måndag 5 mars 2018

I de naiva idioternas land

Nu har vi alltså ytterligare ett exempel på hur farlig islam är som religion och risker med att acceptera dess spridning i Sverige. Det handlar inte om något personligt mot muslimer utan islam som tro rent generellt.
Om jag förstår saken rätt har man nämndemän för att medborgare ska vara del i domslut. Man rekryterar alltså nämndemän från politiska partierna men samtidigt är uppdraget opolitiskt. Redan där har vi alltså en ren paradox.


Än mer paradoxalt blir det givetvis när man blandar in religion i saken, och i detta fall islam, men det kan givetvis ha bärighet om man som nämndemän plockar in personer som accepterar hederskultur eller andra kulturrelaterade saker från länder där annan rättsuppfattning gäller. Så låt oss summera problemet så, att man har nämndemän för att vara typiska svenskar med svensk rättsuppfattning om vad som är rätt resp. fel. I andra länder har man kanske en jury bestående av medborgare som är utslagsgivande. Problemet blir alltså när man släpper in personer som inte har svensk värderingsgrund med ska döma efter svensk lagbok. Avsikten med den svenska lagboken är att återspegla svensk moral och etik, inte ta hänsyn till olika minoriteter eller särbehandla av olika anledningar.

Plockar man in nämndemän som inte har normalsvenska värderingsgrunder, falerar hela rättssystemet, och saken blir än sämre av att man inte plockar in normalfuntade svenskar utan politiska representanter.
Nu ser vi alltså vad undfallenheten mot islam och multikultiflum kan leda till. Ovanpå det är det uppenbart att svenska rättsväsendet och myndigheter har fått order om att dölja alla problem relaterat till invandringen.
Detta är en text som stipulerar vad som gäller för nämndemän (länk): ”Precis som juristdomaren är du som nämndeman skyldig att följa lagen i din dömande verksamhet. Du får inte heller låta dig påverkas av dina politiska åsikter. Nämndemannauppdraget är ett opolitiskt uppdrag, även om nämndemän nomineras av de politiska partierna.”.
Men man skriver bara ”politiska åsikter”, i det aktuella fallet är det kulturella eller religiösa åsikter som gäller, men med samma konsekvens som rent politiska.
Men nu är det ytterligare två problem:
Det finns nu så många muslimer i landet att man avser bilda ett politiskt parti som man givetvis vill ha in i olika beslutande organ. Problemet är alltså att islam innehåller en stor mängd dumheter att ett islamistiskt parti fundamentalt inte har något att göra i detta land av en hel rad anledningar. Vi må ha demokrati, men inte för personer som vill organisera extremism vilket man tvivelsutan kan betrakta islam som. Det enkla faktum att de senaste regeringarna importerat massor med muslimer ändrar inte problemställningen. Omotiverade saker och rena dumheter antingen baserade på vad imamer anser eller en bok från 600-talet, må inte beaktas i detta land i synnerhet inte då de står i konflikt med svensk lagstiftning.

Det andra problemet är vad vi kan kalla för infiltration. Hur i h-v-te kan centern i första läget ha en kvinna i partiet med dessa åsikter (länk)? Man kommer sannolikt ta avstånd från det hända, och utesluta personen i fråga. Men man behövde knappast vara stjärntydare för att inse detta skulle hända. Hur många andra partier är infiltrerade av muslimer som inte har en aning om svenska värderingar och anser att svensk lag ska stå tillbaka för muslimska dumheter eller andra importerade kulturrelaterade dumheter? Hur många sitter i Sveriges högsta och lagstiftande organ, riksdagen? Hur många idioter tror att man kan ha ett land med två (eller fler), olika lagstiftningar (länk och länk).

1 kommentar:

Anonym sa...

Onoff-topic
https://www.youtube.com/watch?v=PCHP4MeAPsI