torsdag 5 oktober 2017

Som mindre värd svensk


Ska man skämmas för att vara svensk (länk migrationsverket)? Uppenbarligen är man i alla fall mindre värd än de som kommer hit och söker asyl. Är man sedan pensionär, behöver sjuk- eller tandvård är det som ett slag i ansiktet. Tarifferna gäller inte svenskar.
Man kanske även ska nämna tre saker;
För det första att en tidigare socialdemokratisk regering under Göran Persson ”lånade” 258 miljarder ur pensionsfonderna. Mig veterligt har inte ett öre betalats tillbaka, och ej heller har sittande regering nämnt ett ljud om detta eller offentliggjort någon återbetalning.
För det andra är det så att de som befinner sig illegalt i landet, vad PK-media kallar för ”papperslösa” åtnjuter i praktiken helt gratis sjuk- och tandvård. Officiellt ska man betala 50 kr, men eftersom man inte har rätt att fråga efter/kräva personernas identitet, är vård och tandvård i praktiken gratis.
För det tredje; migrationsverket erbjuder alltså fri hälsoundersökning och provtagning till s.k. flyktingar. Inget krav alltså, då man hävdar att det skulle vara integrationskränkande. Att DNA-registrera alla svenska barn är däremot inte integrationskränkande. Nu är ju bara problemet att t.ex. TBC ökat lavinartat i detta land de senaste åren och det borde vara en ren självklarhet att kräva alla som hävdar att de är ”flyktingar” provtagning avseende alla smittsamma sjukdomar. Statistik från Folkhälsoinstitutet, observera andelen ”utländskt födda”. Länk Smittskyddsinstitutet. Man hävdar att man värnar om folkhälsan genom att ha Systembolag, ha töntiga bilder på cigarettpaket, eller man ”räddar liv” genom hastighetsbegränsningar och annat. Men hur stämmer det överens med myndigheternas agerande?
Man kan bara dra slutsatsen att vi svenskar är en mindre värd ras än de ”flyktingar” som smugglat sig hit, och då i synnerhet de svenska medborgare som byggt upp detta land, den svenska välfärden och betalat skatt under hela sin levnad. En spottloska i ansiktet på alla våra äldre helt enkelt.

Inga kommentarer: