmannen, och han uppges vara i 20-25 år enligt förhör med kvinnan. Man efterlyser personer som befann sig i området på måndagsmorgonen.
Mot bakgrund av detta tycker man att det är relevant att gå ut med en beskrivning av gärningsmannen, så att allmänheten kan säga om de sett en person som liknar beskrivningen. Men det gör man inte, och tittar man på polisens hemsida för Uppsala län (länk), finns inte en rad om detta och därmed ingen beskrivning eller signalement av gärningsmannen. På hemsidan anger man att det är ett ”urval” av brott, och det vore intressant att veta vilka direktiv man har för att göra detta urval.
Om man nu vill ha fast en gärningsman är det givetvis synnerligen relevant att gå ut med en så god beskrivning av gärningsmannen man kan, baserat på de uppgifter kvinnan lämnat.

Som privatperson undrar man vad de håller på med. Den enda slutsats man kan komma fram till är att man avsiktligen mörkar den information man uppenbarligen måste ha, vilket i sin tur innebär att det är viktigare att inte publicera denna än att få fast en brottsling för grov våldtäkt. Jag vill minnas att Eliasson gått ut med att man ska vara mycket försiktig med att ”gå ut med etnicitet”. Det är uppenbarligen ett rent politiskt uttalande som alltså står i direkt strid med polisens huvudsakliga uppgifter, vilka är att ta fast och lagföra brottslingar.

Med tiden, och som svensk medborgare har man med åren lärt sig att läsa mellan raderna, vilket uppenbarligen gäller även i detta fall. Om någon frågar om varför man inte går ut med signalement eller bilder är standardsvaret; "-Det kan vi inte göra av utredningstekniska skäl.". I fall som det ovan är det inget annat än svammel, får man aldrig fast någon misstänkt har man inte ens någon misstänkt och ingen att åtala.

Endast ca 14 % av alla rapporterade våldtäkter leder till åtal (länk Brå, 2015). Givetvis är sedan siffran för fällande domar bara en del av dessa 14 %, och ovanpå det straffen rena skämt och skadestånd som aldrig betalas ut eller sänks godtyckligt av Brottsoffermyndigheten.


Add: Nu har polisen gått ut med ett "signalement": "Den misstänkte gärningsmannen är 20-25 år, klädd i träningskläder och hade vid tillfället en cykel.".
Genialt, eller hur? Jag har sett kanske 5 personer redan idag som baserat på denna beskrivning stämmer bra in. Ska vi ringa polisen varje gång vi ser en manlig joggare som är 20-25 år? Eller ska vi ringa varje gång vi ser en man 20-25 år som cyklar?


Rent trams alltså, och ånyo; det är viktigare att vara PK för polisen än att gripa personer som begår grova våldtäkter.

Inga kommentarer: