torsdag 19 februari 2009

I RPSFS 2006:12, 3:e kapitlet under "Allmänna lämplighetskrav"kan man läsa:
"En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Brister han eller hon i något av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas. Den som begått ett sådant brott som påverkar lämpligheten att inneha skjutvapen bör inte meddelas tillstånd att inneha skjutvapen förrän en viss tid gått sedan brottet begicks. Tiden bör stå i relation till brottets svårhetsgrad."

Sedan snackar man lite om olika brott, nämner att tiden man indrager vapenlicens ska stå i proportion till hur allvarligt brottet är och med vilken våldsanknytning brottet har. Sedan nämner t.ex. att om man varit berusad (LOB), må man inte ha vapen i två år, och har någon kört berusad tre år. Man avslutar lite allmänt om alkoholproblem.

I dagens SvD kan man sedan läsa följande:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2489897.svd
Rubrik: "Mannen våldtog och torterade en kvinna, som han hade ett förhållande med, och förgrep sig även sexuellt på en exflickvän. Sedan hotade han att skjuta sin tredje flickvän och bränna ner hennes hus."
och ifrån artikeln:"
Knappt tre år senare har 36-åringen åter beviljats vapenlicens och får nu inneha sex olika jaktgevär."

...alltså ungefär samma indragningstid av vapenlicens som för att kört bil berusad, eller blivit tagen för att berusad gått hem från sin kompis på midsommarafton.


Min fråga är: Vad i h-vete är detta för form av godtycklig tolkning av brott? Lever vi i DDR?

Men man kan ju på vanligt svenskt sätt säga: 'Jaja, lite fel får man räkna med', eller varför inte 'nu är det som det är...', eller kanske 'ta upp saken med politikerna...'.

Vad trött jag blir på det här landet. Ska flytta en regnig och jävlig Novemberdag till något land där lagen är absolut och folk vet vad som gäller. Till skillnad från tombola, tolkningar, och defatistisk övertro på myndigheter och deras bättre vetande för medborgarna.

Inga kommentarer: