fredag 3 april 2009

Partikeldags!

Men nu är det ju dax! Vad har hänt? Inga alarmrapporter om partiklarna i luften på städernas gator!

Det ju dags att smutskast bilister med dubbdäck och avgaser för att döda flera tusen per år i lungåkommor och skrika efter förbud och straffskatter, men inte ett ljud…
Det har ju varit en klassiker de senaste åren på vårarna när det ryker från gatorna i form av nermalda partiklar från asfalt och väggrus. Kanske väntar man på några larmrapporter från några mätapparater där man lyckats tränga ihop alla bilar och finurligt nog även placerat ut sina mätutrustningar. Larmet är givetvis baserat på en ’norm’, som någon hittat på som ska gälla över hela EU.

Men var så lugn, larmen kommer snart. Samma sak varje år.


Men nu kanske vi ska fundera lite på situationen. Man kan ju givetvis skylla att luftföroreningar på bilismen och dubbdäcken.

Vägverket och kommunerna har under hela vintern halbekämpat. En del i denna bekämpning var tidigare att sanda. Nu använder man grus, kanske med en partikelstorlek på kanske 1mm. Sådana partiklar får man fram genom att helt enkelt mala sten till denna storlek, och tittar man på partiklarna i mikroskop har de givetvis sylvassa kanter eftersom det är krossad sten.
Och så sprider man ut dem på asfalten. När då en bil kör över dem får det sex konsekvenser:

1. Partiklarna nöter på däcken. Vi pratar om små stenflisor med mycket vassa kanter, och det sliter givetvis mycket mer på däcken än sand.

2. Partiklarna fastnar i gummispåren på däcken och tränger in i dessa, med påföljden att däcken förstörs.

3. När partiklarna sitter i däcken är det i princip samma sak som dubbdäck, med skillnaden att dubbar är mjukare än stenarna, vilket givetvis sliter på asfalten.

4. Även de partiklar som inte sitter i däcken trycks kraftigt mot asfalten och nöter på denna.
5. Partiklarnas vassa kanter nöts ner och orsakar stendamm.

6. Trycker per ytenhet mot asfalten ökar. Ju större stenpartiklarna är ju större blir belastningen per ytenhet. Ungefär som att ligga på en spikmatta med 100 resp. 1000 spikar.

Men det är klart det är dubbdäcken, eller hur? Man kan ju inte skylla på Vägverket, eller kommunerna, och däckslitaget får ju bilisterna stå för så det är bara att strunta i. Bilisterna är alltså och som vanligt den stora boven. Deras dubbdäck nöter på asfalten så att folk dör i lungsjukdomar. Kan man sedan mäta upp skrämmande halter på några ställen, desto bättre. Bäst är om man genom att ha underlåtit att bygga ut vägnätet efter behov eller på andra sätt, som t.ex. byggnationer som tvingar alla bilister att ta samma väg. Perfekta ställen att mäta partikelhalten på.

Och ’partiklar’ förresten…vad är det? Tja, det är ju mycket små fasta saker av en viss storlek. Men ingen har analyserat de partiklar som är så farliga. Det är bara storleken som är av intresse. Om någon kanske kostade på de beryktade och livsfarliga partiklarna en analys, kanske man kan få reda på deras ursprung.Nähä, det är inte intressant. Alla vet ju att det är asfalt som rivits upp av dubbdäck.

Men tänk om det är sten? Av den malningsprocess som pågår på gatorna och en mindre del är asfalt? Då är ju dubbdäcken helt oskyldiga, och många års propaganda uppdagas som direkt vilseledande.

Men den analysen som kanske kostar några tusenlappar kommer inte göras. Märkligt eller hur?
I synnerhet på vårarna är det höga partikelhalter i luften på städernas gator. Han man kört efter en bil som kör på en grusväg en torr sommardag, behövs det inte mycket logik för att inse alla partiklar som då ryker upp inte är asfalt, och att en stor del av dessa partiklar sannolikt är av den storlek som är så farlig.

Men det är klart, om Vägverket och kommunerna sprider ut små krosstensbitar som även orsakar en del stenskott förutom det som ovan nämnts, kan det ju inte vara fel. Det bara är dubbdäcken. Dumma bilister! Mer skatter. Mer pålagor. Mer förbud. Dubbdäcksfria zoner. Dubbdäcksförbud.

…paddlandet i ankdammen Sverige fortsätter.

Inga kommentarer: