torsdag 16 mars 2017

Känner regeringen inte till Grundlagen?


Regeringen förbereder ett lagförslag på hur kommuner ska straffas som inte tar emot s.k. flyktingar enligt Migrationsverkets allokering av dessa (länk). Detta land blir alltmer sjukt.
Alla vet att man ersätts från staten de två första åren för att ta in flyktingar i kommunerna, men därefter faller hela korthuset och då blir det kommunerna som ska stå för hela kostnaden. Problemet är givetvis att bara till en mycket liten del kommer dessa personer i arbete inom denna tidsram. Alltså är det en mycket dålig idé för kommunerna att i första läget ta i s.k. flyktingar.

Många kommuner har insett detta, och de ska alltså bestraffas för att ta ansvaret för sin ekonomi. Vi kunde i slutet av förra året även se att Migrationsverket inte betalade kommunerna, och jag vill minnas att det var miljardbelopp bara i Skåne som Migrationsverket inte betalat.

Nu har man alltså en lag som direkt säger emot grundlagens första paragraf om att kommunerna ska ha självstyre. Ovanpå detta vill man komma med en lag som beskriver hur kommuner som inte ”ställt upp” ska bestraffas.

Man kan inte undvika att ställa sig den enkla frågan, varför staten inte lyssnar med kommunerna hur många ”flyktingar” de kan ta emot under nästa år? Därefter anpassar man mottagandet efter detta och fördelar de flyktingar till dessa kommuner, efter uppgivet antal per kommun.

Hur svårt ska det vara att fatta att kommunerna har kommunalt självstyre? Det står i klartext i grundlagens första paragraf. Det innebär att man inte kan stifta lagar eller hitta på förhållningsregler som strider mot detta.
Detta står i klartext (
länk
): ”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.”.
Det är alltså helt irrelevant att mupparna i sjuklövern fått för sig att släppa in eller vilka ”behov” migrationsverket har. Grundlagen gäller och därmed är det kommunerna som ska tala om hur många s.k. flyktingar de vill och kan ta emot. Att stifta lagar som tar bort det kommunala självstyret, eller förminskar det är alltså ett brott mot grundlagens första paragraf.
Att sedan sjuklövern släppt in hundratusentals ekonomiska lycksökare, är något de ska ställas till svars för, och inte pådyvla kommunerna problemet som de initialt ställt till med.

1 kommentar:

Anonym sa...

Skulle de kunna undandra delar av den kommunala skatteutjämningen?

Då blir det inte bestraffning i mer traditionell mening utan en del av kvalifikationen för utjämningsbidraget.

Tror det är endast 15 kommuner som betalar och 275 som är mottagare i systemet.

Mekanismen skulle ha fördelen att den nationella politikerklassen som segregerat sig i Stockholms bättre områden (och därmed olyckligtvis befriar sig från den hyllade mångkulturen) skulle kunna hävda att de försökt men inte rått på de betalande kommunerna, ofta belägna i just stockholmstrakten. Men i Örkelljunga, Falköping och Sveg får man så vackert vara tvångssolidariska.