lördag 6 september 2008

Jag tycker det är bra att rattfulla som skadar eller kör ihjäl någon ska straffas hårdare kan man läsa i Svd på denna länk: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1679611.svd.

Man kan ju i o.f.s. anföra att det inte var deras avsikt, och följdaktligen pratar vi då om en ett lägre straff. Men nu är problemet att det spelar mindre roll för den som blivit skadad eller dödad av att någon kört rattfull, och som en koncekvens härav finns det ingen anledning att lindra straffet.

Om någon nu kör berusad är denne givetvis medveten om detta, och borde alltså sänka hastigheten till sin egen kapacitet att frambringa fordonet. Vilket föranleder mig att berätta en några år gammal incident från Tyskland; En granne till mig körde hem från en fest kraftigt berusad. Ja, kraftigt. Alltså höll han inte högre hastighet än han klarade av, 30km/h ungefär.
Polisen uppmärksammade att han körde sakta, och stannade honom. Eftersom de såg att han var väl överförfriskad sade de: "Du vet att man inte får köra bil berusad, men eftersom du nu bara körde 30km/h, och du hade fått stått för alla skador du kunde orsakat, har vi inget problem. Ställ bilen här så skjutsar vi dig hem, så får du hämta bilen imorgon." Sagt och gjort, utan rättsliga efterspel. Något att fundera på som svensk, eller hur?

Men i Sverige är problemet att bara att köra berusad, utan att någonting har hänt, bestraffas det hårt. Det i sin tur leder till att berusade förare "tvingas" köra över sin kapacitet för att på så sätt undgå upptäckt, och detta är i sig givetvis en anledning till olyckor.

När sedan en olycka inträffat, var givetvis den enda oraken att föraren var berusad, inte att denne försökte undgå upptäckt genom att köra förtare än han/hon klarade av för att undgå upptäckt.

Jag vet inte vad slutsatsen blir...ska man låta det vara ok att köra berusad om man inte kan skada någon? Eller ska man skruva upp straffsatserna för att föraren berusad...trots att ingen skadas eller något hänt?

Samtidigt har polisen inga resurser att utreda brott....prova att anmäla ett villainbrott, alltså ett fall där verkligen någon kommit till skada eller något hänt. Knappt lönt. Men i olycksförebyggande syfte straffar man rattfulla, och hastighetsöverträdare trots att inget hänt. Javisst, det kan det kanske ha gjort, men i 99% av fallen har det inte det, men staffpåföljderna är snart värre än för ett mord.

Promillegränsen är en annan historia...men den får jag ta någon annan gång.

Inga kommentarer: