onsdag 4 april 2018

Vad är nu fake news?


Man vill nu påskina att kriminalitet och brott kommer att minska. Alltså kastar man in 200 miljoner till polisen vid dagens presskonferens. Allt är rent valfläsk för att påskina att det kommer bli bättre och mindre kriminalitet. Ovanpå detta lanserade man tidigare att antalet platser på polisskolan ska öka och sänker acceptanskraven för att polis.
Men vad är grundproblemet? Inte ett ljud om gängkriminalitet eller kopplingar till den sanslösa och naiva migrationspolitiken, eller att denna och den tidigare regeringen är direkt vållande. Brå har fått munkavle. Sexualbrottsligheten talar sitt tydliga språk. Vem kände till ordet ”gruppvåldtäkt” för 10 år sedan? Det fanns inte i detta land.
Man döljer i synnerhet alla brott kopplade till invandrare och vi har ännu inget löfte om att Brå ska föra statistik gällande detta. Bekämpar man brottslighet genom att ha fler poliser? Visst, men varför behövs det fler poliser? Man nämner att utryckningspersonal nu behöver skottsäkra västar.

Men nu ska vi alltså matas med att många yngre kan tänka sig att bli poliser (länk). Ett typiskt exempel på fake news. Sanningen är den att de tillfrågade kan tänka sig att bli polis om lönen vore bättre samt arbetsmiljö. Det är alltså inte alls samma sak som att de kan tänka sig att bli poliser. En rent hypotetisk problematik och undersökning. Lönerna för poliser är låga och arbetsmiljön usel, det är baserat på dessa parametrar man skulle ha skrivit artikeln. Det enda Morgan Johansson pratat om är att man ska se över lönebilden. Detta är ju inte märkligt då en polis ligger i samma lönenivå som en städare. Detsamma för svenska soldater.
Ovanpå detta pratas om 10.000 fler poliser eller polisanställda till 2024 som ett löfte av regeringen. Hallå! Det är val detta år. Överbetalda konsulter från BCG eller vaddå? Vem kan inte ställa ut löften som man inte kommer att behöva hålla då det blir en ny regering redan detta år, och en helt annan parlamentarisk situation redan detta år. Man kastar in 200 miljoner till dagens polis men det kommer inte räcka till något eller göra någon som helst skillnad – detta eftersom gärningsmän frias eller får rent larviga straff i första läget av domstolarna, uppenbarligen på order från politikerna. Trots detta är alla fängelser överfulla.

Man kan alltså från regeringen prata om fake news, komma med proposition avseende censur som i forna kommunistländer om och hur dessa måste stoppas, samtal med FB och Google, när en av Sveriges största dagstidningar uppenbarligen ljuger för sina läsare. Som jag påtalat ett antal gånger; propaganda är lika mycket vad berättar som vad man inte berättar.

Inga kommentarer: