måndag 22 december 2008

Det är ganska kul det här med propaganda. Ju äldre propagandan är, ju mer kan vi skratta åt den och tycka att den är löjlig. Pratar vi om filmer från 30-40-50-talet verkar det rent fjamsigt, med propaganda om ’uti skogen ska vi gå’, fixa kolonilotter och annat. Det var aktuellt då mot de hotbilder som fanns, med 2:a världskriget i färskt minne och kalla kriget. På 60 och 70-talet blev det mer folkhemmet, och staten informerar om vad som är bäst, alla skulle likriktas och politikerna visste vårt bästa i vår lilla autonoma region. 80 och 90-talen är blandade där man lite paddlade på vunna landvinningar sedan tidigare och allt var ’för din egen skull’, gärna med natur i första ledet.

Så var är vi nu? Att tro att man inte är utsatt för ren propaganda från myndigheterna är rent naivt. Den är givetvis inte så barnslig som tidigare (tycker vi idag), men likväl är det ren propaganda. Det roliga här är att politikerna håller fast vid Public Service som en förlegad snuttefilt. Konceptet är totalt förlegat och som det fungerar erbjuder det vad politikerna tror att medborgarna ska ha sig till godo, emedan konkurrensen och informations/dator-åldern lämnat dem i en direkt hopplös situation. Man vill alltså försäkra sig om att medborgarna får den information sig till livs som man vill, och är lämplig för dem, och därvidlag hävdar man att den är objektiv, kritisk och bäst för dem.Härvidlag har vi alltså en klassisk inställning från politikerna, käre lille medborgare; vi talar om för dig vad du behöver veta, det vet vi och är bäst för dig. Du måste betala för denna ’information’, det kallas Public Service-avgift. Som alla vet är skillnaden mellan information och propaganda hårfin, men bara det kommer från Public Service är det information, inte propaganda. Jag är övertygad om att om politikerna kunde tvinga medborgarna att se utbudet på Public Service ett visst antal timmar per dygn, skulle de göra det. För medborgarnas egen skull givetvis, för att de inte må bilda sig egna åsikter baserade på annat än Public Service.

Finns det någon som tror att Public Service är oberoende och objektivt?– Sorry jag kan bara beklaga i så fall, väx upp och lev lite i andra länder och öppna dina ögon.
Nejvisst, Halal-TV är inte propaganda...det är information käre medborgare...:-)

Inga kommentarer: