söndag 28 september 2008

Demokratistöd - 4.3miljarder

Läste i dagens UNT (28/9) att “Demokratistödet” ska ökas med 100 miljoner till 4.3 miljarder nästa år. Det är alltså inget litet belopp vi pratar om, 4.300.000.000 kr är i alla fall en bit utanför min begreppsvärld. Det totala biståndet är på 34 miljarder så vi pratar om mer än 10% av detta.

Men vad är nu ”demokratistöd”? Tja, det är tydligen hemligt och används till att ”…stärka rättsväsende och demokratiska institutioner i mottagarländerna. Men regeringen vill också ge ett ökat stöd till andra aktörer som verkar för ökad demokrati, som medborgarrättsrörelser och dissidenter”.
”Vi ska jobba på ett sätt som världen diktaturer har anledning att vara rädda för.”, säger Gunilla Carlsson (m), biståndsminister. Socialdemokraternas talesman i biståndsfrågor, Kent Härstedt, välkomnar i princip den ökade satsningen, och antyder att ”finessen med de hemliga kontakterna är just att de är hemliga” (UNT).

Att svenska politiker tar på sig att vara demokratins förkämpar är ju inte nytt. Man har ju intalat svenskarna att man är det bästa lilla landet i världen, och de demokratiska principer och ehuru Sverige styrs är världsbäst. Som en konsekvens härav ska man alltså exportera sina värderingar och åsikter med hjälp av skattepengar. En kombination av hybris och navelskådning i ankdammen.
För det första ska man ha klart för sig att Sverige är ett litet land befolkningsmässigt…9 miljoner. Kanske som en stadsdel i Shanghai, eller färre än det bor i Tchad.
För det andra må man fatta att svenskt tänkesätt och värderingar om vad som är rätt eller fel gäller i andra delar av världen och för andra kulturer. Om man rest runt en del i världen, och bott i andra kulturer inser man att det helt enkelt är så, och att svenska värderingar inte alls varken behöver vara de enda riktiga eller ens det lämpligaste. Ej heller behöver man åka lågt för att fatta att så är fallet. Hur är det t.ex. med den drogpolitik som finns i Holland? Eller alkoholpolitiken i övriga Europa, kvinnosynen i arabländer, eller alla olika styressätt som alla hävdar vara demokrati? Skulle t.ex. det vara samma personer som styrde Sverige om vi hade det val och styrelsesystem de har i USA?

Jag anser alltså generellt att det är förmätet att påtala för ett annat land vad som är rätt eller fel, och att påtala fel i andra länders styrelseskick.
Än värre, är det att använda svenska skattepengar till ’subversiv’ verksamhet, alltså hemligt understödja dissidenter, olika grupperingar som motarbetar de som styr ett land. Om man nu tycker att Sverige är världsbäst på allt, är det väl mer renhårigt att proklamera sina åsikter direkt till de styrande i andra länder, än att hemligt motarbeta desamma samtidigt som man upprätthåller diplomatiska förbindelser, har statsbesök och handelsavtal. Och var går gränsen för vad pengarna får användas till? Om det finns en enligt svenska värderingar en riktigt förhatlig diktatur, går då svenska skattepengar till att köpa vapen till dess motståndare? Ursäkta frågan, men Sverige stödde ju ANC för många herrans år sedan i kampen mot apartheid i Sydafrika. Detta var till stora delar en rent väpnad kamp, och jag vill se den svenska politiker som idag kan intyga att svenska pengar inte användes av ANC för att köpa vapen. Hur är det med PLO och konflikten i mellanöstern? Kan någon skriva under på att varenda öre av de 348miljoner av svenska skattepengar som gavs 2007 inte användes till vapen? Förlåt det heter inte ”gavs” det heter ”samarbete” och "demokraktistöd" …

Så de länder i världen som av svenska politiker klassas som diktaturer ska alltså ha anledning att vara rädda för den subversiva verksamhet som bekostas av svenska skattepengar. Om det inte var mina skattepengar som gick till detta, skulle jag skratta gott, men skrattet fastade liksom i halsen.

Inga kommentarer: