tisdag 14 april 2009

De hjärndödas yrken

Jaha, parkeringsvakter och kontrollavgifter. Det får ju inte heta ”böter” vilket ger kommunen rätt att driva in pengarna utan någon som helst juridisk prövning. Och den som drabbas av en ”kontrollavgift” måste betala in först för att få rätt att överklaga.

Tänk Er denna typ av juridik gällande generellt, en brottsling döms alltså till ett straff, och efter att detta avtjänats får personen rätt att överklaga. Detta är ett flagrant brott mot allt vad rättspraxis heter och borde förbjudas omedelbart. Prova att göra tankeexperimentet med dödsstraff – du måste avrättas först för att ens få rätten att överklaga.

Men ok, vad handlar hela historien om? De idiotiska bilisterna som hindrar trafiken och avsiktligt blockerar allt och alla som ska bestraffas? Tja, tror du det är du en idiot, och kan ropa efter fler lapplisor och penisar som proklameras i denna artikel: http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_2733879.svd

Sedan minst 30 år har Stockholms kommun enbart sett detta som en ren inkomstkälla, det handlar inte ett skit om lagbrott, hindrande av trafik, eller något skadligt för samhället. Det handlar bara om att dra in PENGAR till kommunen, oavsett medel rättsskipning och logik. Fyra av tio bilar ”felparkerade”! Vilket scoop – tror faen det. Eller handlar det kanske om ren pengaindrivning med idiotiska, komplicerade regler och att man tagit bort i stort sett all form av ’laglig’ parkering i Stockholm.

För det första har det gällt att parkeringsreglerna så komplicerade att du alltid kommer att bryta mot någon bestämmelse även om du tror att du parkerat lagligt(?, nja, det var ju inte lag, eller hur..). Sedan har det gällt att minska ner mängden parkeringsplatser så att någon som vill parkera tvingas att ställa sig på bästa möjliga sätt givna de egna förutsättningarna, och hindra och störa så lite som möjligt är. Denna underbara kombination är givetvis grogrunden för att skicka ut en skog med hjärndöda lapplisor och penisar, som ’bara gör sitt jobb’ och ska uppfylla den kvot de måste per dag, i enlighet med kommunens budget. Bötesbeloppen kan man givetvis höja efter eget godtycke till rent hysteriska belopp, sådant går inte att ifrågasätta. Finansborgarrådet kramar sin kassakista som snuttefilt -lagligt eller ej.

För att avsluta denna historia som kan bli mycket längre – det finns mycket få yrken jag inte respekterar, men lapplisor, penisar och TV-kontrollanter är inkluderade i denna kategori. Då menar yrken som är helt onödiga, och med ett pennstreck skulle kunna strykas från jordens yta utan avsaknad av någon. Det rör sig helt enkelt om personer som för att ha ett sådant yrke måste avsakna all form av intelligens och dessutom mot all logik lyckats intala sig att de gör någon form av nytta. Hur de lyckats med detta är en gåta – om det rör sig om akut behov av pengar finns det ju sociala myndigheter.

Inga kommentarer: