tisdag 9 juni 2015

20 år i EU

Vad har vi för att vara med i EU?
 
Sverige är en stor nettobetalare till EU. Enligt EU-upplysningen på denna länk, betalar vi alltså 40 miljarder till EU och får tillbaka drygt 10. En minuspost på 29.7 miljarder 2015 i statsbudgeten.

Kommer Ni ihåg argumenten för att vi skulle vara med i EU? I stort sett alla gick ut på att, ”vi kan vara med och påverka”. Jag tog de siffror jag hittade på EU-upplysningen och summerade siffrorna 1995 – 2014, på hur mycket vi nettobetalat till EU, och fick fram siffran -292.1  miljarder. Alltså kan man summera till och med 2015 med kostnaden för att vara med i EU till -328.1 miljarder. Eller jag kanske ska renskriva det i antal kronor: 328.100.000.000. Alltså, en ren förlust på detta belopp.

Så hur mycket har vi påverkat? Svaret uteblir givetvis. Däremot är det allom känt att vi pådyvlats en rad med problem och dumheter med att vara med i EU.
Vi har alltså, och som jag påtalat tidigare ett försvar som är ett skämt, taskiga skolor för våra barn, usla pensioner, fattigpensionärer, usel äldrevård, sjukvård som är dålig, skyhöga skatter, har ”EU-migranter” samt massor med ekonomiska lycksökare som kallar sig för ”flyktingar”, i synnerhet s.k. ensamkommande flyktingbarn, eftersom gränserna är i stort sett vidöppna. Så hur kan någon försvara varför vi är med i EU? Är det månne dags att inse när man begått ett allvarligt fel?

I föreningar och annat, utlyses som regel frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Hur vore det att ställa politikerna till svars för de 328 miljarder de uppenbarligen försnillat, och inte bevilja dem ansvarsfrihet?

Inga kommentarer: