lördag 3 mars 2018

Fake news - Lena Mellin?


Lena Mellin i Aftonbladet berättar att kostnaden för flyktingar de närmaste 5 åren beräknas till 336 miljarder (länk). Detta är bara en liten del av sanningen av många skäl: För det första avser hon bara statens kostnader direkt relaterade till utgiftsområdet migration. Andra kostnader för staten orsakade av mottagandet är dolda under andra utgiftsområden, som t.ex. kostnader för kriminalvård, polis, tolkar, sjukvård, tandvård, rättegångskostnader, m.m. alltså områden som vi vet att invandrare belastar mer än svenskar.
Ovanpå det har vi problemet att efter två år faller hela kostnaden för invandrare på kommunerna. Samtidigt vet man att det tar minst 8 år i genomsnitt för hälften av de som kommit hit att komma i förvärvsarbete. Ovanpå det har vi ”anhöriginvandringen”, och ingen vet givetvis vad denna lär kosta i skolgång, pensioner, och annat. Ej heller hur lång tid det kommer att ta för ”anhöriga” att komma i förvärvsarbete.

Hela kakan blir alltså kostnader som kommer att hamna hos kommunerna och som i sin tur kommer leda till högre kommunalskatter och behov av kommunal skatteutjämning (Robin Hoodskatt), samt att kommunerna kommer tvingas att sälja ut kommunal infrastruktur till privata företag. Vi vet redan att kommuner som tagit emot många flyktingar generellt får stora belopp av staten, men man anser trots detta att man inte blir kompenserade fullt ut.
Vidare har vi problemet med bostadsmarknaden. Varenda kotte som kommer hit måste givetvis ha någonstans att bo, vilket leder till kostnader både för nybyggnationer runt om i landet samt därefter finansiering av boendet till dess personerna i fråga är självförsörjande, alltså i medeltal ca 8 år.

Men mest störande i Lena Mellins artikel är dock påståendet ”…men vi har råd.”. Vilka är vi? Jag är inte sosse. Min svärfar brukade säga ”-Vi sa svinskiten.”, vilket är ett ganska passande uttryck när det gäller att ansvarslösa politiker försöker skapa någon form av vi-känsla för att kunna hitta på olika ansvarslösa dumheter.
Ovanpå det har vi fattigpensionärer, taskig sjukvård, inget försvar, usla skolor, vårdköer, låga löner till sjukvårdspersonal, poliser och lärare, hemspråksundervisning och ett av världens högsta skattetryck. Löfvén flaggade nyligen för att framtiden snarare handlade om att ytterligare höja skatter och socialdemokraterna menar att ”Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”. Efter Andra världskriget och baserat på att Sverige klarade sig utan att bli del av kriget firade socialdemokraterna frukterna av detta och lanserade ”den svenska modellen”, som kanske gällde fram till 70-talet. De senaste årtiondena, och i synnerhet de senaste regeringarna är snarare exempel på hur man inte ska styra ett land och ansvarslösa politiker. När utländska medier t.ex. rapporterar om ghettoområden och problem är det ”svartmålning” och nästan fake news.

Så mot bakgrunden av att Lena Mellin bara berättar om pengar migrationsverket vill ha kan vi alltså ställa oss frågan om detta inte bör klassificeras som just fake news? Hon berättar alltså inte vad den faktiska kostnaden är, utan bara vad man räknar med på ett visst utgiftsområde för staten på nationell basis.
Ovanpå detta är det val snart, och ingen vet hur en regering kommer att se ut efter valet eller vilken budget som kommer att presenteras i höst. att mot den bakgrunden göra utfästelser eller gissningar om framtiden är föga trovärdigt.

2 kommentarer:

Anders Dahlqvist sa...

Enligt Riksdagens Utredningstjänst tar det 15 år innan 50% av invandrarna (de som invandrade mellan 2000 och 2015, tror jag) kommer har ett heltidsjobb. Detta innebär att ungefär 50 % aldrig kommer i arbete (har Du inte fått ett jobb inom 15 år får Du det aldrig, i stort sett).
8 år är myndigheternas statistik avseende sysselsättning, vilket inte har något med anställning eller egenförsörjningsgrad att göra. Att använda de siffrorna är bara desinformerande.

Ulmerkotten sa...

Ok, det visste jag inte. Jag minns bara att politikerna snackat om runt 8 år.

Sedan har vi ju anhöriginvandringen, och där kan man ju bara gissa hur lång tid det kommer ta innan t.ex. muslimska kvinnor kommer i förvärvsarbete. Om det inte rör sig om föräldrar, eller äldre släktingar som kommer till detta land.
Hur man än vänder på det är invandringen som den ser ut idag en rent sänke för landets ekonomi. Vidare kan konstatera att man tar pengar från riktig flyktinghjälp för att finansiera vansinnet.