lördag 28 februari 2009

Så vad kommer att hända?

Vi kan nu summera vad som hänt den sista tiden för att därav dra några slutsatser.

1. Man har drivit igenom ipred. Lagen som ger upphovsrättsinnehavare rätt att snoka reda på vem/vilka som kopierar/använder upphovsrättsskyddat material.

2. Man har åtalat The Pirate Bay för medhjälp till spridande av upphovsrättsskyddat material.

3. Eva Hamilton och Public Service (PS), gör allt de kan för att PS-material, nytt och gammalt, ska bli tillgängligt på nätet. Så snart och fort som möjligt enligt denna artikel: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2520571.svd

Om man nu kopplar ihop dessa tre till synes fristående incidenterna framstår ganska tydligt vart man är på väg. PS har som alltid åsikten att de är bäst och att all annan information eller kanaler är något som borde stoppas av olika anledningar.

Vidare är det ju så att PS med allt större desperation fiskar pengar. Det är bara att titta på uttagningarna till Melodifestivalen så får man ganska snart klart för sig hur man hårddrar idiotiska SMS-röstningar i varenda stad man har ett evenemang, för att få klirr i kassan.Det klassiska sättet för PS är givetvis licensavgifter, och härvidlag eftersom allt fler ifrågasätter dessa eller tycker det är för dyrt, kan man göra kopplingen med de inträffade sakerna (punkterna) ovan.

Efter att historiskt sett definierat en TV-mottagare som en TV, till dagens situation där snart varenda manick som man har ”kanalväljare” är en TV-mottagare, för vilken PS kan kräva TV-licens, ser vi framtiden.PS slänger alltså ut sina kanaler på Internet. Vad är då en kanalväljare? Enkelt, möjligheten att skriva och följa en URL, alltså möjligheten att komma åt Internet. Det är alltså en kanalväljare utan att man behöver rucka alltför mycket på den definition man redan har. Den ger möjligheten att titta på PS.

Låt mig nu gissa att två saker kan inträffa:

1. Eftersom alla med tillgång till Internet kan se PS (och höra på SR), kan man tvinga (med ipred), nätleverantörerna att lämna ut IP-adresser och vilka som betalar för dessa. Sedan är det bara att avstämma mot SR’s databas i Kiruna, vilka som inte är licensbetalare, men har en IP-adress.Eftersom alla inser att anställda inte må titta på TV eller lyssna på radio på sin arbetstid, kommer man strunta i licenstvånget när företag betalar för en IP-adress. Man kan ju notera att Eva Hamilton skriver att hon vill ha denna publicering av den kulturhistoriska skåpmaten så snart som möjligt.

2. Det företag som tillhandahåller satellitsändningar och satellitabonnemang (t.ex. Viasat och Canal Digital), kommer att tvingas lämna ut sina kunddatabaser till PS. Detta eftersom det upphovsrättsskyddade materialet tillhandahålls via SVT1 och 2, vilket är en del av företagen programpaket. Ytterligare ett argument är givetvis att de kunder till satellitföretagen som inte betalar TV-licens är enligt lag skyldiga att göra detta.

3. Jag gissar att det kommer bli en fällande dom i rättegången mot The Pirate Bay. Minst en person kommer att dömas till villkorlig dom och tvingas betala en symbolisk summa i skadestånd till de målsägande. På så sätt kommer man undan uppståndelsen, eftersom personen(-erna), inte fick något straff. Emedan meddelandet blir: ’Gör inte om det.’, och ingen annan kan starta en liknande verksamhet eftersom det nästa gång blir kännbara straff och dito skadestånd.

Inga kommentarer: