fredag 23 december 2016

Rent mjöl i påsen


 Nu kryper regeringen till korset på ytterligare en punkt (länk), man öppnar upp för att åldersbestämma misstänkta gärningsmän. Eftersom svensk lagstiftning ser till brottslingen och inte brottsoffret, är det alltså av vikt att åldersbestämma denne då detta har inverkan på straffpåföljden. Det är alltså samma sak som om en person söker asyl och hävdar att man är under 18 år, men med skillnaden att ett brott har begåtts. Men ag anser det är en ren självklarhet att göra en åldersbestämning i bägge fallen. Detta i synnerhet som erfarenheten från Danmark och Norge visar att ett stort antal personer ljuger om sin ålder, antingen för att få asyl eller för att få lägre straff. Gäller det asyl handlar det alltså om risken för att personen försöker lura en myndighet, vilket i sig är olagligt. Rent, eller orent mjöl i påsen...
Vidare bör man ta DNA-prov på alla som kommer till Sverige. Det gör man på alla nyfödda i detta land sedan många år, och den nyfödde kan knappast invända. Det anser man inte vara integritetskränkande, så varför ska de som kommer hit och söker asyl inte tvingas lämna DNA-prov? Vi kan ju köra med en klassiker: ”Har du bara rent mjöl i påsen…”.

Vidare borde alla som kommer till detta land testas avseende smittsamma sjukdomar. TBC som i praktiken var en utrotad sjukdom kommer tillbaka med stormsteg vilket kan ses på
denna länk och denna. Man kan även konstatera att mer än 75% kan direkt relateras till invandring.
Samma sak gäller HIV, där folkhälsomyndigheten rapporterar för 2015 att 84 personer smittats i Sverige, medan 355 fått smittan utomlands. Till saken hör givetvis att det finns mer än 20 miljoner HIV-positiva bara i Afrika (länk). Här är det bara att köra med det klassiska argumentet som Bodström lanserade med påse och mjöl, men då när det begav sig, gällde avlyssningar och myndigheters rätt att snoka i den personliga integriteten.
Den som kommer hit och hävdar att man är desperat flykting, må ha ingenting att dölja och ska vara skyldig att lämna prov eller åldersbestämmas efter vad vi här i Sverige stipulerar.
1 kommentar:

Anonym sa...

Hela asyl- och flyktinghanteringen i Europa borde bygga på irisavläsning, att gå hela vägen till DNA-prov ökar krångelkoefficienten men tillför inte så mycket mer gällande precision.

I vissa sammanhang används fingeravtryck för identifikation vilket dock kräver att det finns ordentliga avtryck att ta, de får inte lägligt ha försvunnit genom slipning av fingerblomman. Används dessutom äldre utrustning för provtagningen är förfarandet kladdigt.

En irisavläsning går sekundsnabbt, den kräver inget ingrepp av något slag och den kan dessutom ske på viss distans, numera upp till ett par meter på folk som dessutom är i rörelse. Dessutom är precisionen väsentligt högre än för fingeravtryck (endast DNA är säkrare) och sannolikt skulle väldigt få peta ut ögonen för att omintetgöra identifiering medan däremot "behandlade" fingerblommor förekommer.

Om varje till Europa ankommande migrant omedelbart irisavlästes tillsammans med lämnade personuppgifter så skulle personerna en gång för alla vara identifierade på ett ovedersägligt vis, vilket skulle underlätta all vidare hantering.

Identifieringen skulle ju inte på något vis kunna knytas till eventuella persondata i ursprungslandet men varje möjlighet att jiddra med de olika systemen i Europa skulle bli omöjliga då personen skulle ha en otvetydig och lättkontrollerad "europaidentitet". Vilket vore ett mycket stort steg på vägen.

Tekniken vore också värdefull för Försäkringskassan för att undvika multipla identiteter som hämta bidrag.

Tyvärr kan jag närmast utlova att EU-politiker och även svenska politiker inte kommer att välja denna väg för att delvis räta upp systemet, sannolikt skulle det nog anses vara kränkande för dem som flyr för sina liv.