tisdag 2 juni 2015

Ledare i DN

Peter Wolodarski skriver idag på ledarplats i DN att vi har en historisk chans att ge skydd och rättigheter åt migranter.
Egentligen går han på samma linje som hela sjuklövern. Dels måste EU ta ett större ansvar och vidare skulle vi behöva alla som kommit till detta land av demografiska anledningar, alltså att vi har en åldrande befolkning. Ovanpå detta vill Wolodarski komma till rätta med svartjobb genom att helt enkelt ge arbetstillstånd och göra dem vita. Han slutar med ”Missbruk och utnyttjande kommer alltid att finnas. Men riskerna minskar radikalt för dem som betalar skatt och har ett officiellt papper i handen. Migrationen kan inte tänkas bort. Den måste göras laglig för fler. Och Europa behöver migranterna.”.
Man vet liksom inte var man ska börja för att bemöta sådana här artiklar. De utstrålar det strutsbeteende som hela sjuklöverns politik består av när det gäller migrationsfrågor. Men om vi börjar med situationen i Sverige, vilket givetvis är basen för behovet vi har av arbetskraft, förhåller det sig på detta sätt: Det är bara en mycket liten del, kanske 5-10% av de som kommer till Sverige som är flyktingar. Det är därför rent felaktigt att kalla dem för ”migranter” som generell beteckning. Alltså kommer 90-95% hit för att helt enkelt få en bättre levnadsstandard.
Ovanpå detta har vi alltså i skrivandes stund en arbetslöshet på 8.3% och en ungdomsarbetslöshet på 23.9%. Dessa siffror är sannolikt betydligt högre eftersom man döljer arbetslöshet med bl.a. praktikplatser, lärlingsutbildningar, kurser och annat. Som jag tidigare påtalat är den svenska ekonomin illa ute, vi har världens näst högsta skattetryck, inget försvar, usel sjukvård, dåliga skolor, ett stigande antal fattigpensionärer och dålig äldrevård. Mot detta har vi även ett facit av frukterna av den förda migrationspolitiken för med sig vilket är enorma kostnader, integrationsproblem, krav på svenska samhället, kommuner som ”ställt upp” och nu går på knäna, utanförskapsområden, gängkriminalitet, våldtäkter, skottlossningar, jihadkrigare och annat. För att dölja alla dessa problem heter det att det är ”utmaningar” som vi måste ”hjälpas åt” att lösa.

Men tänk, jag vet inte när jag första gången hörde att 40-talisterna kommer att gå i pension och vi har en regressiv befolkningspyramid vilket måste lösas genom invandring. Det var en ren lögn för att legalisera invandring, och begav sig på1960-talet.

Nu drar Wolodarski samma kort och generaliserar hela EU. Än så länge är inte EU en överstatlig myndighet som kan bestämma allt som ska gälla i medlemsländerna, och tur är väl det.
Vidare kan ju de andra länderna bara titta på Sverige och då ser de vilka problem och kostnader den migrationspolitik som förs för med sig. Nu föreslår man även från regeringen, uppenbarligen i ren desperation över de skenande kostnaderna, att 25% av den hjälp som går till att hjälpa riktiga flyktingar i konflikters närområden, ska allokeras till att ta emot de 90-95% ekonomiska lycksökare som låter sig smugglas hit.

Så låt oss nu koppla tillbaka till Wolodarkis uttalanden. Klart är alltså att vi inte alls behöver invandring i nuvarande omfattning, denna är bara en stor belastning på olika sätt för det svenska samhället. Visst, högteknologisk kunskap är givetvis välkommen, men det gäller inte saken. Sedan kan ju Wolodarski fråga sig vilken skillnad de flyktingar gör som kommer till Sverige gör rent numeriskt. Om vi tar bort de ekonomiska lycksökarna, pratar vi alltså om en myggfis i motvind. Huruvida andra länder i EU vill ta emot flyktingar, alltså de riktiga flyktingarna som kallas kvotflyktingar, är just deras sak.

Slutligen kan man ju med världens näst högsta skatter, illegala immigranter som kallas papperslösa, och EU-migranter, fundera på vad det finns för incitament för dem att vilja betala skatt. Det är dyrare för den som anställer svart samt svartarbetaren får mindre lön. Enligt riksdagens beslut har ju illegala immigranter rätt till billigare sjukvård och tandvård än svenska medborgare som betalar skatt.  Kanske har hr. Wolodarski har månne visioner om att asfaltläggarna (på nysvenska ”campare”), ska betala för nedskräpningen de gör för att de har en skattsedel, eller prostitution ska ses som ett yrke, avdrag ska få göras för vapen och ammunition vilket behövs i gängbrottslighet, eller tiggarna (på PK-korrekt nysvenska; ”EU-migranterna”), ska redovisa inkomster, betala skatt och betala sociala avgifter? Kanske hr. Wolodarski vill ta reda på "EU-migranternas" arbetsgivare för att få inkomstuppgifter till skatteverket?

Nej, det är riktigt hr. Wolodarski; ”Migrationen kan inte tänkas bort.”.  Den är och har varit det största misstaget i svensk modern historia. Men det finns uppenbarligen än så länge alltför många som ännu inte har fattat att så är fallet.

Inga kommentarer: