lördag 18 mars 2017

Vilka mördade Palme?


Det fanns nog ingen person i detta land som skapat så många fiender som Olof Palme. När det begav sig var landet uppdelat i två delar; antingen de som gillade Palme och stödde honom eller de som avskydde honom.

Han var kompis med palestinierna, Fidel Castro, flera andra kommunistregimer, kastade skit på USA, stödde Nordvietnam och Nordkorea. Han gav sig på alla han inte gillade och alla regimer som inte föll honom i smaken. Under hans era var kolonialmakterna i sönderfall och värden dominerades av kalla kriget och en kamp mellan öst och väst. Det blev då givetvis så att öst och väst skapade sina intressesfärer rent geografiskt. Man stödde alltså olika befrielsegrupper eller andra baserat på sitt intresse av området geografiskt eller av andra skäl.

Ett land som Olof Palme ogillade var Sydafrika. Bakgrunden därtill är ganska lite ointressant. Men det betydde i sin tur att han stödde olika befrielseorganisationer som bekämpade den apartheidregim som hade makten. Givetvis med stora mängder skattepengar som vi kan läsa i denna artikel (
länk).

Då blir alltså knäckfrågan vem eller vilka som mördade Olof Palme? För det första kan vi ju släppa teorin om att det skulle vara en ensam mördare han och Lisbeth bara sprang ihop med. Uppenbarligen hade man bevakat biografen och sedan valt ut ett lämpligt ställe för dådet. Vidare kom uppgifter om att man sett personer med mobiltelefoner i trakten. Vi denna tid var mobiltelefoner mycket ovanliga och att flera personer på ett område skulle använda sådana är mycket osannolikt. Men samtidigt givetvis en förutsättning för koordinering av dådet. Man använde även kulor och vapen till dådet som var avsedda att tränga igenom en skottsäker väst.

Men så var det motiv. Vilka hade motiv att utföra detta dåd? Om man tittar i artikeln framgår det att den socialdemokratiska regeringen stödde en rad med s.k. befrielseorganisationer som var aktiva i Afrika. Dessa organisationer fick vapen av Sovjet men andra förnödenheter i form av svenskt bistånd. Mot den bakgrunden hade många styrande i synnerhet i Afrika definitivt motiv. I landet Sydafrika var alltså Palme ett direkt hot mot landets existens och några år senare togs landet över just av en av de befrielserörelser som den svenska regeringen pumpat pengar till. Men innan detta skedde var Sydafrika givetvis ett land med armé och underrättelsetjänst. Vi pratar alltså om att man säkerligen hade utbildade experter på lönnmord och hur man mördade utan att lämna några spår.

I brist på spår eller bevis, blev det givetvis så att man fick hitta någon gammal alkis eller liknande för att visa att man gjorde något, Christer Pettersson. Man hittade aldrig något vapen, man hade inga spår alls, och idag vet man inte.
Men det är bara att ställa sig frågan vilka som hade anledning, kunskap och resurser till att utföra mordet utan spår, så tror jag man kommer ganska nära sanningen. Mitt tips är alltså Sydafrikanska underrättelsetjänsten.

Inga kommentarer: