måndag 15 december 2008

Inmålad i hörnet...

Som boende i detta land blir man mer och mer inmålad i ett hörn och ska uppföra sig som myndigheterna vill. Någon skrev att politikers främsta uppgift är att spendera skattepengar på att lösa problem som inte finns. Det kan man tycka vara illa nog, men de jobbar tyvärr även mot att styra och kontrollera medborgarna.

Alla fattar väl att lagar behövs, men frågan är på vilken detaljnivå. Man kan tycka det är en sak om man hittar på straffskatter för att styra medborgarna i en viss riktning, t.ex. med energiskatter, koldioxidavgifter, kanske straffskatt på transfetter och liknande. Men lagar ska vara gränsen mellan svart och vitt och baserade på logik, svensk moral och etik, och lagar får inte vara någon form av rekommendationer eller ha gråzoner. Om man vidare stiftar lagar ingen kommer att följa om så än baserade på EU-direktiv, urholkas hela respekten för att följa lagen. Bryter man mot en lag, kan man ju lika gärna bryta mot en annan.

Ett typexempel på hur det fungerar är trafiklagstiftningen. Här har politiker och andra tagit på sig storebrorsmössan och vill detaljbestämma allt in i minsta detalj och bilisterna är totalt inkompetensförklarade till dess de blir inblandade i en olycka. En herre på VV skyllde en olycka på att någon kört med ”reptilhjärnan”. Javisst, det är ju precis sådana bilister man vill ha – rena idioter som tror att efterföljandet av alla trafikregler borgar för olycksfrihet. Låt oss koppla in lite logik – ponera att du kör 160 km/h på en bra motorväg, det finns inte en bil i trakten och förutsättningarna är perfekta. Detta är olagligt och du mister körkortet och får dryga böter. Och märk väl, när du stannas av polisen har inget hänt; ingen har kommit till skada, du har inte stört eller hindrat i trafiken. Den enskilde (stackars) polismannen kan inte heller gå i svaromål, han bara gör sitt jobb. Om du å andra sidan kör en usel bil, det är snorhalt, dålig sikt och en massa trafik i 110km/h är detta fullt lagligt.

Vad jag vill komma fram till är att ologiska lagar och överkontroll av medborgarna med lagar leder till en bristande respekt för alla lagar. Lagstiftningen blir någon form av rekommenderande och medborgarna bedömer själv sin situation och det enda som styr är hur väl man känner till alla lagar, samt inte minst en riskbedömning över risken att ”åka fast”.
Nu kan vi koppla detta till två lagar, FRA-lagen och lagen om datalagring på denna länk i SvD: (http://www.svd.se/nyheter/politik/artikel_2202433.svd).
I det första fallet är det uppenbarligen så att den för det första står i direkt strid med Sveriges grundlag, och saknar folkligt stöd (så mycket för ’demokrati’). I det andra fallet är det en lag ingen heller vill ha, men det faktum att EU beslutat att datalagring ska börja användas medför att den måste införas även i Sverige. Man undrar hur mycket påtryckning som USA, gjort för denna lag och huruvida material även skickas till USA. Det var nyligen så att EU skickade över uppgifter om samtliga medborgare till USA, med det tystades ner.

Kampen mot terrorismen legaliserar tydligen vilka intrång som helst i den personliga integriteten för 100-miljontals medborgare. Nyhetsmedia kan blåsa upp sådan historier till jätteproportioner, vilker både gynnar terroristerna som får publicitet, och övervaknings/registerivrarna.
Men hur många svenskar har då dödats av terrorism i Sverige? Nähä, inte en enda…men det kanske kommer att ske…kanske. Och hur många terroristorsakade dödsfall kommer att förhindras, genom all övervakningen, datasnokandet, och skickandet av personuppgifter till USA? Nähä, det kan ju ingen svara på. Men trots det kan man alltså snoka i medborgarnas kommunikation, och spara den OM det skulle kunna finnas något av intresse.

Man blir lite ledsen när man sitter i sitt inmålade hörn, omgärdad av rekommenderade lagar och register som är bra för dig lille medborgare. Har man bara 'rent mjöl i påsen', behöver man ju inte bekymra sig, eller hur.
För en sak ska du ha klart för dig, och som gäller i alla totalitära stater:

Samhället är inte till för dig – du är till för samhället.

Inga kommentarer: